Zaštita životne sredine i obezbeđivanje dovoljne količine bezbedne hrane za čovečanstvo predstavljaju dva velika izazova dvadeset prvog veka. Problem zaštite životne sredine je postao toliko veliki da je pitanje rešavanja tog problema danas tema o kojoj se diskutuje kako na najvišim naučnim i stručnim skupovima tako i na državnim nivoima. Sa druge strane, proizvodnja hrane (u dovoljnim količinama ali i bezbedna za konzumiranje) je još jedna tema o kojoj se jako mnogo diskutuje sa jasnim smernicama u pravcu razvijanja tehnologija koje neće dodatno zagađivati već zagađenju životnu sredinu, a obezbediti kvalitetnu i bezbednu hranu za postojeće stanovništvo i buduće generacije.

Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu, Institut za prehrambenu tehnologiju i biohemiju je sagledavajući problematiku proizvodnje hrane, uz svoje tri nastavne grupe (Tehnologija ratarskih proizvoda, Tehnologija konzervisanja i vrenja i Tehnologija animalnih proizvoda) prvi put u našoj zemlji a u okviru akademskih, master i doktorskih studija uvela grupu za Upravljanje bezbednošću i kvalitetom hrane. Kroz uvođenje ove nastavne grupe, uveden je čitav niz novih predmeta koji imaju za cilj da približe studentima problematiku proizvodnje hrane iz jednog drugačijeg ugla, gde je fokus na izučavanju upravljačkih mehanizama za proizvodnju bezbedne i kvalitetne hrane. Upravljanje zaštitom životne sredine u proizvodnji hrane, uz upravljanje bezbednošću i upravljanje kvalitetom predstavlja važnu kariku u rešavanju aktuelnih problema iz ove oblasti.

Pisanje ovog udžbenika je bio izazov autoru koji je uz naučno i stručno iskustvo koje ima u oblasti zaštite životne sredine (veliki broj konsultantskih projekata, obuka za ocenjivače zaštite životne sredine i provera sistema zaštite životne sredine u zemlji i inostranstvu) pokušao da približi ovu veoma složenu problematiku prevashodno studentima, ali i svim drugima koji se bave pitanjima zaštite životne sredine u proizvodnji hrane.

Udžbenik je koncipiran u sedam poglavlja koja obrađuju sledeće:

  • Prvo poglavlje daje uvodna razmatranja sa ciljem da se čitalac uvede u problematiku zaštite životne sredine, da ga upozna sa komponentama životne sredine i sa konceptom održivog razvoja.
  • Drugo poglavlje razrađuje koncept upravljanja zaštitom životne sredine i daje osnovne odgovore međunarodne zajednice na ekološku krizu kroz razvoj zakonske regulative i međunarodnih standarda iz oblasti zaštite životne sredine.
  • Treće poglavlje opisuje značajne segmente upravljanja zaštitom životne sredine, metodologiju identifikacije aspekata i uticaja životne sredine i mehanizme kontrole aspekata i uticaja.
  • Četvrto poglavlje uvodi čitaoca u značaj praćenja i merenja aspekata i uticaja na životnu sredinu kao i važnost identifikovanja i upravljanja potencijalnim vanrednim situacijama.
  • Peto poglavlje je posvećeno mehanizmima i alatima poboljšanja sistema upravljanja zaštitom životne sredine.
  • Šesto poglavlje daje naglasak na proizvodu i fazama životnog ciklusa proizvoda sa osvrtom na uticaj svake od faza na životnu sredinu.
  • Sedmo poglavlje daje osnove termine i definicije iz zakona i međunarodnih standarda iz oblasti upravljanja zaštitom životne sredine. Na kraju svakog poglavlja dati su primeri iz proizvodnje hrane koji imaju za cilj da čitaocima daju žive primere nekih segmenata životne sredine koje se obrađuju u tim poglavljima.

Nadajući se da će ovaj udžbenik naći svoje mesto u stručnoj literaturi koja se bavi pitanjima životne sredine u proizvodnji hrane, očekujem dobronamerne i konstruktivne primedbe, predloge i sugestije ne samo studenata, nego i svih koji se bave ovom temom. Verujem da će na taj način sledeće izdanje biti još bolje.

Autor želi da se zahvali AD Imlek na finansiranju izdavanja ovo udžbenika.

Autor
Dr Ilija Đekić
U Beogradu, novembra 2009

Sadržaj

UVOD U ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

1.1 Uvod u zaštitu životne sredine u proizvodnji hrane
1.2 Komponente životne sredine
1.2.1 Atmosfera i vazduh koji život znači
1.2.2 Hidrosfera i voda koja život znači
1.2.3 Litosfera odnosno zemljište koje život daje
1.2.4 Biosfera odnosno živi svet koji stvara novi život
1.2.5 Varijabilnost i promena klime
1.3 Životna sredina i održivi razvoj
1.3.1 Životna sredina
1.3.2 Održivi razvoj
1.4 CASE STUDY – Studija slučaja
1.4.1 Lična karta Republike Srbije
1.4.2 Rezime
1.4.3 Ključne reči
1.4.4 Pitanja
Literatura

