Reklama

Ministarstvo prosvete i nauke je objavilo javni poziv za izdavanje naučnih časopisa i časopisa za poularizaciju nauke.
(„Politika“, 20.04.2011.godine )

Na osnovu člana 106. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06- ispravka i 18/10), a u vezi sa ostvarivanjem Programa izdavanja naučnih publikacija i održavanja naučnih skupova, kao programa od opšteg interesa u naučnoistraživačkoj delatnosti, utvrđenog u članu 10. stav 2. tačka 12) Zakona,

MINISTARSTVO PROSVETE I NAUKE

upućuje

JAVNI POZIV

ZA OSTVARIVANjE UČEŠĆA U SREDSTVIMA MINISTARSTVA

ZA FINANSIRANjE IZDAVANjA NAUČNIH ČASOPISA

I ČASOPISA ZA POPULARIZACIJU NAUKE

od 20. aprila do 20. maja 2011. godine

USLOVI UČEŠĆA I UPUTSTVO ZA PRIJAVLJIVANJE

Ministarstvo po ovom javnom pozivu, sufinansira izdavanje časopisa – periodičnih serijskih publikacija koje imaju ISSN, koje izlaze redovno i izdaju se u papirnom i/ili elektronskom obliku, kao i časopisa za koje se utvrdi da su od značaja ili doprinose popularizaciji pojedinih naučnih oblasti i disciplina.

Kriterijumi na osnovu kojih će se odlučivati o pristiglim prijavama utvrđeni posebnim aktom, potrebna dokumentacija, obrasci zahteva i ostala obaveštenja od značaja za sprovođenje ovog javnog poziva nalaze se na sajtu Ministarstva: www.nauka.gov.rs

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava po ovom pozivu je 20. maj 2011. godine.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno preko pisarnice Republičkih organa ili preporučenom poštom na adresu: Ministarstvo prosvete i nauke, 11000 Beograd, Nemanjina 22-26, sa naznakom „prijava na javni poziv – za sufinansiranje naučnih časopisa”.

Javni poziv za ostvarivanje sredstava po navedenom programu neće se obnavljati u 2011. godini.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Preuzmite upitnik sa ovog linka

Napravi novu temu u “Aktuelnosti”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">