18. MLINARSKI DAN – JEDNODNEVNA KONFERENCIJA SA MINI SAJMOM!

24. oktobar 2013. – hotel NOVI SAD – Novi Sad

Organizator: MLINPEK ZAVOD – Novi Sad
Veliki sponzor: VREKO – Sremska Mitrovica

Moto konferencije: MLINARSTVO I KONTROLA KVALITETA 2013!

PRIJAVE I REZERVACIJE:

Cena za Srbiju: 10.200 dinara (sa PDV)
Cena za inostranstvo: 90 evra

Aranžman obuhvata prisustvovanje stručnim predavanjima, posetu mini sajmu, kompletan štampani i propagandni materijal, doručak-zakusku, ručak i dva koktela (jedan pre podne, jedan popodne).
Posle konferencije će biti organizovana tombola na kojoj ćete moći da dobijete besplatan aranžman na sledećoj konferenciji ili 3 pretplate na časopis. Imena dobitnika će biti objavljena u časopisu a biće i lično obavešteni.

Sponzori su obezbedili popuste, tako da vam se poseta višestruko isplati !!!

Prijavite se na: 021/547-681, 547-682, 547-683
ili na mejl: office@mlinpekzavod.com
Kontakt lica: Viktorija Kostadinov i Olivera Pastornački-Mandić

Na mini sajmu koji se organizuje u holu neposredno pored sale za predavanja, prezentovaće se sponzori, poznate firme iz mlinarske industrije koje nude opremu, rezervne delove, aditive i drugo:

VREKO-Sremska Mitrovica (vreće), SUPERLAB-Novi Beograd (laboratorijska oprema, zastupnici PERTEN-Francuska), DANUBIUS-Novi Sad (mlin-brašno), PREDSTAVNIŠTVO BUHLER AG NS-Novi Sad (oprema, zastupnici BUHLER-Švajcarska), METRON-Novi Sad (merni uređaji, zastupnici DICKEY-JOHN-Švedska), GREEN MAGNETIK-Subotica (magneti), KOMETA KOMERC-Beograd (tehničke tkanine-kofice-četke, zastupnici SAATI TECH i SIAT), V.I.A OGRANAK BEOGRAD (kontrola higijene i namirnica, zastupnici V.I.A-Slovenija), TEHNORADIONICA-Zrenjanin (oprema i montaža), MC LABOR-Beograd (laboratorijska oprema, zastupnici CHOPIN-Francuska), MLINOSTROJ-Slovenija (oprema), POLJO-MONT-Bački Jarak (oprema i montaža), SANUS-M-Novi Sad (fumigacija i DDD), LIBRACO-Beograd (mlinska svila-kese-rukavci za sita, zastupnici SEFAR i FISCHBEIN),…..

Pozivamo Vas da se prijavite što pre zbog ograničenog broja učesnika.

Akreditacija učesnika je 24. oktobra 2013. godine od 8:30-9:30 h

PROGRAM KONFERENCIJE

ČETVRTAK, 24. 10. 2013.

08:30 – 09:30 AKREDITACIJA UČESNIKA I ZAKUSKA

09:30 – 09:45 SVEČANO OTVARANјE
– Pozdravna reč organizatora konferencije MLINPEK ZAVOD – Novi Sad, direktor Milan Skendžić
– Pozdravna reč velikog sponzora konferencije VREKO – Sremska Mitrovica
– Pozdravna reč Ministarstva za polјoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Državni sekretar Danilo Golubović
OTVARANјE KONFERENCIJE
BLOK 1: TRŽIŠTE ŽITA KOD NAS I U OKRUŽENјU

09:45 – 10:00 Milan Prostran – PRIVREDNA KOMORA SRBIJE – Beograd,
STRATEŠKI PLANOVI SRBIJE U PROIZVODNјI ŽITA

10:00 – 10:15 Žarko Galetin – PRODUKTNA BERZA – Novi Sad,
TRŽIŠTE PŠENICE I MODELI UPRAVLjANјA TRŽIŠNIM RIZIKOM

