Reklama

25. — 28. septembar/rujan 2013.
Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Poštovani,

Sa zadovoljstvom Vas obavještavamo da Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, i Poljoprivredni fakultet Ege Univerziteta iz Izmira, Republika Turska, organizuju 24. međunarodnu naučno-stručnu konferenciju poljoprivrede i prehrambene industrije, u periodu 25.09.2013. – 28.09.2013. godine u Sarajevu.

Pozivamo Vas da se prijavite za učešće na Konferenciji i da iskoristite ovu priliku za javno prezentiranje Vaših naučnih i stručnih radova koje niste do sada objavljivali.

Sve detalje vezane za Konferenciju, prijavu radova i učešća, kontakt adrese, možete pronaći u Pozivu koji Vam šaljemo u prilogu ovog pisma.

Molimo Vas da ovaj poziv proslijedite svojim kolegama i saradnicima koji mogu doprinijeti kvalitetu sadržaja Konferencije i pronaći vlastiti interes u učestvovanju u radu Konferencije.

S poštovanjem,

Organizacioni odbor 24. Konferencije

Program Konferencije

Program Konferencije će se realizirati kroz sekcije:

* Poljoprivredna biljna proizvodnja
* Poljoprivredna animalna proizvodnja
*Tehnologija hrane
*Održivi razvoj agroindustrije i ruralnih područja

Pozivamo mlade istraživače da uzmu učešće u radu Konferencije.

Tema konferencije

Održiva poljoprivreda i klimatske promjene

Preliminarni program

Srijeda, 25. septembar/rujan 2013. godine
* Dolazak i prijava učesnika
* Otvaranje Konferencije i rad u plenumu

Četvrtak, 26. septembar/rujan 2013. godine
* Rad po sekcijama

Petak, 27. septembar/rujan 2013. godine
* Rad po sekcijama
* Zatvaranje Konferencije

Subota, 28. septembar/rujan 2013. godine
*Fakultativni izlet u Mostar

Predsjedništvo Konferencije

Prof. dr Mirsad Kurtović, Predsjednik Konferencije, Dekan Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta, Univerzitet u Sarajevu, Bosna i Herzegovina
Prof.dr F.Akіn Olgun, Zamjenik predsjednika Konferencije, Dekan Poljoprivrednog fakulteta, Ege Univerzitet, Izmir, Republika Turska
Prof. dr Hüseyin Padem Rektor Internacionalnog Burč Univerziteta,
Bosna i Hercegovina
Prof. dr Ismail Filya Dekan Poljoprivrednog fakulteta, Uludag Univerzitet, Bursa,
Republika Turska

Organizacioni odbor

Prof. dr Hamid Čustović, Predsjednik
Poljoprivredno-prehrambeni fakultet
Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina
Prof. dr Enver Durmusoglu, Zamjenik predsjednika
Prof.dr F.Akіn Olgun
Prof. dr Omer Lütfi Elmeci
Assoc. Prof. dr Berna Turkekul
Poljoprivredni fakultet, Ege Univerzitet, Republika Turska
Prof. dr Ismail Filya
Dekan Poljoprivrednog fakulteta, Uludag Univerzitet
Bursa, Republika Turska
Mr. Sci. Serkan Dogan
Internacionalni Burč Univerzitet
Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Jerko Ivanković-Lijanović
Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
Federacije Bosne i Hercegovine
Damir Mašić
Ministar obrazovanja i nauke Federacije Bosne i Hercegovine
Prof. dr Damir Marjanović
Ministar obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Prof. dr Senaid Memić
Načelnik Općine Ilidža, Bosna i Hercegovina
Prof. dr Sabahudin Bajramović
Prof. dr Hamid Bogućanin
Prof. dr Selim Škaljić
Prof. dr Zlatan Sarić
Prof. dr Drena Gadžo
Prof. dr Muhamed Brka
Doc. dr Halil Omanović
Poljoprivredno-prehrambeni fakultet
Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina

