Reklama

Član 1.

Ovim pravilnikom se propisuju posebni uslovi higijene ploda maline i kupine u svežem ili smrznutom stanju u svim fazama prometa.

Član 2.

Plod maline i kupine bilo da je u svežem ili smrznutom stanju (u daljem tekstu: plod maline i kupine) ne može da se stavi u promet ako, u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbednost hrane, nije bezbedan, odnosno ako je štetan po zdravlje ljudi i ako nije pogodan za ishranu ljudi.

Plod maline i kupine nije bezbedan ukoliko sadrži:

1) proizvode za zaštitu bilja, biocide ili zagađivače ili njihove metabolite koji prelaze maksimalno dozvoljenu količinu ostataka ili njihova upotreba nije odobrena ili dozvoljena;

2) patogen koji može da bude štetan po zdravlje ljudi – norovirus, odnosno koji nije obuhvaćen mikrobiološkim kriterijumima definisanim Pravilnikom o opštim i posebnim uslovima higijene hrane u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa („Službeni glasnik RS”, broj 72/10).

Član 3.

Za plodove maline i kupine u svim fazama proizvodnje, prerade i prometa obezbeđuje se sledljivost, na osnovu uspostavljenog sistema, procedura i dokumentacije.

Subjekti koji se bave preradom i prometom plodova maline i kupine identifikuju svaki subjekat od kojeg nabavljaju plodove maline i kupine, u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbednost hrane.

Svaki lot ili ambalažna jedinica ploda maline i kupine koji se stavljaju u promet na teritoriji Republike Srbije ili van nje ili za koji postoji verovatnoća da će biti stavljeni u promet, na odgovarajući način označava se i evidentira radi identifikacije i praćenja sledljivosti.

Član 4.

Plod maline i kupine koji se stavlja u promet u Republici Srbiji, mora da ispunjava uslove u skladu sa propisima o hrani.

Plod maline i kupine namenjen izvozu mora da ispunjava uslove u skladu sa propisima o hrani, osim ako drugačije ne zatraži nadležni organ zemlje uvoznice ili ukoliko se drugačije ne utvrdi propisima, standardima i kodeksom prakse koji su na snazi u zemlji uvoznici.

Za plod maline i kupine koji se izvozi, dokaz o bezbednosti ovog proizvoda u smislu člana 2. ovog pravilnika ili u skladu sa zahtevima zemlje uvoznice, mora biti u pisanoj formi, overen i potpisan od ovlašćenog lica.

Član 5.

Ispunjenost uslova propisanih ovim pravilnikom i propisima o hrani dokazuje se laboratorijskim izveštajem o ispitivanju.

Laboratorijski izveštaj iz stava 1. ovog člana prati pošiljku, zajedno sa dokumentacijom o sledljivosti kojom se može dokazati iz koje partije, lota, serije ili šarže i na kojoj količini je uzet uzorak za analizu kod izvoznika, odnosno prerađivača, u skladu sa članom 3. ovog pravilnika.

Član 6.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">