Reklama

Poštovane dame i gospodo,

Posebno nam je zadovoljstvo da najavimo 20. SAJAM EKOLOGIJE

U organizaciji Jadranskog sajma, koji će se održati od 3. do 5. aprila 2014 godine u Budvi.
Izložba u svom jubilarnom izdanju nastavlja tradiciju promocije zdrave hrane, naprednih tehnologija, zdravih stilova života, te prezentovanja inovativnih rješenja, strategija, projekata, proizvoda, opreme i uređaja za očuvanje životne sredine. Specijalizovana poslovna manifestacija, koja već dvije decenije promoviše ekološku svijest namijenjena je kompanijama i institucijama u čijem fokusu je održivi razvoj i zaštita životne sredine, te proizvođačima i ponuđačima opreme za reciklažu, zbrinjavanje i selektovanje otpada, zaštitu prirode i upravljanje prirodnim resursima.

U saradnji sa kreatorima politike ekologije – resornim ministarstvima, agencijama, institucijama i stručnim pojedincima kreiraćemo tematske programe koncipirane kao podrška Vašem učešću i
poboljšanju poslovnih rezultata. Jadranski sajam učesnicima nudi povoljne uslove izlaganja koji su naglašeni u prijavi-ugovoru.

Za dodatne informacije, sugestije i predloge saradnje možete nas kontaktirati na telefon, 033-410-405 ili na e-mail marketing@jadranskisajam.co.me

Želeći Vam uspješan nastup na 20. Sajmu ekologije srdačno Vas pozdravljamo.

S poštovanjem,
Nada Mirjanić
Projekt menadžer

EKOLOGIJA 2014. PRIJAVA