Reklama

Poslednje monografsko delo o uljanoj tikvi objavljeno je u Nemačkoj davne 1977. godine (Walter Schuster: Der Olkurbis [Cucurbita pepo L.J. Eine monographische Darstellung. Fortschritte im Acker- und Pflanzenbau, Heft 4, Verlag Paul Parev, Berlin und Hamburg, 1977). U međuvremenu je proteklo više od 30 godina uspešnog rada na proučavanju svih aspekata uljane tikve i srodnih oblasti kukurbitologije (nauke, koja se bavi proučavanjem vrsta iz roda Cucurbita) u više istraživačkih centara sveta.

Skoro nepoznata biljna vrsta, uljana tikva, postala je cenjena i tražena gajena kultura, atraktivna biljka za proizvođače i potrošače semena, tikvinog ulja i drugih proizvoda na bazi uljane tikve. Naši prostori danas su prepoznatljivi po proizvodnji uljane tikve, obimu proizvodnje i prometa koji konstantno raste, naročito sa inostranstvom.

Autori pojedinih poglavlja knjige „Uljana tikva – Cucurbita pepo L.“ su najeminentniji stručnjaci u svojim oblastima – genetici, oplemenjivanju bilja, agrotehnici, fitopatologiji, tehnologiji prerade semena uljane tikve – i većinom su učesnici na više projekata Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije koji se bave unapređenjem proizvodnje i prerade uljane tikve.

Poglavlja u ovoj knjizi predstavljaju sumiranje sopstvenih rezultata i iskustava koja su stečena tokorn višegodišnjeg bavljenja uljanom tikvom, obogaćena podacima iz domaće i svetske literature. Cilj autora je bio da principe savremene nauke, podatke i ideje saopšte razumljivim jezikom i učine ih dostupnim nauci, struci i praksi. Ova knjiga pisana je s namerom da postane solidna osnova za dalje unapređenje proizvodnje i prerade uljane tikve kod nas i u svetu.

Prof. dr Janoš Berenji
Urednik monografje

Sadržaj

UVODNA REČ
Prof. dr Janoš Berenji, dr Vladimir Sikora

SISTEMATIKA, MORFOLOGIJA, POREKLO, GENETIKA I OPLEMENJIVANJE ULJANE TIKVE
Prof. dr Franc Bavec, dr Dragana Latković

Sistematika uljane tikve
Morfologija uljane tikve
Poreklo i istorijat proizvodnje uljane tikve
Genetika uljane tikve
Oplemenjivanje uljane tikve
Zaključak
Literatura

TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE ULJANE TIKVE
Prof. dr Branka Krstić, prof. dr Aleksandra Bulajić

Uslovi gajenja i tehnologija proizvodnje uljane tikve
Zahtevi uljane tikve prema uslovima spoljne sredine
Tehnologija proizvodnje uljane tikve
Izvođenje agrotehničkih poljskih ogleda
Zaključak
Literatura

BOLESTI ULJANE TIKVE
Prof. dr Tatjana Kereši, prof. dr Radosav Sekulić

Uvod
Gljive i pseudogljive kao prouzrokovači bolesti uljane tikve
Bakterije kao prouzrokovači bolesti uljane tikve
Abiotske bolesti tikava
Virusi kao prouzrokovači bolesti uljane tikve
Zaključak
Literatura

ŠTETOČINE ULJANE TIKVE
Prof. dr Milan Martinov, prof. dr Branislav Veselinov, dipl. inž. master Savo Bojić

Nematoda – valjkasti crvi (nematode)
Gastropoda – puževi
Acari – grinje
Insecta – insekti
Aves – ptice
Mammalia – sisari
Zaključak
Literatura

UBIRANJE, SUŠENJE, DORADA I SKLADIŠTENJE SEMENA ULJANE TIKVE
Prof. dr Etelka Dimić, mr Vesna Vujasinović

Ubiranje
Sušenje
Dorada, pakovanje i skladištenje
Zaključak
Literatura

TEHNOLOGIJA, KVALITET I BIOLOŠKI AKTIVNE KOMPONENTE ULJA SEMENA ULJANE TIKVE

Uvod
Jestiva nerafinisana ulja
Tehnološki proces proizvodnje jestivih nerafinisanih ulja
Sastav i kvalitet ulja semena uljane tikve
Biološki aktivne komponente ulja semena uljane tikve
Zdravstvena bezbednost ulja semena uljane tikve
Zaključak
Literatura

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">