UNIVERZITET U BEOGRADU, POLЈOPRIVREDNI FAKULTET

Institut za voćarstvo i vinogradarstvo
i
NAUČNO VOĆARSKO DRUŠTVO SRBIJE ČAČAK

ORGANIZUJU
14. KONGRES VOĆARA I VINOGRADARA SRBIJE SA
MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
Kongresni centar hotela“Zvezda”, Vrnjačka Banja
09. – 12. oktobar 2012. godine

PRVO OBAVEŠTENJE

Poštovani,

Institut za voćarstvo i vinogradarstvo Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Naučno voćarsko društvo Srbije – Čačak organizuju 14. Kongres voćara i vinogradara Srbije sa međunarodnim učešćem, koji će se održati u Vrnjačkoj Banji u periodu od 09. do 12. oktobra 2012. godine. Rad Kongresa će biti organizovan plenarno putem usmenih saopštenja i poster prezentacija po sledećim tematskim oblastima:

  • Genetika i oplemenjivanje voćaka i vinove loze
  • Sorte i podloge voćaka i vinove loze
  • Fiziologija i ekologija voćaka i vinove loze
  • Rasadničarska proizvodnja voćaka i vinove loze
  • Tehnologija gajenja voćaka i vinove loze
  • Zaštita voćaka i vinove loze
  • Integralna i organska proizvodnja voća i grožđa
  • Berba, čuvanje i tehnologija prerade voća i grožđa
  • Ekonomika proizvodnje voća i grožđa

Velika nam je čast da Vas u ime Programskog i Organizaciong odbora pozovemo da uzmete učešće u radu ovog Kongresa u cilju uspešnog razvoja voćarstva i vinogradarstva Republike Srbije.

Predsednik Programskog odbora Kongresa
dr Dragan Nikolić

Predsednik Organizaciong odbora Kongresa
dr Dejan Đurović

Članovi Programskog odbora

dr Dragan Nikolić, predsednik – Poljoprivredni fakultet Beograd
dr Slavica Todić, podpredsednik – Poljoprivredni fakultet Beograd
dr Milica Fotirić -Akšić, sekretar – Poljoprivredni fakultet Beograd
dr Dragan Milatović – Poljoprivredni fakultet Beograd
dr Mihailo Nikolić – Poljoprivredni fakultet Beograd
dr Milovan Veličković – Poljoprivredni fakultet Beograd
dr Čedo Oparnica – Poljoprivredni fakultet Beograd
dr Dragoljub Žunić – Poljoprivredni fakultet Beograd
dr Branislava Sivčev – Poljoprivredni fakultet Beograd
dr Vladislav Ognjanov – Poljoprivredni fakultet Novi Sad
dr Nada Korać – Poljoprivredni fakultet Novi Sad
dr Đurđina Ružić – Naučno voćarsko društo Srbije
dr Slađana Marić – Institut za voćarstvo Čačak
dr Marijana Pešaković – Institut za voćarstvo Čačak
dr Toma Milošević – Agronomski fakultet Čačak
dr Mlađan Garić – Poljoprivredni fakultet Lešak
dr Novica Miletić – Poljoprivredni fakultet Beograd
dr Predrag Vukosavljević – Poljoprivredni fakultet Beograd
dr Zorica Vasiljević – Poljoprivredni fakultet Beograd
dr Vera Rakonjac – Poljoprivredni fakultet Beograd

Članovi Organizacionog odbora

dr Dejan Đurović, predsednik – Poljoprivredni fakultet Beograd
dr Nebojša Marković, podpredsednik – Poljoprivredni fakultet Beograd
mr Zorica Ranković -Vasić, sekretar – Poljoprivredni fakultet Beograd
dr Jasminka Milivojević – Poljoprivredni fakultet Beograd
dr Dragan Radivojević – Poljoprivredni fakultet Beograd
dr Gordan Zec – Poljoprivredni fakultet Beograd
dr Saša Matijašević – Poljoprivredni fakultet Beograd
dr Zoran Bešlić – Poljoprivredni fakultet Beograd
dr Zoran Keserović – Poljoprivredni fakultet Novi Sad
dr Slavica Čolić – Institut za primenu nauke u poljoprivredi Beograd
dr Slobodan Jović – Poljoprivredni fakultet Beograd
dr Mića Mladenović – Poljoprivredni fakultet Beograd
mr Sanja Radičević – Naučno voćarsko društo Srbije
mr Milan Lukić – Institut za voćarstvo Čačak
mr Vera Vukosavljević – Agronomski fakultet Čačak
dipl.ing. Boban Đorđević – Poljoprivredni fakultet Beograd
dipl. ing. Zoran Atanacković – Poljoprivredni fakultet Beograd
dipl. ing. Darko Jakšić – Ministarstvo Poljoprivrede Republike Srbije

Rad Kongresa

Rok za prijavu naslova rada je 01. april 2012. god.
Naslov rada slati na adresu fotiric@agrif.bg.ac.rs.
Rok za dostavljanje izvoda je 1. jun 2012. Izvod treba da sadrži: naziv rada, prezime i ime svih autora, naziv i adresu institucije, E-mail adresu prvog autora, tekst izvoda. Font Times New Roman, latinica, veličina 12, prored – single. Obim celokupnog izvoda sa naslovom i imenima autora treba da bude pola stranice A4 formata.
Izvode radova na srpskom i engleskom jeziku dostaviti na E-mail adresu: fotiric@agrif.bg.ac.rs .
Radovi će se predstavljati usmeno ili u vidu postera.
Radni jezik je srpski, a za radove na engleskom jeziku biće obezbeđen prevod.
Celi radovi mogu se štamapti u časopisima „Voćarstvo“ i “Journal of Agricultural Sciences” prema upustvima navedenih časopisa.

Preliminarni program Kongresa:

Utorak, 09.10.2012. godine.
Poslepodnevni dolazak učesnika, registracija, koktel dobrodošlice

Sreda, 10.10.2012. godine
Registarcija učesnika, uvodni referati, usmene prezentacije

Četvrtak, 11.10.2012. godine
Uvodni referati, usmene prezentacije, svečana večera

Petak, 12.10.2012. godine
Stručna eskurzija

Kotizacija:

Puna kotizacija iznosi 60 evra u dinarskoj protivrednosti i uključuje prisustvo na Kongresu (identifikacioni bedž), Program i Knjigu izvoda, koktel dobrodošlicu, kafe pauze, dva ručka tokom
trajanja kongresa, svečanu večeru i stručnu eskurziju sa ručkom. Dnevna kotizacija iznosi 20 evra u dinarskoj protivrednosti i uključuje prisustvo na Kongresu (identifikacioni bedž), Program i Knjigu izvoda, kafe pauzu i ručak.

Smeštaj:

Hotel Zvezda, Vrnjačka Banja. Cena na bazi noćenja sa doručkom u dvokrevetnoj sobi iznosi 2.400,00 dinara po danu (doplata za jednokrevetnu 400,00 dinara po danu). Tel: +38136612564 www.htpfontana.com .

Za sve dodatne informacije možete se obratiti:
dr Dragan Nikolić – Predsednik Programskog odbora
tel: +381641925859 e-mail: nikolicd@agrif.bg.ac.rs
dr Dejan Đurović – Predsednik Organizacionog odbora
tel: +38164192585 email: dejan.djurovic@agrif.bg.ac.rs