Tehnički komitet ISO/TC 176 za standarde iz oblasti menadžmenta kvalitetom i obezbeđenje kvaliteta, koji deluje u okviru Međunarodne organizacije za standardizaciju ISO, u poslednje tri godine preispitao je i usvojio izmene standarda ISO 9000, ISO 9001 i ISO 9004 i, u skladu sa nastalim izmenama, usaglasio je prethodno izdata uputstva pod zajedničkim imenom „Paket dokumenata za uvođenje i podršku“.

Nacionalna komisija za standarde iz oblasti menadžmenta kvalitetom i obezbeđenja kvaliteta KS A176 Instituta za standardizaciju Srbije izradila je odgovarajuće prevode standarda i pratećih dokumenata. Standardi su objavljeni kao dvojezična izdanja na srpskom i engleskom jeziku, neposredno nakon objavljivanja međunarodnih standarda. Međutim, uputstva za uvođenje i podršku do sada nisu objavljena na srpskom jeziku.

Na taj način komisija je realizovala svoju viziju: da međunarodni standardi za sisteme menadžmenta kvalitetom budu dostupni korisnicima u Srbiji, i to na srpskom jeziku, odmah posle njihovog objavljivanja na međunarodnom nivou. Na osnovu analize zadovoljstva korisnika standarda serije ISO 9000, došlo se do podatka da su korisnici bili veoma zadovoljni zbirkom standarda koja je bila objavljena 2001. godine, nakon usvajanja standarda ISO 9001:2000, ISO 9004:2000 i ISO 9000:2000.

Komisija je smatrala da bi bilo veoma korisno da se i ovog puta odštampa zbirka standarda serije ISO 9000, kao i prevodi javno dostupnih uputstava ISO-a pod zajedničkim nazivom „paket dokumenata za uvođenje i podršku“. Postoji ukupno šest uputstava, od kojih će se u ovoj zbirci naći njih pet. Uputstvo za primenu ISO 9001:2008 se neće štampati jer nije više aktuelno. Naime, u njemu je opisan plan prelaska sa standarda ISO 9001:2000 na ISO 9001:2008 s obzirom na to da primena ISO 9001:2000 prestaje 15. novembra 2010. godine.
Prema tome, zbirka sadrži sledeća dokumenta:

SRPS ISO 9000:2007, Sistemi menadžmenta kvalitetom — Osnove i rečnik
SRPS ISO 9001:2008, Sistemi menadžmenta kvalitetom — Zahtevi
SRPS ISO 9001:2008/Cor. 1:2009, Sistemi menadžmenta kvalitetom — Zahtevi — Ispravka 1
SRPS ISO 9004:2009, Rukovođenje sa ciljem ostvarivanja održivog uspeha organizacije — Pristup preko menadžmenta kvalitetom

Paket dokumenata za uvođenje i podršku: Uputstvo za ISO 9001:2008, podtačka 1.2 Primena
Paket dokumenata za uvođenje i podršku: Uputstvo o zahtevima za dokumentaciju standarda ISO 9001:2008
Paket dokumenata za uvođenje i podršku. Uputstvo za terminologiju korišćenu u ISO 9001 i ISO 9004
Paket dokumenata za uvođenje i podršku: Uputstvo o pojmu i korišćenju procesnog pristupa u sistemima menadžmenta
Paket dokumenata za uvođenje i podršku: Uputstvo za procese iz „autsorsa“
Nadamo se da će korisnici serije standarda SRPS ISO 9000 biti zadovoljni pripremljenom zbirkom.

Komisija za menadžment kvalitetom i obezbeđenje sistema kvaliteta i Institut za standardizaciju Srbije

