Reklama

SADRŽAJ

ULOGA NOVIH TEHNOLOGIJA U STVARANJU KONKURENTSKE PREDNOSTI (rad po pozivu) Ružica Milovanović
PREDUSLOVNI PROGRAMI – STANJE U OBJEKTIMA PREHRAMBENE INDUSTRIJE I NJIHOV UTICAJ NA BEZBJEDNOST PROIZVODA (rad po pozivu) Radoslav Grujić, Bogdana Maksić, Đorđe Okanović, Slavica Grujić, Brane Novaković
ODRŽIVOST SISTEMA UPRAVLJANJA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE U PROIZVODNJI INDUSTRIJE MESA
Zvonko Nježić, Đorđe Okanović, Milutin Ristić, Biljana Cvetković, Jasmina Živković
ODREĐIVANJE KRIOPROTEKTORSKE DJELOTVORNOSTI RAZLIČITIH MODIFICIRANIH ŠKROBOVA NA MIOFIBRILARNE PROTEINE PILEĆEG MESA POMOĆU DIFERENCIJALNE MOTRIDBENE KALORIMETRIJE (DSC) (rad po pozivu)
Dragan Kovačević, Krešimir Mastanjević, Drago Šubarić, Jurislav Babić
SADRŽAJ GVOŽĐA U M. SEMIMEMBRANOSUS, JETRI I BUBREZIMA SVINJA ODGAJANIH U VOJVODINI (rad po pozivu)
Vladimir M. Tomović, Ljiljana S. Petrović, Mila S. Tomović, Žarko S. Kevrešan, Natalija R. Džinić, Marija R. Jokanović

KVALITET TRUPA I MESA GRUDI PILIĆA HRANJENIH EKSTRUDIRANIM PROIZVODIMA OD ULJANE REPICE
Natalija Džinić, Vladimir Tomović, Ljiljana Petrović, Tatjana Tasić, Marija Jokanović, Predrag Ikonić
KVALITET MESA BROJLERA HYBRO G+ PROVENIJENCIJE (rad po pozivu) Slobodan Lilić, Vesna Matekalo-Sverak, Danijela Vranić, Dejana Trbović, Snežana Saičić, Đorđe Okanović, Snežana Ivanović
MLAĐ I KONZUMNA KALIFORNIJSKA PASTRMKA (ONCORHYNCHUS MYKISS) HEMIJSKI I MASNOKISELINSKI SASTAV Danijela Vranić, Dejana Trbović, Jasna Đinović, Vlado Teodorović, Aurelija Spirić, Milan Milijašević, Radivoj Petronijević
EKONOMSKI REZULTATI PROIZVODNJE TOVNIH SVINJA NA INDIVIDUALNIM GAZDINSTVIMA
Nedeljko Tica, Đorđe Okanović, Dragan Milić, Vladisiav Zekić
MIKROBIOLOŠKA KONTAMINACIJA MESA DIVLJAČI (CERVUS ELAPHUS, CAPREOLUS, CAPREOLUS)
Solveiga Liepina, Aleksandrs Jemeljanovs

RT-PCR U REALNOM VREMENU EFIKASANI BRZ METOD ZA DETEKCIJU HUMANOG NOROVIRUSA GENOGRUPA I I II U PROIZVODIMA OD MESA Dragoslava Radin, Doris H. D’Souza
MIKROBIOLOŠKA KONTAMINACIJA TRUPOVA JUNADI
Slobodan Lilić, Branko Velebit, Branka Borović, Tatjana Baltić, Danka Spirić, Mladen Rašeta, Mihajlo Erdeljan
EFIKASNOST MINIVIDAS-A U DETEKCIJI CAMPYLOBACTER SPP. IZ UZORAKA KOŽE VRATA I ISPIRAKA TRUPOVA BROJLERA Branko Velebit, Slavica Vesković, Branka Borović
HIGIJENSKI USLOVI PRODAJE NEUPAKOVANOG SVEŽEG PILEĆEG MESA I IZNUTRICA U MALOPRODAJNIM OBJEKTIMA U SRBIJI Mladen Rašeta, Vesna Matekalo-Sverak, Slobodan Lilić, Branko Velebit, Branka Borović, Tamara Gerić, Zorica Šego
MIKROBIOLOŠKA ISPRAVNOST USITNJENOG MESA I POLUPRIPREMLJENIH JELA
Dragana Plavšić, Ljubiša Šarić, Jasmina Gubić, Ivana Čabarkapa, Milorad Popović

