Reklama

Rok za prijavu: ponedeljak, 10. jun 2013.

U okviru Programa podrške razvoju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga u 2013. godini, Nacionalna agencija za regionalni razvoj raspisuje

JAVNI POZIV

za dodelu bespovratnih sredstava

Program podrške razvoju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga u 2013. godini (dalje: Program) sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj (dalje: Nacionalna agencija) u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama. Osnovni cilj programa je jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga, kroz usklađivanje njihovog poslovanja sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja, unapređivanje poslovnih procesa, proizvoda i usluga i jačanje ljudskih resursa.

Bespovratna sredstva će se odobravati za:

I grupa aktivnosti:

– uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja (implementacija standarda, sertifikacija, resertifikacija) i obeležavanje proizvoda „CE“ znakom;
– edukacija menadžmenta i zaposlenih kroz specijalizovane obuke;
– novi dizajn proizvoda i ambalaže i
– elektronska prezentacija preduzeća.

II grupa aktivnosti:

– poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa;
– poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda/usluga;
– testiranje novih proizvoda i
– izrada i implementacija specijalizovanog softvera.

Pravo na dodelu sredstava imaju mala i srednja preduzeća, zadruge i preduzetnici, koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:

– da se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga;
– da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu i da su registrovani na teritoriji Republike Srbije;
– da su osnovani najkasnije u maju 2011. godine;
– da uspešno posluju prethodne dve godine;
– da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva prethodne dve godine;
– da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
– da u ovoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva drugih državnih institucija.

Sredstva se dodeljuju u iznosu od 50.000,00 do 400.000,00 dinara za I grupu aktivnosti, odnosno od 50.000,00 do 800.000,00 dinara za II grupu aktivnosti.
Nacionalna agencija će na osnovu ugovora sa korisnikom sredstava refundirati iznos do 50% od ukupnog iznosa projekta bez PDV-a.

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose 40.000.000,00 dinara.

Sredstva se dodeljuju malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama u skladu sa čl. 95, 96. i 97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, br. 13/10, 100/11 i 91/12).

Rok za podnošenje prijava je 10. jun 2013. godine.

Program, uputstvo, pravila za ocenjivanje, prijava i drugi prateći obrasci dostupni su na elektronskim stranama Nacionalne agencije na adresi www.narr.gov.rs i u štampanom obliku u akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama i agenciji koja je posebnim ugovorom angažovana u realizaciji ovog programa za Beogradski region.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj na brojeve telefona: 019/445-311; 019/445-312; 019/445-364; 011/2060-856; 011/2060-807 i 011/2060-827.

Prijave se podnose lično ili preporučenom poštom najbližoj akreditovanoj regionalnoj razvojnoj agenciji, odnosno agenciji koja je ugovorom angažovana za realizaciju Programa:

– Regionalna agencija za razvoj Istočne Srbije „RARIS“ d.o.o.; Trg Oslobođenja 1, Zaječar; tel: 019/426-376; 426-377; e-mail: office@raris.org; www.raris.org;
– Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat d.o.o.; Čarnojevićeva 1, Zrenjanin; tel: 023/510-567; 561-064; e-mail: office@rcrbanat.rs; www.rcrbanat.rs;
– Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga d.o.o.; Pana Đukića 42, Leskovac; tel: 016/233-440; e-mail: info@centarzarazvoj.org; www.centarzarazvoj.org;
– Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga d.o.o.; Cara Dušana 49, Kraljevo; tel: 036/397-777; e-mail: office@kv-rda.org; www.kv-rda.org;
– Regionalna razvojna agencija „JUG“ d.o.o.; Obrenovićeva 38/1, Niš; tel: 018/515-447; 522-659; e-mail: info@rra-jug.rs; www.rra-jug.rs;
– Regionalna razvojna agencija – Zlatibor d.o.o.; Petra Ćelovića bb, Užice; tel: 031/523-065; 510-098; e-mail: office@rrazlatibor.co.rs; www.rrazlatibor.co.rs;
– Regionalna razvojna agencija Bačka; Bulevar Mihajla Pupina 20/II, Novi Sad; tel: 021/557-781; e-mail: office@rda-backa.rs; www.rda-backa.rs;
– Regionalna razvojna agencija Srem, Glavna br. 172, Ruma; tel: 022/470-910; e-mail: info@rrasrem.rs; www.rrasrem.rs;
– Regionalna razvojna agencija Sandžaka – SEDA, 7. jula bb, Novi Pazar; tel: 020/332-700; 317-551; e-mail: office@seda.org.rs; www.seda.org.rs;
– Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja – Kragujevac – Kralja Petra I 22, Kragujevac; tel: 034/302-701; 302-702; e-mail: officekg@redasp.rs; www.redasp.rs;
– Agencija za regionalni razvoj opština Kolubarskog okruga „ARROKO“ – Omladinski trg 1, Lajkovac; tel: 014/34-33-196; e-mail: arrokolajkovac@gmail.com;
– Regionalni centar za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva – Beograd, d.o.o., Topličin venac 11/4, Beograd, tel: 011/2186-730; 011/2186-740; e-mail: office@mspbg.rs; www.mspbg.rs.

Program podrške razvoju konkurentnosti MSPP i zadruga u 2013. godini.docProgram podrške razvoju konkurentnosti MSPP i zadruga u 2013. godini

Upustvo u okviru Programa podrške razvoju konkurentnosti MSPP i zadruga u 2013. godini

Pravila za ocenjivanje

Spisak sertifikovanih konsultanata i registrovanih konsultantskih kuća

Konkursna dokumentacija

Obrazac 1 – Prijava

Obrazac 2 – Izjava o prihvatanju uslova za dodelu sredstava

Obrazac 3 – Izjava o dodeljenoj državnoj pomoći male vrednosti

Obrazac 4 – Zahtev za isplatu sredstava

Obrazac 5 – Finansijski identifikacioni list

Obrazac 6 – Obrazac za ocenjivanje

Napravi novu temu u “Aktuelnosti”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">