Reklama

Riblje meso spada – naročito u nekim krajevima naše zemlje među važne artikle ishrane stanovišta. Kao namirnica se koristi još od prastarih vremena. Stoga se pri pregledu riba mora posvetiti velika pažnja. Kako i riblje meso spada u namirnice životinjskog porekla kontrolisanje njegove upotrebljivosti za ljudsku ishranu spada pre svega u nadležnost veterinara. Pored toga što je dužnost veterinara da kontroliše ispravnost ribljeg mesa za ljudsku ishranu spada pre svega, u nadležnost veterinara da kontroliše i higijenske prilike pri dobijanju, obradi i preradi a naročito na tržnicama gde se riblje meso prodaje.

Kontrola ribe u prometu postojala je u starom vremenu. Ima podataka iz kojih se vidi da su npr. u Vizantiji kao za mnoge druga zanimanja postojali propisi i za trgovce ribom. Prema ovim propisima morale su postojati specijalne prodavnice za ribe i one su morale su morale biti skoncentrisane na određenom mestu kako bi bile na oku kontrolera. Trgovci ribom nisu smeli preprodavati ulov za izvoz van grada u kome žive i rade a bili su dužni da ribu kupuju na samoj obali od ribara koji pristižu sa mora. Da se ne bi „sitnila trgovina“, kako se govorilo sami ribari su dolazili trgovcima da zaključe posao. Prodaja bele ribe posebno je strogo nadzirana. Kontrolori su svaki dan podnosili izveštaj gradonačelniku o količini noćnog ulova bele ribe i tek potom je mogla da počne prodaja na malo. Trgovac koji bi prekoračio ovu odredbu osuđivan je na batinjanje a eventualno i isključenje iz profesionalnog udruženja.

Sadržaj

Uvod
Potrošnja ribljeg mesa u svetu i a nas
Hemijski sastav ribljeg mesa
Aminokiselina u ribljem mesu
Mineralne materije ribljeg mesa
Vitamini ribljeg mesa
Organoleptička svojstva ribljeg mesa
Klanje riba
Pregled ribljeg mesa
Dokaz radioaktivnib materija u ribljem mesu
Postmortalne promene u ribljem mesu
Kvar ribljeg mesa

Bolesti riba
a) infektivne
b) parazitne
c) ostale

Trovanje ribljim mesom
a) fiziološki otrovi
b) bakterijske intoksikacije
c) radiotoksikoze

Konzervisanje ribljeg mesa
1) hlađenjem
2) smrzavanjem
3) proizvodnjom konzervi
4) mariniranjem
5) hemijskim sredstvima
6) dimljenjem
7) sušenjem

Proizvodi od ribe
1) Kavijar

Literatura

Potrošnje ribljeg mesa u svetu i kod nas

Svetski ulov ribe iznosi negde oko 50 milijardi kg godišnje ili 15-16 kg po stanovniku. Potrošnja ribe za ljudsku ishranu je najveća u Japanu (58), zatim u Španiji (31) pa Kanadi i Danskoj u kojim se po jednom stanovniku potroši oko 20kg godišnje. Dalje slede: Francuska (14), Grčka (13), Italija (7), Poljska (oko 5) itd. SSSR-u se troši oko 20kg ribe godišnje po stanovniku. Naša zemlja u ovom pogledu stoji među poslednjim zemljama u svetu sa oko 1 kg ribljeg mesa po stanovniku pri čemu polovina opada na riblje konzerve. Inače prosečni godišnji ulov ribe kod nas iznosi nešto iznad 20.000 tona. Na morsku ribu otpadne 85-88% a ostalo na rečnu.

Ako se uporedi odnos potrošnje ribljeg i mesa stoke za klanje u raznim zemljama onda on kod nas iznosi 1:25, u Francuskoj 1:9, u Grčkoj 1:3, u Italiji 1:4 itd.

Od ukupnih količina ulovljene morske ribe oko 35% se potroši u svežem stanju dok se ostatak prerađuje na otprilike sledeći način: 30% u konzerve i polukonzerve, oko 30% u riblje brašno i riblje ulje a oko 5% se smrzava

Rečna riba se pretežno (oko 70%) troši u svežem stanju.

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">