Knjiga „Uvod u tehnologiju mljevenja pšenice” napisana je sa željom da nađe svoje mjesto u školovanju učenika i studenata, bilo za zvanje mlinara, bilo za tehnologa u mlinarstvu. Ona također može poslužiti i kao priručnik u trgovačkim društvima koja se bave skladištenjem i preradom pšenice i brašna.

U knjizi su obuhvaćene tehnologija skladištenja i kemijski sastav pšenice, kao i tehnologija mljevenja i kakvoća brašna. Tu je teoretsko znanje čvrsto povezano s praksom kako bi se početnicima olakšalo snalaženje u proizvodnji, a iskusnim mlinarima praktično znanje dopunilo teorijom.

Svojim sadržajem knjiga pruža solidno osnovno znanje, potrebno za lako usvajanje sve suvremenijih tehnologija.

Pri pisanju knjige korištena je stručna literatura koja teoretski obrazlaže ovaj značajan segment proizvodnje hrane i koja je tako sažeta da se pri tom nije izgubilo ništa što bi bitno utjecalo na razumijevanje tehnoloških procesa.

Uz navedenu literaturu korišteni su razni priručnici i upute za rad i održavanje strojeva.

Slike koje knjigu čine jasnijom uzete su najvećim dijelom iz propagandnih kataloga proizvođača suvremene mlinske opreme.

Autor
Dipl. Ing. Stjepan Kljusurić

Sadržaj

PREDGOVOR AUTORA

I TEHNOLOGIJA SKLADIŠTENJA ŽITA

1. PŠENICA

1.1. Biološke karakteristike pšenice
1.2. Organoleptička svojstva pšenice
1.3. Boja zrna pšenice
1.4. Oštećena zrna i primjese
1.5. Vlaga pšenice
1.6. Hektolitarska težina pšenice
1.7. Kemijski sastav pšenice i brašna
1.7.1. Ugljikohidrati
1.7.1.1. Šećeri
1.7.1.2. Škrob
1.7.1.3. Hemicelulozne tvari i pentozani
1.7.1.4. Celuloza
1.7.2. Proteini
1.7.3. Lipidi
1.7.4. Pigmenti
1.8. Hranjiva vrijednost pšenice
1.8.1. Ugljikohidrati kao hranjive tvari
1.8.2. Masti
1.8.3. Proteini kao hranjive tvari
1.8.4. Mineralne tvari
1.8.5. Vitamini
1.8.5.1. Sadržaj vitamina u pšenici

2. SILOSI

2.1. Oprema silosa za žito
2.1.1. Elevatori
2.1.2. Trakasti transporteri
2.1.3. Lančani transporteri-redleri
2.1.4. Pužni transporteri
2.1.5. Kose cijevi (protočne cijevi)
2.1.6. Aspirator
2.1.7. Oprema za uzorkovanje žita
2.1.8. Protočna vaga
2.1.9. Oprema za sprječavanje širenja prašine
2.1.10. Upravljanje opremom i signalizacija

3. UZROCI SLABLJENJA KAKVOĆE ŽITA

3.1. Fizikalni faktori i njihov međusobni utjecaj
3.2. Kemijski faktori i njihov međusobni utjecaj
3.3. Biološki faktori i njihov međusobni utjecaj
3.4. Biološki faktori iz vanjskih izvora
3.5. Mikroorganizmi i njihov međusobni utjecaj

4. MIKROORGANIZMI

4.1. Građa mikroorganizama
4.2. Fiziologija mikroorganizama
4.3. Energetska razmjena
4.4. Usvajanje hranjivih tvari od strane mikroorganizama
4.4.1. Usvajanje ugljika i dušika
4.4.2. Usvajanje mineralnih elemenata
4.5. Biosinteze osnovnih nari stanice
4.6. Rast i razmnoiavanje mikroorganizama
4.6.1. Dioba
4.6.2. Sporulacija
4.6.3. Fragmentacija
4.6.4. Generativno
4.7. Sistematika mikroorganizama
4.7.1. Bakterije
4.7.2. Gljive

5. MlKROORGANlZMI U ŽITARICAMA I NJIHOVIM PRODUKTIMA

5.1. Plijesni u žitu i proizvodima od žita
5.2. Bakterije u žitu i proizvodima od žita
5.3. Kvasci u žitu i proizvodima od žita

6. MlKOTOKSINI U ŽITU I BRAŠNU

6.1. Aflatoksini
6.2. Okratoksini
6.3. Citrinin
6.4. Patulin
6.5. Penicilinska kiselina
6.6. Sterigmatocystin
6.7. Luteoskvrin