MIKROBIOLOŠKI I NUTRITIVNI KVALITET BARENIH KOBASICA Jasmina Gubić, Dragana Plavšić, Ivana Čabarkapa, Milorad Popović
OPTIMIZACIJA PROCESA SOLJENJA U PROIZVODNJI GOVEĐE UŽIČKE PRŠUTE- TRADICIONALNOG SRPSKOG SUVOMESNATOG PROIZVODA Nikola Tomić, Igor Tomašević, Radomir Radovanović, Andreja Rajković
KINETIKA SUŠENJA PETROVAČKE KOBASICE U TRADICIONALNIM I INDUSTRIJSKIM USLOVIMA
Predrag Ikonić, Ljiljana Petrović, Tatjana Tasić, Marija Jokanović, Snežana Savatić, Natalija Džinić, Bojana Ikonić
PROMENA BOJE TRADICIONALNE FERMENTISANE SUVE KOBASICE PETROVSKÁ KLOBÁSA) TOKOM DIMLJENJA I SUŠENJA U KONTROLISANIM USLOVIMA
Ljiljana Petrović, Snežana Savatić, Natalija Džinić, Predrag Ikonić, Vladimir Tomović, Tatjana Tasić, Branislav Šojić, Marija Jokanović
PROMENA TEKSTURE TOKOM SUŠENJA I ZRENJA TRADICIONALNE PETROVAČKE KOBASICE PROIZVEDENE OD TOPLOG I OHLAĐENOG MESA
Marija Jokanović, Natalija Džinić, Ljiljana Petrović, Predrag Ikonić, Tatjana Tasić, Vladimir Tomović, Snežana Savatić

KARAKTERISTIKE BOJE I TEKSTURE TRADICIONALNO FERMENTISANE „SREMSKE KOBASICE“
Dragica Karan, Slavica Vesković-Moračanin, Đorđe Okanović, Marija Jokanović, Natalija Džinić, Nenad Parunović, Jelena Babić
PROMENE NA LIPIDIMA TRADICIONALNE PETROVAČKE KOBASICE (PETROVSKA KLOBASA) TOKOM SUŠENJA I ZRENJA U DOMAĆINSTVU I INDUSTRIJI (rad po pozivu) Ljiljana Petrović, Branislav Šojić, Tatjana Tasić, Snežana Savatić, Vladimir Tomović, Predrag Ikonić, Marija Jokanović, Natalija Džinić
SASTAV MASNIH KISELINA I SENZORNA OCENA SUVIH FERMENTISANIH KOBASICA
Jasna Đinović, Aleksandar Popović, Milan Ristić. Peter Freudenreich, Danijela Vranić, Dejana Trbović, Aurelija Spirić
BIOGENI AMINI U PETROVAČKOJ KOBASICI SUŠENOJ U TRADICIONALNIM I INDUSTRIJSKIM USLOVIMA Tatjana Tasić, Ljiljana Petrović, Predrag Ikonić, Anamarija Mandić, Snežana Savatić. Marija Jokanović, Vladimir Tomović
ISPITIVANJE SENZORSKIH SVOJSTAVA SAFALADA NA TRŽIŠTU Jasmina Gubić, Ljiljana Petrović, Tatjana Tasić, Dragana Plavšić, Predrag Ikonić

MIKOPOPULACIJE FERMENTISANIH KOBASICA TOKOM ZRENJA I SKLADIŠTENJA (rad po pozivu)
Marija Škrinjar, Slavica Vesković-Moračanin, Nevena Nemet
UTVRĐIVANJE PRISUSTVA GLUTENA U PROIZVODIMA OD MESA Vesna Jankovšć, Vesna Matekalo – Sverak, Danijela Vranić, Brankica Lakićević, Radivoj Petronijević
KVALITET FINO USITNJENIH BARENIH KOBASICA NA TRŽIŠTU SA ASPEKTA SADRŽAJA NATRIJUM-HLORIDA
Jasmina Gubić, Dragana Plavšić, Milorad Popović, Ivana Čabarkapa
SINTEZA I KARAKTERISTIKE HITOZANSKIH BIOPOLIMERA Nevena Krkić, Vera Lazić, Ljiljana Petrović, Jasna Gvozdenović
PRENOŠENJE YERSINIA ENTEROCOLITICA OD KOZA DO KLANICE Snežana Ivanović, Ivan Pavlović, Milenko Žutić, Miroslav Žujović, Zorica Tomić
UTICAJ KRIPTOSPORIDIOZE I KOKCIDIOZE NA PROIZVODNE REZULTATE KOZA
Ivan Pavlović, Snežana Ivanović, Miroslav Žujović, Zorica Tomić

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">