Reklama

Literatura za Tehnologiju ulja

Uljana tikva

Janoš Berenji (urednik), Institut za ratartsvo i povrtarstvo, Novi Sad, 2011.

Suncokret

Grupa autora, Nolit, Beograd, 1988.

Ulja i masti

Marijan Rac, Poslovno udruženje proizvođača biljnih ulja, Beograd, 1964.