Reklama

Poražavajuća je činjenica da Srbija uvozi plod ribizle, umesto da ga izvozi ili bar zadovoljava sopstvene potrebe, pre svega zbog činjenice da postoje izvanredni agroekološki uslovi za njeno uspevanje. Proizvodnja crne i crvene ribzle od preko 20.000 tona u 1973. godini u bivšoj Jugoslaviji se svela na manje od stotinak tona u 2005. godini pretežno u starim zasadima crvene ribizle na području Zapadne Srbije i u vrlo malom broju novih zasada crne ribizle. Najveći krivac za uništavanje ove proizvodnje pored drugih je i naglo širenje maline (naročito sorte Vilamet) u periodu 1975-1990. i dalje pri čemu je ribizla zapostavljena i krčena.

Napokon, kad je cena maline došla u realne svetske okvire, počelo se razmišljati o ponovnom uvođenju ribizle u proizvodnju koja nije ni skupa ni komplikovana. Ribizla redovno rađa, nove kvalitetne sorte obezbeđuju visoke prinose, ima sve veću potrošnju zahvaljujući svojim visokim hranljivim I zaštitnim svojstvima ploda što je dovoljno razloga da ovu proizvodnju širimo.

Skroman doprinos širenju ove veoma korisne jagodaste voćke je i ova čisto praktična brošura „Tehnologija proizvodnje ribizle“ namenjena pre svega komercijalnim proizvodačima a i amaterima kako bi što lakše ušli u tajne ove proizvodnje.
Nadamo se da ćemo u tome i uspeti.

Autori

Ribizla je u Srbiji neopravdano zapostavljena vrsta jagodastih voćaka, iako postoji tražnja na tržištu za ovim voćem i povoljni agro-ekološki uslovi za njeno gajenje na širem području Srbije. Sporadično gajenje na relativno malim površinama, sa proizvodnjom koja daleko zaostaje za jagodom, malinom i kupinom ne zadovoljava potrebe zemlje.

Po obimu proizvodnje u svetskim razmerama ribizla se nalazi na drugom mestu, odmah iza jagode, sa ukupnom proizvodnjom od preko 700.000t, koja pokazuje rastući trend. Lideri u proizvodnji crne ribizle (Ribes nigrum L.) su Rusija, Poljska i Nemačka, a u proizvodnji crvene ribizle (Ribes rubrum L.) Nemačka, Poljska, Holandija, Belgija, Francuska i Mađarska. Kao najveći proizvođači bele ribizle (Ribes niveum L.) deklarišu se Nemačka i Slovačka. Razloge za ovako visoku svetsku proizvodnju treba tražiti u njenim privredno biološkim osobinama od kojih su najvažnije sledeće: rano stupanje na rod (već u drugoj godini), redovna i obilna rodnost, lako razmnožavanje i jednostavno gajenje, adaptivnost na različite agroekološke uslove, visok kvalitet i hranljiva vrednost plodova. Jednovremeno dozrevanje plodova, njihovo lako otpadanje i mali gubici pri berbi pogoduju korišćenju mašina za berbu sa velikim dnevnim učinkom. Sve pomenute osobine čine je rentabilnom i unosnom kulturom, koja zahteva manja investiciona ulaganja u odnosu na ostale jagodaste voćke, a cene plodova na tržištu su veoma stimulativne za proizvođače, posebno za plasman u svežem stanju.

U našoj zemlji postoje odlični prirodni uslovi za uspešno gajenje crvene i crne ribizle (čak do 1000 m nadmorske visine), a proizvedeni plodovi bi se uglavnom koristili za potrebe domaćeg tržišta i oslobađanje od uvoza. S ozirom da je trenutna proizvodnja pretežno crvene ribizle nešto veća od stotinu tona, potrebe za ribizlom se nadoknađuju uvozom kako smrznutih plodova tako i koncentrata, naročito crne ribizle.

Uzimajući u obzir dobre proizvodne karakteristike ribizle, pogodnost agroekoloških uslova za njeno gajenje na širem području Srbije, kao i konstantnu tražnju na tržištu za plodovima ove vrste voćaka, može se preporučiti njeno intenzivnije eksploatisanje. To je moguće ostvariti ne samo podizanjem novih zasada uz poštovanje principa moderne tehnologije gajenja, već i introdukcijom novih sorti, što će za rezultat imati povećanje prinosa. Na taj način bi se eliminisala potreba za uvozom ovog visokokvalitetnog voća i omogućilo plasiranje ribizle kao prateće vrste malini, jagodi i kupini.

PREDGOVOR

UVOD

Upotrebna vrednost ploda ribizle

AGROEKOLOŠKI USLOVI ZA PODIZANJE ZASADA RIBIZLE

TEHNOLOGIJA PODIZANJA ZASADA RIBIZLE

Priprema zemljišta za sadnju
Izbor sadnog materijala
Izbor sorti za gajenje
Izbor sistema gajenja
Sadnja ribizle
Nega zasada ribizle
Održavanje zemljišta
Đubrenje ribizle
Navodnjavanje ribizle
Rezidba ribizle
Zaštita ribizle od prouzrokovača bolesti i štetočina
Orjentacioni program zaštite ribizle

BERBA, KLASIRANJE, PAKOVANJE I TRANSPORT RIBIZLE

Berba
Klasiranje i pakovanje
Transport plodova ribizle
Rentabilnost gajenja ribizle

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">