OSNOVE UPRAVLJANJA ŽIVOTNOM SREDINOM

2.1 Životna sredina danas i osnove upravljanja
2.1.1 Ekološka kriza i odgovor međunarodne zajednice
2.1.2 Analize stanja i uticaja
2.1.3 Upravljanje rizikom
2.1.4 Ekonomski efekti zaštite životne sredine
2.2 Standardi i propisi u oblasti zaštite životne sredine
2.2.1 Istorijat standarda
2.2.2 Serija ISO 14000
2.2.3 EMAS šema
2.2.4 Zakonska regulativa
2.3 Standard ISO 14001
2.3.1 Sličnosti i razlike EMAS i EMS
2.4 CASE STUDY – Studija slučaja
2.4.1 Sertifikacija sistema upravljanja zaštitom životne sredine
2.4.2 Rezime
2.4.3 Ključne reči
2.4.4 Pitanja
Literatura

ASPEKTI I UTICAJI ŽIVOTNE SREDINE

3.1 Aspekti i uticaji na životnu sredinu
3.1.1 Predmet i područje primene
3.1.2 Zainteresovane strane
3.1.3 Metodologija identifikovanja aspekata životne sredine
3.1.4 Vrednovanje značajnih aspekata na životnu sredinu
3.1.5 Uticaji na životnu sredinu
3.1.6 Povezanost aktivnosti / proizvoda i usluga
3.2 Upravljanje segmentima zaštite životne sredine
3.2.1 Oblici kontrole nad operacijama
3.2.2 Otpadne vode
3.2.3 Otpadi
3.2.4 Opasne materije
3.2.5 Zaštita zemljišta i podzemnih voda
3.2.6 Zaštita vazduha
3.2.7 Buka
3.3 Resursi
3.3.1 Klasifikacija resursa
3.3.2 Energija kao resurs / (Ne)obnovljivi resursi
3.3.3 Priroda energije
3.3.4 Klasifikacija energenata
3.3.5 Obnovljivi izvori energije
3.3.6 Neobnovljivi resursi
3.4 CASE STUDY – Studija slučaja
3.4.1 Primeri uticaja proizvođača hrane na životnu sredinu
3.4.2 Rezime
3.4.3 Ključne reči
3.4.4 Pitanja
Literatura

MONITORING I VANREDNE SITUACIJE

4.1 Praćenje i merenje uticaja na životnu sredinu
4.1.1 Pokazatelji učinka zaštite životne sredine
4.1.2 Primeri pokazatelja učinka zaštite životne sredine
4.1.3 Praćenja uticaja na životnu sredinu
4.1.4 Merenja uticaja na životnu sredinu
4.1.5 Planovi praćenja i merenja
4.1.6 Monitoring na nivou država
4.1.7 Emisije i imisija i kontrola voda
4.2 Reagovanje u vanrednim situacijama
4.2.1 Vanredne situacije izazvane spoljnim faktorima
4.2.2 Vanredne situacije izazvane unutrašnjim faktorima
4.2.3 Postupak za reagovanje u vanrednim situacijama
4.3 Komunikacija
4.3.1 Interna komunikacija
4.3.2 Eksterna komunikacija
4.4 CASE STUDY – Studija slučaja
4.4.1 7 alata kvaliteta
4.4.2 Rezime
4.4.3 Ključne reči
4.4.4 Pitanja
Literatura

UČINAK ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

5.1 Poboljšanja učinka zaštite životne sredine
5.1.1 Poređenja u odnosu na industrijsku praksu
5.1.2 Nacrti zakona i nameravane izmene / dopune zakonske regulative
5.1.3 Rezultati provera, inspekcija i kontrola
5.1.4 Rezultati korektivnih i preventivnih mera
5.1.5 Rezultati praćenja ostvarenja postavljenih ciljeva
5.1.6 Rezultati monitoringa i preispitivanja
5.1.7 Stanovišta zainteresovanih strana
5.2 Alati poboljšanja
5.2.1 Maseni bilans (materijalno – energetski bilans)
5.2.2 Energetska efikasnost
5.2.3 Upravljanje energetskom efikasnošću
5.2.4 Koncept čistije proizvodnje
5.2.5 Pravci daljeg razvoja
5.3 CASE STUDY – Studija slučaja
5.3.1 Studija slučaja energetske efikasnosti
5.3.2 Studija slučaja materijalno – energetskog bilansa
5.3.3 Rezime
5.3.4 Ključne reči
5.3.5 Pitanja
Literatura

ŽIVOTNI CIKLUS PROIZVODA

6.1 Životni ciklus proizvoda
6.1.1 Faze životnog ciklusa
6.1.2 Korisnici raznih faza
6.1.3 Istraživanje i razvoj
6.1.4 Proizvodnja
6.1.5 Upotreba prehrambenih proizvoda
6.1.6 Post-upotrebni period
6.2 Metodologija analize životnog ciklusa
6.2.1 Definisanje cilja i predmeta
6.2.2 Analiza inventara
6.2.3 Ocena uticaja
6.2.4 Interpretacija
6.2.5 Primena
6.2.6 Metode primene životnog ciklusa
6.3 Održivi kvalitet
6.3.1 Vremenska dimenzija
6.4 CASE STUDY – Studija slučaja
6.4.1 Primer analize životnog ciklusa proizvodnje mleka
6.4.2 Rezime
6.4.3 Ključne reči
6.4.4 Pitanja
Literatura

TERMINI I DEFINICIJE

7.1 Termini i definicije
7.1.1 Opšti termini i definicije iz zakonske regulative
7.1.2 Termini i definicije iz standarda
7.1.3 Specifični termini i definicije
7.1.4 Korisni linkovi

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">