Reklama

Obaveštavamo vas da će se u Beogradu u hotelu „CONTINENTAL“ (5*), 18. oktobra 2011. godine održati međunarodna konferencija „16. MLINARSKI DAN“ u organizaciji firme

„MLINPEK ZAVOD“ DOO – Novi Sad a u saradnji sa poznatim mlinskim preduzećem
„DANUBIUS“ – Novi Sad kao domaćinom i svetski poznatim proizvođačem mlinske opreme
„BUHLER“ – Ucvil, Švajcarska, kao velikim sponzorom.

Konferenciju će otvoriti gospođa Marija Desivojević, direktor Proizvodnja hrane u „DELTA AGRAR“ d.o.o. (u čijem sastavu je mlin „DANUBIUS“).

Na konferenciji očekujemo prisustvo oko 150 stručnjaka iz oko 80 firmi iz zemlje, kao i iz BiH, Makedonije, Hrvatske,…

Na mini sajmu koji se organizuje u holu neposredno pored sale za predavanja, pored domaćina i generalnog sponzora, prezentovaće se sponzori, poznate firme koje prate mlinarsku industriju, tj kompanije koje nude opremu, rezervne delove i drugo:

PROKOP – Češka, PRIVE – Francuska, PETKUS BALKAN – Zrenjanin,
SANTIM – Futog (zastupnik za BRABENDER), VREKO – Sremska Mitrovica,
MC LABOR – Beograd (zastupnik za CHOPIN),
METRON – Novi Sad (zastupnik za DICKEY JOHN),
SUPERLAB – Novi Beograd (zastupnik za PERTEN)…
Pored njih, tu su i ENZIM – Hrvatska (zastupnik za MUHLENCHEMIE) i
SETING INŽENJERING – Hrvatska sa prospektima.

Ako ste zainteresovani, pozivamo Vas da se prijavite što pre zbog ograničenog broja učesnika. Podsećamo Vas da je akreditacija učesnika, 18. oktobra 2011. godine od 8:30-9:30 h.

Detaljan program i ponudu za sponzore, možete pogledati na sajtu organizatora MLINPEK ZAVOD.

„MLINPEK ZAVOD“ DOO, kao organizator konferencije,
nudi Vam sledeće oblike predstavljanja Vaše firme, Vašeg proizvodnog programa i Vaših proizvoda:

A. Nastup u okviru izložbe

Pored stručnog dela konferencije, na izložbenim štandovima u okviru „mini sajma“ predviđa se prikaz proizvodnog programa proizvođača opreme, rezervnih
delova i prateće industrije. „Mini sajam“ će se organizovati u izdvojenom prostoru, ali neposredno uz salu za predavanja. Izložbeni štandovi će biti postavljeni tako da je tokom čitave konferencije moguć stalni kontakt sa učesnicima. Program konferencije (sa više pauza) je prilagođen većoj posećenosti štandovima.

B. Nastup u okviru zvaničnog programa konferencije

Tokom konferencije planirana su, u okviru redovnog programa još i stručnokomercijalna saopštenja u okviru kojih ste u mogućnosti da prezentirate novitete iz
Vašeg proizvodnog programa.

C. Ostali vidovi nastupa

Nudimo Vam i mogućnost ubacivanja Vašeg komercijalno-prospektnog materijala u torbe koje se dele svim učesnicima konferencije kao i štampanje na svim
radnim i propagandnim materijalima koji se dele svim učesnicima konferencije (korice programa konferencije, korice blokčića, bonovi, pozivnice, akreditacioni bedževi i anketni listići). Ako želite da Vaš nastup bude zapažen nudimo Vam i izradu 3D natpisa, logoa i raznih oblika od stirodura.