Bibliografija

[1] ISO 9001:2008, Sistemi menadžmenta kvalitetom — Zahtevi
[2] ISO 10001, Menadžment kvalitetom — Zadovoljstvo korisnika — Uputstva za kodekse ponašanja za organizacije
[3] ISO 10002, Menadžment kvalitetom — Zadovoljstvo korisnika-— Postupanje po prigovorima u organizaciji
[4] ISO 10003, Menadžment kvalitetom — Zadovoljstvo korisnika — Uputstva za eksterno rešavanje sporova organizacija
[5] ISO/TS 100041\ Menadžment kvalitetom — Zadovoljstvo korisnika — Uputstva za praćenje i merenje
[6] ISO 10005, Sistemi menadžmenta k\>alitetom — Uputstva za planove kvaliteta
[V] ISO 10006, Sistemi menadžmenta kvalitetom — Uputstva za menadžment kvalitetom u projektima
[8] ISO 10007, Sistemi menadžmenta kvalitetom — Uputstva za menadžment konfiguracijom
[9] ISO 10012, Sistemi menadžmenta merenjem — Zahtevi za procese merenja i opremu za merenje
[10] ISO/TR 10013, Uputstva za dokumentaciju za sistem menadžmenta kvalitetom
[11] ISO 10014, Menadžment kvalitetom — Uputstva za ostvarivanje fmansijske i ekonomske dobiti
[12]ISO 10015, Menadžment kvalitetom — Uputstva za obučavanje
[13]ISO/TR 10017, Uputstva o statističkim tehnikama za ISO 9001:2000
[14] ISO 10019, Smernice za izbor konsultanata za sistem menadžmenta k\>alitetom i korišćenje njihovih usluga
[15] ISO 14001, Sistemi upravljanja zaštitom životne sredine — Zahtevi sa uputstvom za primenu
[16] ISO 14040, Upravljanje zaštitom životne sredine — Ocenjivanje životnog ciklusa — Principi i okvir
[17] ISO 14044, Upravljanje zaštitom životne sredine — Ocenjivanje životnog ciklusa — Zahtevi i uputstva za primenu
[18] ISO/TR 14047, Upravljanje zaštitom životne sredine — Ocenjivanje uticaja životnog ciklusa — Primeriprimene ISO 14042
[19] ISO/TS 14048, Upravljanje zaštitom životne sredine — Ocenjivanje životnog ciklusa — Dokumentacioni format podataka

Tabela C.l (završetak)

Tabela C.l (završetak) Podtačka u ISO 9004:2009
6.3.2 Kompetentnost ljudi
6.3.3 Uključenost i motivacija ljudi
6.4 Isporučioci i partneri 6.4.1 Opšte
6.4.2 Izbor, vrednovanje i poboljšavanje sposobnosti isporučilaca i partnera
6.5 Infrastruktura
6.6 Radna sredina
6.7 Znanje, informacije i tehnologija
6.8 Prirodni resursi
7.1 (Menadžment procesom) Opšte
7.2 Planiranje i upravljanje procesom
7.3 Odgovomost i ovlašćenje za proces
8.1 (Praćenje, merenje, analiza i
preispitivanje) Opšte
8.2 Praćenje
8.3.1 (Merenje) Opšte
8.3.2 Ključni indikatori performansi
8.3.3 Intema provera
8.3.4 Samoocenjivanje
8.3.5 Benčmarking
8.4 Analiza
8.5 Preispitivanje informacija iz praćenja, merenja i analiza
9.1 (Poboljšavanje, inovacije i učenje) Opšte
9.2 Poboljšavanje
9.3 Inovacije
9.4 Učenje

Podtačka u ISO 9001:2008
6.2.2 Kompetentnost, obuka i svest

7.4.1 Proces nabavke
7.4.1 Proces nabavke
6.3 Infrastruktura
6.4 Radna sredina


4.1 (Sistem menadžmenta kvalitetom) Opšti zahtevi
7.1 Planiranje realizacije proizvoda 7.5 Proizvodnja i pmžanje usluga
5.5.1 Odgovomosti, ovlašćenja i komuniciranje
8.1 Opšte
7.6 Upravljanje opremom za praćenje i merenje
8.2.3 Praćenje i merenje procesa 8.2.4 Praćenje i merenje proizvoda
8.2 Praćenje i merenje 8.2.1 Zadovoljstvo korisnika
8.2.3 Praćenje i merenje procesa
8.2.2 Interna provera


8.4 Analiza podataka
5.6 Preispitivanje od strane rukovodstva
8.5 Poboljšavanje
8.5 Poboljšavanje
7.3 Projektovanje i razvoj

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">