Naučni odbor

Prof. dr Milenko Blesić, Predsjednik,
Poljoprivredno-prehrambeni fakultet,
Univerzitet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina
Prof. dr Hülya Ilbi, Zamjenik predsjednika
Prof. dr Bülent Miran
Prof. dr Adnan Degirmencioglu
Prof. dr Muzaffer Tosun
Prof. dr Turgay Taskin
Prof. dr Ayse Gül
Poljoprivredni fakultet, Ege Univerzitet, Republika Turska
Assoc. prof. dr Orkun Baris Kovanci
Poljoprivredni fakultet, Uludag Univerzitet, Bursa, Republika Turska
Prof. dr Hüseyin Padem
Rektor Internacionalnog Burč Univerziteta
Bosna i Hercegovina
Prof. dr Olga Martin Belloso
Department of Food Tehnology, University of Lleida, Lleida,Spain
Prof. dr Catherine Beal
AgroParisTech, INRA, Thiverval Grignon, France
Prof. dr Emil Erjavec
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenia
Prof. dr Metka Hudina
Biotechnical Faculty, Department of Agronomy
University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia
Prof. dr Cosmin Salasan
Banat’s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine
Timisiora, Romania
Prof. dr Vlado Guberac
Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Sveučilište Josip Juraj
Strossmayer, Osijek, Hrvatska
Prof. dr Natalija Bogdanov
Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija
Prof. dr Nenad Georgiev
Faculty of Agricultural Sciences and Food, Ss. Cyril and Methodius
University in Skopje, Macedonia
Prof. dr Ferdo Bašić
Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
Assoc.Prof. Dr. Michael Murkovic
Graz University of Technology
Institute of Biochemistry, Austria
Doc. dr Paride D’Ottavio
Department of Agriculture, Food and Environmental
University of Ancona, Italia
Prof. dr Pakeza Drkenda
Prof. dr Nermina Spaho
Prof. dr Mirha ðikić
Prof. dr Zilha Ašimović
Doc. dr Aleksandra Nikolić
Doc. dr Lutvija Karić
Doc. dr Emir Džomba
Poljoprivredno-prehrambeni fakultet
Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina

Radovi i saopštenja

Prijave za Konferenciju možete dostaviti e-mailom.
Službeni jezik Konferencije je engleski. Sažetke radova do 300 riječi pripremite koristeći uputstvo i format objavljene na web stranici www.agriconference.ba i pošaljite najkasnije do 31. maja, 2013. godine na email adresu konferencija.ppf@gmail.com. Samo radovi koji nisu ranije prezentirani niti objavljeni mogu biti prezentirani na Konferenciji i objavljeni u Zborniku radova Konferencije.

Nakon pregleda pristiglih sažetaka, Naučni odbor će poslati obavijest autorima o (ne)prihvatanju rada do 21. juna 2013. godine, s preporukom za način prezentiranja
na Konferenciji. Svi prihvaćeni sažeci će biti objavljeni u Zborniku sažetaka.

Rok za dostavu integralnog teksta prihvaćenih radova je 15. septembar, 2013. godine. Prihvaćeni i prezentirani radovi na Konferenciji će biti recenzirani i u skladu s preporukom recenzenata, objavljeni u Zborniku radova 24. meñunarodne naučno-stručne konferencije poljoprivrede i prehrambene industrije (CAB Abstracts,
Nutrition and Food Sciences Database).

Sažeci i integralni radovi trebaju biti na engleskom jeziku, u formatu objavljenom na web stranici www.agriconference.ba.

Kotizacija

Svi učesnici Konferencije plaćaju kotizaciju. Kotizacija iznosi 100 € (200 KM), a za studente 20 € (40 KM). Kotizacija uključuje pristup svim konferencijskim sesijama, konferencijski materijal, akreditaciju, primjerak Zbornika sažetaka, osvježenje u pauzama za kafu, koktel dobrodošlice i svečanu večeru. Uputa za plaćanje kotizacije bit će objavljena na web stranici www.agriconference.ba.

Mjesto održavanja Konferencije

Konferencija će se održati u Hotelu Hollywood – Ilidža kod Sarajeva, Bosna i Hercegovina. Učesnici Konferencije sami snose troškove smještaja i putovanja i rezervišu smještaj u Sarajevu.

Sponzorisanje i marketinška promocija

Kompanije zainteresirane za sponzorisanje Konferencije i vlastitu marketinšku promociju tokom održavanja Konferencije, sve informacije i uputstva s tim u vezi
mogu dobiti upitom na e-mail: konferencija.ppf@gmail.com.

Kontakt: Poljoprivredno-prehrambeni fakultet

Zmaja od Bosne 8.
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel.: +387 (0)33 22 57 27
Fax.: +387 (0)33 66 74 29

Prof. dr Milenko Blesić (m.blesic@ppf.unsa.ba)
Belma Dučić, dipl. ing. (konferencija.ppf@gmail.com; belmaducic@yahoo.com)