Reklama

Izradi tipskog projekta za podizanje 1 ha vinograda pristupio sam nakon saznanja pa su mnogi proizvođači zainteresovani za podizanje manjih zasada vinove loze.

Ovaj tipski projekat treba da posluži kao podsetnik svima onima koji razmišljaju o podizanju vinograda. Otuda su u njemu sva savremena saznanja iz oblasti podizanja vinograda i njegove redovne eksploatacije. Pri tom su uzete u obzir i sve specifičnosti zasnivanja zasada vinove loze u većini naših agroekoloških uslova. Dalje, u ovom projektu su predviđene i novine u oblasti podizanja vinograda, u smislu korišćenja novih – savremenih materijala. Projekat je predvideo zasnivanje zasada s bezvirusnim lozno sadnim materijalom, korišćenje klonova najaktuelnijih sorti i loznih podloga, što je imperativ savremenog vinogradarstva. Otuda je cena podizanja 1 ha vinograda nešto veća od uobičajene, u koju je ugrađeno korišćenje klasičnog sadnog materijala, kako lozno sadnog, tako i materijala za naslone i dr. U projektu su predviđena najprihvatljivija rešenja kada su u pitanju uzgojni oblici, zatim nasloni, tehnologija gajenja vinove loze i dr.

Ukoliko se oni koji podižu zasade vinove loze budu pridržavali uzansi ovog projekta, uz saznanja o specifičnosti njihovih agroekoloških uslova, sigurno će zasnovati zasade čiji će eksploatacioni vek biti 30-40 godina, a to će biti garant isplativosti uloženih sredstava.

Za sve nedoumice u smislu podizanja i eksploatacija zasada autor projekta vam stoji na raspolaganju.

Autor:
Prof. dr Dragoljub Žunić

Sadržaj

UVOD

I NEOPHODNI USLOVI ZA USPEŠNO GAJENJE VINOVE LOZE

II EKOLOGIJA VINOVE LOZE

1. KLIMATSKI FAKTORI
1.1. Uticaj temperature na vinovu lozu
1.2. Uticaj sunčeve svetlosti na vinovu lozu
1.3. Uticaj vlage na vinovu lozu
1.4. Uticaj strujanja vazduha (vetra) na vinovu lozu
1.5. Sastav vazduha i njegov uticaj na vinovu lozu

2. ZEMLJIŠNI (EDAVSKI) FAKTORI
2.1. Uticaj zemljišta na vinovu lozu
2.1. Vodni režim zemljišta
2.2. Vazdušni režim zemljišta
2.3. Toplotni režim zemljišta
2.4. Hemijski sastav zemljišta i njegov uticaj na vinovu lozu
2.5. Zemljišni mikroorganizmi

3. OSTALI EKOLOŠKI FAKTORI
3.1. Uticaj položaja (lokacije) na vinovu lozu
3.2. Značaj reljefa za vinovu lozu
3.3. Uticaj ekspozicije na vinovu lozu
3.4. Značaj nadmorske visine
3.5. Velike vodene mase i njihov uticaj na vinovu lozu
3.6. Uticaj šuma na vinovu lozu

4. UTICAJ AMPELOTEHNIČKIH MERA NA VINOVU LOZU

III PODIZANJE 1 ha VINOGRADA

1. OSNOVNA NAČELA PRI IZBORU POLOŽAJA ZA PODIZANJE VINOGRADA
2. PRIPREMA ZEMLJIŠTA ZA SADNJU VINOVE LOZE
3. MELIORATIVNO ĐUBRENJE
A. Humifikacija
B. Fosfatizacija
C. Kalizacija
D. Kalcifikacija zemljišta
4. RIGOLOVANJE ZEMLJIŠTA
5. NEPOSREDNA PRIPREMA ZEMLJIŠTA ZA SADNJU
6. UTVRĐIVANJE PRISUSTVA VEKTORSKIH NEMATODA

IV PRIPREME ZA SADNJU

1. ORGANIZACIJA ZEMLJIŠNE TERITORIJE VINOGRADA
2. OBELEŽAVANJE MESTA ZA SADNJU
3. KVALITETNE NORME ZA SADNI MATERIJAL

V SADNJA VINOVE LOZE

Klasičan način sadnje
Sađenje hidroburom

A. SORTE ZA BELA VINA

Šardone
Sovinjon beli
Rizling rajnski
Rizling italijanski
Smederevka
Burgundac beli
Semijon
Traminac crveni
Kladovska bela
Sila

B. SORTE ZA CRNA (OBOJENA) VINA

Burgundac crni
Merlo
Kaberne sovinjon
Vranac
Game crni
Frankovka
Jagodinka
Srpski rubin
Župski bojadiser
Krajinski bojadiser

C. STONE SORTE

1. Vrlo rane stone sorte
Kardinal
Demir kapija
Beogradska rana
Gročanka
Erli muskat
Radmilovački muskat

2. Rane stone sorte
Šasla bela
Šasla crvena

3. Srednje pozne sorte
Banatski muskat
Smederevski muskat

4. Pozne stone sorte
Afuz-ali
Muskat hamburg
Alfons lavale
Italija
Antigona

5. Besemene sorte
Beogradska besemena

D. LOZNE PODLOGE

VI UZGOJNI OBLICI ČOKOTA

Klasifikacija uzgojnih oblika čokota

VII PROJEKCIJA NASLONA ZA LOZU

VIII AGROTEHNIKA U MLADOM VINOGRADU

1. UVODNE NAPOMENE
2. RADOVI U PRVOJ GODINI
3. RADOVI U DRUGOJ GODINI
4. RADOVI U TREĆOJ GODINI

IX AGROTEHNIKA I PROJEKTOVANJE PRINOSA ZA VREME REDOVNE PROIZVODNJE GROŽĐA

1. OBRADA ZEMLJIŠTA
2. ĐUBRENJE VINOGRADA
3. REZIDBA VINOGRADA I PROJEKCIJA PRINOSA GROŽĐA
4. POPRAVKA I ODRŽAVANJE NASLONA
5. VEZIVANJE LOZE
6. MERE ZELENE REZIDBE VINOVE LOZE
Dinamika stupanja vinograda na rod

X ZAŠTITA OD BOLESTII ŠTETOČINA

XI BERBA GROŽĐA

Organizacione pripreme za berbu grožđa
Procena prinosa grožđa
Određivanje zrelosti grožđa
Organizacija izvođenja berbe grožđa

1. Berba vinskog grožđa
Kvalitetne kategorije vina
Žestoka alkoholna pića poreklom od vinove loze
Ostali proizvodi od grožđa

2. Berba stonog grožđa

XII NORMATIVII POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA PODIZANJE 1 ha VINOGRADA I REDOVNU PROIZVODNJU GROŽĐA

1. Normativi i potrebna finansijska sredstva za podizanje 1 ha vinograda

LITERATURA

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">