Poštovani,

Sa posebnim zadovoljstvom Vas obaveštavamo da Projekat: « POTREBA INOVACIONIH ZNANJA I NAUKE U FUNKCIJI USPONA I ODRŽIVOG RAZVOJA PRIVREDE NA SRPSKOM TRŽIŠTU» nastavljamo sa seminarom koji organizuje Srpska akademija inovacionih nauka u saradnji sa NMC na temu:

UPRAVLJANJE AMBALAŽOM I AMBALAŽNIM OTPADOM U FUNKCIJI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I OSTVARIVANJA PROFITA

koji će se održati u četvrtak, 25.oktobra 2012. godine, od 10.00 do 14.00 časova u prostorijama Srpske akademije inovacionih nauka, sala br.1 u prizemlju, Kralja Milana 60 u pasažu Cilj ovog seminara koji će voditi najeminentniji stručnjaci iz oblasti zaštite životne sredine,upravljanja otpadom, vodjenja projekata, zakonske i pravne regulative, inovacija, preduzetništva i menaxmenta je da se polaznici upoznaju s pojmovima ambalaže i ambalažnog otpada, pravnim i zakonskim aspektom upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom, obavezama preduzeća koja plasiraju upakovan proizvod na tržište RS, prenosu upravljanja na ovlašćenog operatera na konkretnim primerima, transportom, reciklažom i ekonomskim aspektom reciklaže, primenom recikleta u različitim granama industrije, kao i šansama za pokretanje ili proširenje privatnog biznisa u ovoj oblasti sa proračunom ulaganja potrebnih sredstava, kao i zaštitom životne sredine.

Polaznici će posle ovog seminara moći da stečena znanja direktno implementiraju u razvoj i unapređenje svojih preduzeća, ali i da na osnovu dobijenih znanja prošire ili pokrenu sopstveni biznis.

Seminar je namenjen privrednicima koji žele upoznati i usavršiti svoje znanje iz oblasti upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom, načinom implementacije i poboljšanjem sistema upravljanja otpadom, proizvođačima, punionicama, distributerima i uvoznicima robe široke potrošnje ambalažno pakovane, koja se proizvodi ili uvozi na područje Srbije, komunalnim društvima čija delatnost je prikupljanje i upravljanje otpadom, kao i stručnjacima i menaxerima na svim nivoima i funkcijama.

Zbog velikog interesovanja i promotivne kotizacije, te ograničenog broja polaznika, molimo Vas da prijavu pošaljete u što kraćem vremenskom roku. Za dodatne informacije zadužena je Snežana Maksimović, iz SAIN- Edukativnog centra putem e-mail:

snezanamaksimovic.sain@gmail.com ili preko mobilnog telefona 060/0351-053.

U prilogu Vam dostavljamo plan i program seminara. Za prijavu učešća popunite prijavni list iz priloga i pošaljite na e-mail adresu
snezanamaksimovic.sain@gmail.com.

Svim polaznicima je obezbeđen radni materijal i dodela sertifikata. Kotizacija pokriva osnovne troškove treninga, literature i osveženja u pauzama i iznosi 5.700,00 dinara.
Molimo Vas da uplatu izvršite na račun Srpske akademije inovacionih nauka, ERSTE BANK 340-32437-07 do 24.10. 2012.godine. Akademija nije obveznik PDV-a. U očekivanju Vašeg odgovora, srdačno Vas pozdravljamo,

Predsednik UO NMC Predsednik SAIN
Ak. Marko Todorović Akademik

Vreme: Program:
10.00 – 10.15 Registracija polaznika seminara
10.15 – 10.20 Pozdravni govor Predsednika
10.20 – 10.50 Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine
Agencija za zaštitu životne sredine
Predavač: Ivana Marković
UPRAVLJANJE AMBALAŽOM I AMBALAŽNIM OTPADOM U R SRBIJI
● stanje i tendencije
10.50 – 11.30 SEKOPAK d.o.o. društvo za postupanje sa ambalažnim otpadom
prvi i vodeći Operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom
Predavač: Stevan Vujasinović – direktor prodaje
PRIMENA ZAKONA O AMBALAŽI I AMBALAŽNOM OTPADU I PRENOS OBAVEZA NA OVLAŠĆENOG OPERATERA
● šta je ambalaža i ambalažni otpad, ko su obveznici i kakve su im obaveze prema Zakonu
● kako se uskladiti sa Zakonom
● prenos upravljanja na ovlašcenog operatera – pripremne i obavezne radnje u preduzecu, obrasci – konkretan primer
11.30 – 12.00 Pauza za ručak i osveženje
12.00 – 12.45 GREENTECH Novi Sad – lider na srpskom tržištu u reciklaži ambalažnog PET otpada, posluje u okviru međunarodne Green Grupe
Predavač: Kristina Cvejanov – PR menadžer
EKONOMSKI ASPEKT RECIKLAŽE PLASTIKE U SRBIJI
● Otpad- smeće ili sirovina – poslovna mogućnost
● kako pokrenuti samostalno ili kao kooperant sopstveni biznis u ovoj oblasti, potrebna ulaganja
● primena recikleta u različitim granama industrije
● kako uspeti i opstati
12.45 – 13.30 Diskusija i zaključci
13.30 – 14.00 Dodela sertifikata

Prijavni list