Reklama

3. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ O KVALITETI
„KVALITETA I DRUŠTVENA ODGOVORNOST“

ORGANIZACIJSKI ODBOR:

Dr.sc. Miroslav Drljača, Zračna luka Zagreb (Predsjednik HDMK)
Prof.dr.sc. Marko Bešker, OSKAR, Zagreb

Dr.sc. Josip Čiček, Bjelovar
Ljubica Kolbas, prof., Autocesta Rijeka Zagreb (Tajnica HDMK)

Ante Jerković, dipl.oec., Zračna luka Zagreb
Mr. Dubravka Bele, prof., Seneks jezici, Zagreb
Anita Bešker, prof., OSKAR-EDUKOS, Zagreb
Mr. Nino Karamatić, dipl. ing., Hrvatska

kontrola zračne plovidbe, Zagreb
Mr. sc. Ljiljana Tinodi, Koprivnica
Zvonimir Polanec, dipl.oec., OSKAR-EDUKOS, Zagreb
Sanja Rojčević, dipl. krim., Klara, Profi kod, Zagreb

Prvi poziv

15.-16. ožujka 2012.
SOLIN
Hotel President

TEMATSKA PODRUČJA

Radovi se trebaju odnositi na sljedeće tematske cjeline:

• Kvaliteta i društvena odgovornost
• Kvaliteta i konkurentnost
• Kvaliteta u javnom sektoru
• Procesno i projektno upravljanje u teoriji i praksi
• Implementacija EU direktiva
• Procesno upravljanje okolišem
• Procesno upravljanje rizicima
• Upravljanje održivim uspjehom
• Kvaliteta u proizvodnji i građevinarstvu
• Kvaliteta u medijima
• Kvaliteta u zdravstvu i turizmu
• Kvaliteta u politici
• Kvaliteta u obrazovanju i sportu
• Kvaliteta u ovlaštenim organizacijama
• Kvaliteta i prometni sustavi
• Kvaliteta kao znanost
• Integrirani sustavi upravljanja

POZIV AUTORIMA

Pozivamo Vas da aktivnim sudjelovanjem, pisanim radom i izlaganjem doprinesete uspjehu Simpozija.


UPUTE ZA PISANJE RADOVA

Rad se piše na računalu (Word, Times New Roman 12 pt) i dostavlja se putem elektronske pošte. Zbornik radova bit će tiskan na hrvatskom, a sažeci i na engleskom jeziku. Autori trebaju dostaviti naslov rada i sažetak na hrvatskom i engleskom jeziku. Autori trebaju navesti sljedeće podatke: ime i prezime, zvanje i titulu, naziv, mjesto i zemlju, sjedište poduzeća odnosno ustanove u kojoj su zaposleni, te e-mail adresu. Svi radovi bit će recenzirani. Radni jezici Simpozija su: hrvatski, engleski i ruski.


UVODNA RIJEČ

Poštovane kolegice i kolege članovi HDMK, znanstvenici i stručnjaci u području sustava upravljanja, dragi prijatelji, zadovoljstvo mi je pozvati vas na aktivno sudjelovanje na 13. međunarodnom Simpoziju o kvaliteti, pod radnim nazivom


KVALITETA I DRUŠTVENA ODGOVORNOST.

Pripremu za Simpozij započinjemo u vrijeme kad osjećamo posljedice krize i kad još uvijek nema značajnijih naznaka gospodarskog oporavka, u vrijeme prije parlamentarnih izbora i rješavanja brojnih afera u društvu, u vrijeme krize upravljanja na svim razinama. To pokazuje da su uzroci gospodarske krize prije svega strukturne prirode i da se kriza može prevladati jedino provođenjem značajnih društvenih reformi. A one se provode suviše sporo i to je jedan od glavnih razloga za spori gospodarski oporavak i daljnje pogoršanje pozicije Hrvatske na globalnoj ljestvici konkurentnosti.

Završetak pregovora s EU osobito je značajan globalni okvir za budućnost Hrvatske. To tim prije jer znači da je u velikoj mjeri završen proces prilagodbe standardima EU i da se oni u potrebnoj mjeri primjenjuju u svakodnevnoj praksi. To je bitna pretpostavka za osmišljavanje nove vizije, strategija i politika radi bržeg razvoja gospodarstva i društva u cjelini. Započete društvene reforme treba provesti do kraja na dobrobit sadašnje i budućih generacija.

Neoliberalni koncept kapitalizma dnevno pokazuje svoj karakter i nedostatke. Profit kao dominantno mjerilo uspješnosti za sobom povlači rizik. U tom kontekstu osobito je značajno planirati i ostvarivati gospodarski rast i razvoj na načelima društvene odgovornosti i održivosti.

Kvaliteta kao znanost, filozofski pristup i praktično djelovanje, predstavlja značajan neiskorišteni resurs koji može doprinijeti provođenju društvenih reformi i stvaranju novog sustava vrednota, koji ima uporište u: znanju, radu, poštenju, poslovnoj etici, društvenoj odgovornosti i težnji ka poslovnoj izvrsnosti. Na ovom polazištu moguće je razvijati konkurentsku sposobnost hrvatskoga gospodarstva i demokraciju, na dugi rok.

Izgradnji novog sustava vrednota kao polazišta provedbe društvenih reformi, HDMK želi dati znanstveni i stručni doprinos, organizirajući 13. međunarodni simpozij o kvaliteti. Kroz prezentaciju znanstvenih i stručnih radova iz područja sustava upravljanja želja nam je prezentirati najnovija znanstvena teorijska i praktična dostignuća, ukazati na probleme i ponuditi nova rješenja.

Dr. sc. Miroslav Drljača,
predsjednik HDMK

Hotel President
Kralja Petra Krešimira IV 11
21 210 Solin, Hrvatska
www.hotelpresident.hr/solin
Trinaesti međunarodni Simpozij o kvaliteti „KVALITETA I DRUŠTVENA ODGOVORNOST“
15.-16. ožujka 2012., u Solinu

ORGANIZATOR:

Hrvatsko društvo menadžera kvalitete


IZDAVAČ ZBORNIKA RADOVA:

OSKAR Centar za razvoj i kvalitetu d.o.o., Zagreb

Pozivaju se svi koji žele sudjelovati s pisanim radom, prezentacijom ili posterom da prijave naslov i sažetak svojeg rada do 15. studenoga 2011. na e-mail adresu: info@hdmk.hr

Završeni radovi zaprimaju se do 15. siječnja 2012. i nakon pozitivne recenzije i pripreme bit će objavljeni u Zborniku radova Simpozija.

Pristojba za Simpozij (cijelo vrijeme trajanja) iznosi 2.250,00 kuna (plus PDV) ili 300 €. Pristojba za jednodnevno sudjelovanje iznosi 1.500,00 kn (plus PDV) ili 200 €. Članovi HDMK-a (koji uplate članarinu za 2012. godinu) mogu koristiti popust na pristojbu u iznosu od 10%. Svi koji izvrše uplatu kotizacije do 15.01.2012. imaju popust od 20%. Uplata se vrši u korist HDMK, Cimermanova 36a, 10000 Zagreb, na žiro račun:

2360000-1101505393
ili na devizni račun: SWIFT ZABAHR 2X
IBAN HR0623600001101505393.


ZA SVE INFORMACIJE KONTAKTIRATI:

Hrvatsko društvo menadžera kvalitete: Telefon: (01) 6556-233; Zvonimir Polanec
Osobe za kontakt:
Dr. sc. Miroslav Drljača; 098/ 454 673,
Ljubica Kolbas; 099/ 6515 170,
Ante Jerković; 098/ 9836 497