Reklama

Savremena živinarska proizvodnja je najbrži i najefikasniji način dobijanja visokokvalitetnih proizvoda za ishranu Ijudi, kao što su živinsko meso i jaja.

Nagli napredak stočarske nauke, naročito na području genetike, is- hrane, kontrole i suzbijanja bolesti, kao i tehnike uopšte, omogućio je veoma brz razvoj ove proizvodnje. Na osnovu toga razvio se i proširio industrijski način proizvodnje mesa i jaja, i to brže nego u bilo kojoj drugoj grani stočarstva.

Proizvodnja hrane u svetu, a posebno hrane životinjskog porekla, predstavlja danas jedan od najvažnijih zadataka sa kojim se suočava savremeno čovečanstvo. Otuda i potreba daljeg unapređenja živinarske proizvodnje u nas, jer imamo veoma povoljne ekološke i ekonomske uslove za razvoj živinarstva u našoj zemlji. Pošto je čovek odlučujući faktor svake proizvodnje, to je neophodno stručno osposobljavanje kad- rova, koji će biti naoružani novim znanjem, kako bi mogli što uspešni se da iskoriste povoljne mogućnosti za dalji razvoj i unapređenje industrijske proizvodnje živinskog mesa i jaja.

S obzirom na nedostatak domaće stručne literature i izraženu potrebu za udžbenikom iz živinarstva, kako bi predstavljao savremenu tehnologiju živinarske proizvodnje nastojao sam, posle dugih priprema da napišem Živinarstvo kao univerzitetski udžbenik. On sadrži teoretske pristupe, uobličava eksperimentalne rezultate i ugrađuje savremene naučne metode i dostignuća tehnike u modernu tehnologiju proizvodnje mesa i jaja.

Pri pisanju ove knjige koristio sam se raznovrsnom domaćom i ino- stranom literaturom, kao i sopstvenim iskustvom i ogledima nastojeći da ih izložim čitaocu na što jednostavniji način.

Pišući udžbenik Živinarstvo trudio sam se da na lak i pristupačan način sjedinim teoriju sa praktičnim radom, jer sam nastojao da se istovremeno zadovolje potrebe redovnih studenata, postdiplomaca, naučnih i stručnih radnika, diplomiranih inženjera stočarstva .1 veterinara u praksi, posebno na krupnim društvenim farmama, kao i individualnih poljoprivrednih proizvođača.

Ukoliko se u tome uspe, cilj izdavanja ove knjige je postignut.

Na kraju, autor će biti zahvalan svim stručnjacima, ako mu ukažu na nedostatke ove knjige, kojih ona svakako nije lišena.

Autor
Dr Vladimir Petrović

Sadržaj

Predgovor

OPŠTI DEO

Privredni značaj živinarstva
Sistematsko mesto živine
Zoološka obeležja živinea
Selekcija živine
Primena različitih metoda gajenja
Razmnožavanje i gajenje podmlatka
Živinarnici

POSEBNI DEO

KOKOŠKE

Poreklo, odomaćivanje i rase kokoši
Podela živine na rase
Rase kokošaka za proizvodnju jaja
Rase kokošaka za proizvodnju mesa
Rase kokošaka kombinovanih osobina
Sistemi držanja
Proizvodnja jaja za priplod
Proizvodnja jaja za konzum — potrošnju
Proizvodnja mesa
Literatura

ĆURKE

Korisnost gajenja ćuraka
Rase ćuraka
Hibridi
Razmnožavanje i odgajivanje podmlatka Proizvodnja jaja za priplod
Projzvodnja mesa
Literatura

BISERKE

Poreklo biserke
Proizvodnja mesa
Literatura

GUSKE

Poreklo guske
Rase gusaka
Sistemi gajenja i tova gusaka
Objekti za odgoj guščića
Ishrana gušćića
Proizvodnja jaja za nasad
Proizvodnja mesa
Literatura

PLOVKE

Poreklo plovke
Rase nosilja
Rase za meso
Rase plovaka kombinovanih proizvodnih sposobnosti
Proizvodnja jaja za rasad
Proizvodnja mesa
Literatura

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">