Reklama

Novi tekstovi – Ove nedelje smo postavili i nezvanične prevode nekih EU direktiva

Uredba (EZ) 853/2004 posebni propisi iz oblasti higijene hrane životinjskog porekla
Regulativa EC 854/2004 Organizacije zvanične kontrole proizvoda životinjskog porekla za ljudsku ishranu
Direktiva EEC 89/109 Oblast materijala i artikala koji dolaze u kontakt sa hranom
Direktiva 2000/13 Deklarisanje, prezentacija i reklamiranje prehrambenih proizvoda
Regulativa EC 183/2005 Zakonski uslovi za oblast higijene hrane za životinje
Regulativa EC 178/2002 Principi i uslovi zakona o hrani
Regulativa (EC) 882/2004 o zvaničnim kontrolama hrane i hrane za životinje
Uredba (EZ) 852/2004 o higijeni prehrambenih proizvoda

Nove teme na forumu

Proizvodnja šlaga
Utrošak kalijum permanganat – hemijska potrošnja kiseonika
Pizza šunka
Sušenje kajsija
Tehnolozi u ugostiteljskim objektima
Zakon o zdravstvenoj ispravnosti namirnica
Kritične kontrolne tačke u skladištu sokova
Doktorske studije prehrambene tehnologije u Srbiji
Proizvodnja rakije – potrebni saveti stručnjaka
Formum za suvu šljivu
Pregled savremenih metoda za odredjivanje alkohola ?!?
Kako od dipl. inž. teh. postati master inž. teh.
Tražim partnera za otvaranje pekare
Tehnologija prerade krompira u pomfrit
Literatura za Tehnologiju prerade morske ribe

Nova literatura

Konzervisanje i zamrzavanje namirnica u domaćinstvu, Jaroslav Balaštik, Branislav Hrabec, Nolit, Beograd, 1992.
Principi membranske filtracije sa primenom u tehnologiji mleka, Dr Dragoljub Đ. Gavarić, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 1995.
Obrazovanje, životna sredina i vanredne situacije, Mr Mirjana Galjak, Zadužbina Andrejević, Beograd, 2007.
Obrazovanje i zaštita životne sredine, Dr Vesna Nikolić, Zadužbina Andrejević, Beograd, 2003.
Začini u kulinarstvu – Začinske biljke Srbije, Radiša Jančić, Radmilo Andelković, JP Službeni list SCG, Beograd 2004.
Zeljasto povrće, Zdravko Matotan, AZ PROMO, Bjelovar, 2008.
Bukovača, Mr Dušanka Bugarski, Feljton DOO, Novi Sad, 2004.
Priručnik za savremeno vinarstvo, Vladimir Puškaš, Kairos, Sremski Karlovci, 2009.
Samoprečišćavajući efekti filtracije podzemne vode, Dr Milan Dimkić, Zadužbma Andrejević, Beograd, 2007.
Plodovito povrće I, Zdravko Matotan, AZ PROMO, Bjelovar, 2008.

Berza rada

Vasilija Lečić, Grad: Novi Sad, Prethodno radno iskustvo: MEDCO d.o.o., Subotica, Coffe and Tea, Novi Sad.
Anel Karaibrahimović, Grad: Bihać
Ivan Jovanović, Grad: Beograd, Prethodno radno iskustvo: Stokoimpeks, Knjaževac; AQE Group Europ, Beograd; Kompanija Big Bull, Bačinci; PMP Trading, Beograd; Serbian Quality System, Beograd;

Spisak svih tehnologa koji traže posao možete pogledati na ovoj stranici. Sledi spisak tehnologa koji su svoj CV protekle nedjelje prijavili na Tehnologiju hrane:

Konkursi

KONTEH 10 – Sajam zapošljavanja i stručnih praksi, Konkurs traje 17. – 18. marta 2010.

Sajmovi i seminari

HACCP kurs na Tehnološkom faklutetu u Novom Sadu, Održava se: 20.-21. februar. 2010.
13. Međunarodni sajam privrede u Mostaru, Održava se: 13-17. april 2010.godine
XXIV Savetovanje agronoma, veterinara i tehnologa, Održava se 24.-25. februara 2010. godine
XII Epizootiološki dani Održava se 7.-10. april 2010.godine
EUROBRAND Održava se 28. do 30. maja 2010. godine

Vesti