Knjiga je namenjena pre svega studentima Ekonomskog fakulteta u Beogradu (smer Marketing, Menadžment, Spoljna i unutrašnja trgovina) i poslediplomcima, kao i svima koji se bave problematikom upravljanja kvalitetom proizvoda.

U odnosu na prethodno izdanje, knjiga je dopunjena materijalom koji se odnosi na alate za upravljanje kvalitetom i troškove kvaliteta.

Zahvaljujemo se recenzetima na korisnim sugestijama. Takođe se zahvaljujemo Centru za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu, mr Vladu Milićeviću i Snežani Milošević.

Beograd, aprila 2003.
AUTORI

SADRŽAJ

PREDGOVOR
I Deo: Proizvod
1 POJAM PROIZVODA
1.1. Kategorije osnovnih proizvoda

2 ŽlVOTNI TOK PROIZVODA
2.1. Dizajn proizvoda
2.1.1. Koncepcija proizvoda
2.1.2. Definisanje parametara proizvoda
2.1.3. Definisanje procesa
2.1.4. Proizvodnja
2.2. Manipulacija
2.3. Postprodaja
2.3.1. Korišćenje proizvoda
2.3.2. Održavanje proizvoda
2.3.3. Odbacivanje proizvoda

3 NOVI PROIZVOD
3.1. Tehnološki progres
3.1.1. Naučni rad
3.1.2. Razvojni rad
3.2. Faze tehnološkog progresa
3.2.1. Invencija
3.2.2. inovacija
3.2.3. Klasifikacija inovacija
3.2.4. Difuzija inovacije
3.3. Transfer tehnologije

4. ODRŽIVI PROIZVOD
4.1. Ekološki proizvodi
4.2. Ekološki problemi
4.2.1. Emisije
4.2.2. Iscrpljivanje prirodnih resursa
4.3. Ekološki znak
4.4. Strategija dobijanja ekoloških proizvoda

LITERATURA UZ PRVI DEO

II Deo: Kvalitet proizvoAa

1. RAZVOJ FILOZOFIJE KVALITETA
1.1. Evolucija shvatanja kvaliteta

2. DEFINICIJA KVALITETA
2.1. Činioci kvaliteta
2.2. Merilo kvaliteta
2.2.1. Klase kvaliteta
2.2.2. Konformnost proizvoda
2.2.3. Greške kao merilo kvaliteta

3. MERNI SISTEMI

4. KOMPONENTE KVALITETA
4.1. Strukturalne osobine
4.1.1. Gustina
4.1.2. Poroznost
4.1.3. Hidrofizičke karakteristike
4.1.4. Viskozitet
4.1.5. Površinski napon
4.2. Toplotne osobine
4.2.1. Karakteristične temperature
4.2.2. Koeficijenti širenja
4.2.3. Specifična toplota
4.2.4. Koeficijent termičke provodljivosti
4.2.5. Postojanost na povišenim temperaturama
4.2.6. Postojanost na niskim temperaturama
4.3. Elektrotehničke osobine
4.3.1. Specifična električna otpornost
4.3.2. Specifična električna provodnost
4.4. Hemijske komponente kvaliteta
4.4.1. Hemijski sastav proizvoda
4.4.2. Kiselost
4.4.3. Sadržaj suve materije
4.4.4. Sadržaj pepela
4.5. Vlažnost proizvoda
4.6. Rastvorljivost
4.6.1. Disperzni sistemi
4.6.2. Rastvori
4.7. Mehaničke komponente kvaliteta
4.7.1. Elastičnost
4.7.2. Plastičnost
4.7.3. Tvrdoća
4.8. Organoleptičke komponente kvaliteta
4.8.1. Ukus
4.8.2. Miris
4.8.3. Aroma
4.8.4. Boja
4.8.5. Osnovne metode organoleptičkog ispitivanja

5. KVALITET GOTOVIH PROIZVODA
5.1. Sistem bodovanja

6. STANDARDI I OSTALI PROPISI ZA REGULISANJE KVALITETA PROIZVODA
6.1. Standardizacija
6.1.1. Ciljevi standardizacije
6.1.2. Predmet standardizacije
6.1.3. Nivo standardizacije
6.2. Standardizacija sistema kvaliteta

LITERATURA UZ DRUGI DEO

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">