10:15 – 10:30 Zdravko Šajatović-ŽITOVOJVODINA-Novi Sad,
PODSTICAJNE MERE AGRARNE POLITIKE ZA REALIZACIJU PROGRAMA PROIZVODNјE KVALITETNE PŠENICE U SRBIJI

10:30 – 10:45 DISKUSIJA BLOKA 1

10:45 – 11:15 PAUZA – KOKTEL

BLOK 2: KVALITET ŽETVE 2013

11:15 -11:30 Dr Jelena Filipović – NAUČNI INSTITUT ZA PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE – Novi Sad
MONITORING KVALITETA PŠENICE RODA 2013 GODINE

11:30 – 11:45 Dr Veselinka Đurić – INSTITUT ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO – Novi Sad
PRINOS I KVALITET NS-SORTI PŠPENICE U 2013. GODINI

11:45- 12:00 DISKUSIJA BLOKA 2

12:00 – 13:00 PREZENTACIJE SPONZORA:
– prezentacija velikog sponzora VREKO – Sremska Mitrovica
– prezentacija firme SUPERLAB – Beograd
– prezentacija firme MC LABOR – Beograd
– prezentacija firme PREDSTAVNISTVO BUHLER AG NOVI SAD

13:00 – 13:15 DISKUSIJA SA SPONZORIMA

13:15- 15:15 RUČAK (ŠVEDSKI STO)
BLOK 3: SAVREMENA TEHNOLOŠKA DOSTIGNUĆA

15:15 – 15:30 Maja Kanazir-HISBAS – Hidrocefalus i spina bifida asocijacija Srbije – Beograd
ZNAČAJ OBOGAĆIVANјA BRAŠNA FOLNOM KISELINOM ZA ZDRAVLjE LjUDI U SRBIJI

15:30 – 16:00 Skot Montgomeri, Beki Handfort-FFI (Flour Fortification Initiative) – Sjedinjene Američke Države
FORTIFIKACIJA PŠENIČNOG BRAŠNA

16:00 – 16:15 Nebojša Spasojević – MLINPEK ZAVOD – Novi Sad
OPTIMIZACIJA VOĐENјA VALjAKA NA PRVIM PROLAZIŠTIMA KRUPLjENјA

16:15 – 16:30 Milan Skendžić – MLINPEK ZAVOD – Novi Sad
OPTIMALNA TEHNOLOŠKA OPTEREĆENјA OSNOVNE OPREME MLINA

16:30 – 16:45 DISKUSIJA BLOKA 3

16:45 – 17:15 PAUZA – KOKTEL ZAKUSKA
BLOK 4: AFLATKOSIN I MERE ZAŠTITE

17:15 – 17:30 Marija Škrinjar – TEHNOLOŠKI FAKULTET – Novi Sad
AFLATOKSIN KUKURUZA I METODE PREVENCIJE

17:30 – 17:45 Nenad Vujović-MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE – POLjOPRIVREDNA INSPEKCIJA – Beograd
MERE SPREČAVANјA KONTAMINACIJE PŠENICE AFLATOKSINOM IZ KUKURUZA

17:45 – 18:00 Violeta Mickovski-Stefanović – PSS INSTITUT TAMIŠ – Pančevo
UTICAJ GENOTIPA I LOKALITETA NA SADRŽAJ TEŠKIH METALA KORENOVIMA PŠENICE U FAZI KLASANјA

18:00 – 18:15 DISKUSIJA BLOKA 4

18:15 – 18:30 ZATVARANјE KONFERENCIJE

Aleksandar Lončar

PREDSEDNIK ORGANIZACIONOG ODBORA
loncar@mlinpekzavod.com
www.mlinpekzavod.com
telefon (7-15h)/faks: 021 / 547-681, 547-682, 547-683
mobilni: 063/553-405
skype: aleksandar.loncar.mz