7. KUKCI U ŽITU I BRAŠNU

7.1. Građa kukaca
7.2. Razvoj kukaca
7.3. Generacija kod kukaca
7.4. Zimovanje i diapauza kukaca
7.5. Najveći ekonomski štetnici žita i proizvoda od žita
7.5.1. Žitni žižak – sitophilus granarius
7.5.2. Rižin žižak – sitophilus oryzae
7.5.3. Kukuruzni žižak – sitophilus zeamais
7.5.4. Cryptolestes SPP
7.5.5. Žitni kukuljičar – rhizopertha dominica
7.5.6. Mali brašnar – tribolium confusum
7.5.7. Kestenjasti brašnar – tribolium castaneum
7.5.8. Brašneni plamenac (moljac) – anagasta (ephestia) kuehniella
7.5.9. Žitni moljac – sitotroga cerealella

8. PREGLJEVI (GRINJE) – ACARINA

8.1. Brašneni pregalj (grinja) – acarus siro

9. ZAŠTITA ŽITA I PROIZVODA OD ŽITA OD ŠTETNIH KUKACA I GRINJA

9.1. Zaštita od kukaca i grinja čišćenjem
9.2. Vlažna dezinsekcija silosa
9.3. Vlažna dezinsekcija mlinova
9.4. Zadimljavanje mlinova
9.5. Fumiganti
9.5.1. Fumigacija žita u ćelijama
9.5.2. Fumigacija mlinova
9.6. Entoleter

II TEHNOLOGIJA MLJEVENJA PŠENICE

10. PRIPREMA PŠENICE ZA MLJEVENJE

10.1. Dozator
10.2. Crno čišćenje
10.2.1. Razdvajanje po debljini čestica
10.2.2. Razdvajanje po dužini čestica
10.2.3. Razdvajanje prema aerodinamičkim osobinama
10.2.4. Razdvajanje na osnovu trenja
10.2.5. Razdvajanje na osnovu magnetskih svojstava
10.3. Strojevi za izdvajanje primjesa
10.3.1. Mlinski aspirator
10.3.2. Izdvajač kamena
10.3.3. Cilindrični trijer
10.3.4. Suha ribalica
10.3.5. Magnetski odvajač
10.4. Aspiracija u čistionici
10.4.1. Aspiracijski kanal
10.4.2. Tarar
10.5. Kondicioniranje pšenice
10.5.1. Dodavanje vode u pšenicu
10.5.2. Komore za odležavanje mokre pšenice
10.6. Bijelo čišćenje
10.6.1. Ljuštilica
10.7. Zamagljivač

11. MLINSKI STROJEVI

11.1. Valjne stolice
11.1.1. Valjni trupci
11.1.2. Hranilica
11.1.3. Uređaj za podešavanje razmaka među trupcima
11.1.4. Pogon valjnih stolica
11.2. Sita
11.2.1. Tkiva za sita
11.2.2. Planska sita
11.2.3. Dijagrami planskih sita
11.2.4. Rotacijsko sito i vibracijsko sito
11.3. Čistilice griza
11.4. Otresivać mekinja – vrgač
11.5.Rastresalice – detešeri

12. TRANSPORT MATERIJALA U MLINU

12.1. Vertikalni transport
12.2. Protočne cijevi

13. ASPIRACIJA U MLINU

14. MLJEVENJE PŠENICE

14.1. Kakvoća pšenice
14.1.1. Omotač ploda – Perikarp
14.1.2. Sjemenka
14.1.3. Hektolitarska težina
14.1.4. Osjetljivost omotača zma na mrvljenje
14.2. Tehnološka opremljenost mlina
14.2.1. Krupljenja
14.2.2. Razvrstavanje
14.2.3. Čišćenje grizeva
14.2.4. Mljevenje okrajaka
14.2.5. Mljevenje grizeva
14.2.6. Izmeljavanje
14.2.7. Otresanje mekinja (posija), aspiracija i sijanje mekih brašna
14.3. Tehnološke prednosti suvremene mlinske opreme
14.3.1. Težinska kontrola
14.4. Stručnost i zauzetost mlinara
14.5. Dijagram izmeljavanja

15. SlLOS ZA BRAŠNO

15.1. Razvoj silosa za brašno
15.2. Siloske ćelije za brašno
15.3. Pneumatski transport brašna iz mlina u silos za brašno
15.3.1. Pneumatski transport brašna u silosu sa opremom za izuzimanje
15.4. Miješanje brašna
15.5. Uvrećavanje brašna
15.6. Otprema brašna u rinfuzi

III KAKVOĆA BRAŠNA

16. KAKVOĆA BRAŠNA I OSOBINE KRUHA

16.1. Komponente kakvoće brašna
16.1.1. Moć upijanja vode ovisno o kakvoći brašna
16.1.2. Moć upijanja vode do pogodne konzistencije tijesta
16.1.3. Jakost brašna
16.2. Prirodno zrenje brašna
16.3. Pokazatelji tehnološke kakvoće brašna
16.3.1. Kakvoća lijepka (Gluten)
16.4. Ispitivanje reoloških osobina tijesta
16.4.1. Farinograf
16.4.2. Ekstenzograf
16.4.3. Amilograf
16.4.4. Alveograf
16.4.5. Cimotahigraf

LITERATURA

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">