Za detalje pogledajte www.mlinpekzavod.com/kreator.html

Ako ste Vi, kao firma čija je delatnost vezana za oblast tehnologije mlinarstva, zainteresovani i smatrate da treba da prikažete svoje potencijale na
ovoj konferenciji, organizator Vam nudi sledeće oblike nastupa:

ANKETNI LISTIĆI: Štampanje Vaše reklame (u jednoj boji) na poleđini 200 anketnih listića, veličine 7 x 10 cm, koji se dele svim učesnicima konferencije.
Ovakav vid prezentacije iznosi 100 EVRA

AKREDITACIONI BEDŽEVI: Štampanje Vaše reklame (u punom koloru) na 200 akreditacionih bedževa, veličine 9 x 2 cm, koji se dele svim učesnicima konferencije.
Ovakav vid prezentacije iznosi 150 EVRA

POZIVNICE: Štampanje Vaše reklame (u punom koloru) na pozivnicama, veličine 8,5 x 20 cm, koje se šalju na 1.000 adresa tj svim mlinarskim i pekarskim firmama iz naše baze podataka. Dostavljate nam pripremljenu reklamu na CD-u ili mejlom.
Ovakav vid prezentacije iznosi 150 EVRA

KORICE BLOKČIĆA: Štampanje Vaše reklame (u punom koloru) na koricama blokčića, veličine 9,5 x 15,5 cm, koji se deli svim učesnicima konferencije. Dostavljate nam pripremljenu reklamu na CD-u ili mejlom.
Ovakav vid prezentacije iznosi:
Zadnja spoljašnja 180 EVRA
Prednja unutrašnja 140 EVRA
Zadnja unutrašnja 100 EVRA

KORICE PROGRAMA KONFERENCIJE: Štampanje Vaše reklame (u punom koloru) na koricama programa konferencije, veličine 21 x 30 cm, koji se deli svim učesnicima
konferencije. Dostavljate nam pripremljenu reklamu na CD-u ili mejlom.
Ovakav vid prezentacije iznosi:
Zadnja spoljašnja 330 EVRA
Prednja unutrašnja 290 EVRA
Zadnja unutrašnja 250 EVRA

UBACIVANJE Vašeg komercijalno-prospektnog materijala u torbe koje se dele svim učesnicima konferencije. Dostavljate nam 200 primeraka, maksimalne veličine
21 x 30 cm.
Ovakav vid prezentacije iznosi 290 EVRA

KOMERCIJALNO SAOPŠTENJE u trajanju od 5 minuta u stručnom delu programa.
Ovakav vid prezentacije iznosi 590 EVRA

ŠTAND: 1 sto, približno 1,2 m dužine sa 2 stolice, prostor oko štanda i električni priključak, u okviru „mini sajma“, na kome se mogu organizovati poslovni razgovori sa učesnicima konferencije, prikaz proizvodnog programa, podela propagandnog materijala, TV-video projekcije, kompjuterske prezentacije,… (sav izloženi materijal i tehniku obezbeđuje sponzor). Isticanje znaka i osnovnih podataka o firmi u sinopsisu konferencije. (u cenu je uključen 1 komplet propagandnog materijala)
Ovakav vid prezentacije iznosi 590 EVRA

ŠTAND i 5 minuta:
– 1 sto, približno 1,2 m dužine sa 2 stolice, prostor oko štanda i električni priključak, u okviru „mini sajma“, na kome se mogu organizovati poslovni razgovori sa učesnicima konferencije, prikaz proizvodnog programa, podela propagandnog materijala, TV-video projekcije, kompjuterske prezentacije,… (sav izloženi materijal i tehniku obezbeđuje sponzor). Isticanje znaka i osnovnih podataka o firmi u sinopsisu konferencije.
– Komercijalno saopštenje u trajanju od 5 minuta u stručnom delu programa.
(u cenu su uključena 2 kompleta propagandnog materijala)
Ovakav vid prezentacije iznosi 940 EVRA

DUPLI ŠTAND: 2 stola, približno 2,4 m dužine sa 4 stolice, prostor oko štanda i električni priključak, u okviru „mini sajma“, na kome se mogu organizovati poslovni razgovori sa učesnicima konferencije, prikaz proizvodnog programa, podela propagandnog materijala, TV-video projekcije, kompjuterske prezentacije,… (sav izloženi materijal i tehniku obezbeđuje sponzor). Isticanje znaka i osnovnih podataka o firmi u sinopsisu konferencije.
(u cenu su uključena 2 kompleta propagandnog materijala)
Ovakav vid prezentacije iznosi 940 EVRA

