Reklama


Obaveštavamo vas da će se u Beogradu u hotelu „CONTINENTAL„, 25. aprila 2012. godine

održati međunarodna konferencija „17. PEKARSKI DAN-ALLTECH-MLINPEK ZAVOD“ u organizaciji firmi

MLINPEK ZAVOD-Novi Sad i ALLTECH SERBIA-Senta a u saradnji sa poznatim mlinskim preduzećem

„DANUBIUS“ – Novi Sad kao domaćinom.

Konferenciju će otvoriti gospođa Marija Desivojević, direktor Proizvodnja hrane u

„DELTA AGRAR“ d.o.o. (u čijem sastavu je mlin „DANUBIUS“).

Na konferenciji očekujemo prisustvo oko 150 stručnjaka iz oko 80 pekarskih firmi iz zemlje,
kao i iz BiH, Makedonije, Hrvatske,…

Pozivamo Vas da se prijavite što pre zbog ograničenog broja učesnika.

Podsećamo Vas da je akreditacija učesnika, 25. aprila 2012. godine od 8:30-9:30 h.

Detaljan program i ponudu za sponzore,

možete pogledati na sajtu organizatora MLINPEK ZAVOD.