VELIKI SPONZOR stiče pravo da se, u okviru zvaničnog programa, predstavi učesnicima:
– kroz izložbeni štand (2 stola, približno 2,4 m dužine sa 4 stolice, prostor oko štanda i električni priključak) u okviru „mini sajma“, na kome se mogu organizovati poslovni razgovori sa učesnicima konferencije, prikaz proizvodnog programa, podela propagandnog materijala, TV-video projekcije, kompjuterske prezentacije,… (sav izloženi materijal i tehniku obezbeđuje sponzor)
– stručno-komercijalnim referatom o novitetima iz svog proizvodnog programa, uz kompletan osvrt na sopstvene proizvode i moguću ponudu (15 minuta),
– kroz isticanje znaka i osnovnih podataka o firmi u sinopsisu konferencije na celoj strani(u cenu su uključena 4 kompleta propagandnog materijala)
Obezbeđenje statusa SPONZORA iznosi 1.770 EVRA

GENERALNI SPONZOR stiče pravo da se prikaže u više navrata u sledećim prilikama:
– kroz najavu konferencije u časopisu „Mlinpek almanah“ koji izlazi neposredno pred konferenciju,
– kroz osvrt na učešće na konferenciji u časopisu „Mlinpek almanah“ koji izlazi nako konferencije,
– kroz isticanje znaka na svim štampanim materijalima konferencije i pozivnicama,
– kroz isticanje osnovnih podataka o firmi na više mesta u sinopsisu konferencije
– kroz izložbeni štand (3 stola, približno 3,6 m dužine sa 6 stolica, prostor oko štanda i električni priključak) na centralnom mestu „mini sajma“ (po Vašem izboru), na kome se mogu organizovati poslovni razgovori sa učesnicima konferencije, prikaz proizvodnog programa, podela propagandnog materijala, TV-video projekcije, kompjuterske prezentacije,… (sav izloženi materijal i tehniku obezbeđuje sponzor)
– kroz tri stručno-komercijalna saopštenja u okviru zvaničnog programa konferencije i to:
• 2 x 15 minuta
• 1 x 5 minuta
(u cenu je uključeno 6 kompleta propagandnog materijala)
Obezbeđenje statusa GENERALNOG SPONZORA iznosi 6.000 EVRA

CENE ĆE SE OBRAČUNATI U DINARSKU PROTIVVREDNOST PO SREDNJEM KURSU EVRA OBJAVLJENOG NA SAJTU NARODNE BANKE SRBIJE NA DAN SLANJA RAČUNA.
PDV JE UKLJUČEN U CENU.

NAPOMENA:

U NAVEDENI IZNOS ZA SVE OBLIKE KOMERCIJALNOG NASTUPA NIJE UKLJUČENA NAKNADA ZA HOTELSKI SMEŠTAJ. U ŽELJI DA POVEĆAMO BROJ POSETILACA I POTENCIJALNIH KUPACA SVI SPONZORI SU OBAVEZNI DA OBEZBEDE MAKAR I MINIMALAN POPUST ZA POSETIOCE KOJI KUPE NJIHOV PROIZVOD TOKOM TRAJANJA KONFERENCIJE ILI KAKO SE DOGOVORE (NPR NAJKASNIJE 10 DANA NAKON KONFERENCIJE ).

Ukoliko ste zainteresovani za učešće na konferenciji molimo Vas da se blagovremeno javite firmi „MLINPEK ZAVOD“ DOO (kontakt osoba u potpisu),
organizatoru „16. MLINARSKOG DANA“, a o konkretnim vidovima Vašeg nastupa možemo se dogovoriti. Sve eventualne izmene i dopune preciziraće se ugovorom, koji se sačinjava nakon eventualnog sastanka ili telefonskog dogovora i usaglašavanja vaših želja i naših mogućnosti. Nudimo Vam mogućnost plaćanja sponzorstva na više rata do početka konferencije . Zato vas molimo da se što pre prijavite da se na vreme dogovorimo o terminima i mestu u sali za sponzore. Ranije prijavljeni će imati prvenstvo izbora položaja izložbenog štanda.

S poštovanjem,

Aleksandar Lončar
predsednik Organizacionog odbora
loncar@mlinpekzavod.com
www.mlinpekzavod.com
telefon (7-15h)/faks: 021/547-681
547-682
547-683
mobilni: 063/553-405
skype: aleksandar.loncar.mz