Reklama

Izvor: http://www.pkv.co.rs

Privredna komora Srbije priprema prvo predstavljanje srpske privrede u oblasti prehrambene industrije na „24. međunarodnom sajmu prehrane, pića i opreme“ (IF.D.T.EX), koji će se održati od 11.-14. februara 2011. godine u Atini, Grčka. Cilj našeg zajednčkog učešća na najreprezentativnijoj sajamskoj manifestaciji u Grčkoj u ovim sektorima privrede jeste povećanje plasmana domaćih prehrambenih proizvoda, pića i tehnološke opreme na tradicionalno atraktivno grčko tržište. Osim osnovnih robnih grupa, ovoga puta na sajmu će biti prisutni i konzervisana i smrznuta hrana, kao i proizvodi u oblasti ekoturizma.

Inicijativa za ovu sajamsku promociju potekla je od Grčko-srpskog poslovnog udruženja iz Atine, a podržana je od strane Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA) i Ambasade Republike Srbije u Atini. PKS je data mogućnost da bez nadoknade koristi sajamski prostor od 15m2. Ukoliko ste zainteresovani da budete prisutni na info-štandu PKS i SIEPA-e uz minimalne troškove ili da nastupite samostalno – i to po 15% nižoj ceni u odnosu na redovnu, molimo da popunjen upitnik, koji Vam dostavljamo u prilogu, pošaljete Privrednoj komori Srbije na fax: 011/3248-060 ili na e-mail: danica.milovanovic@pks.rs Rok za podnošenje prijava je 20. januar 2011. godine. Takođe Vas molimo da kopiju popunjenog upitnika dostavite Privrednoj komori Vojvodine, Službi Odbora za ekonomske odnose sa inostranstvom na fax: 021/480 37 70 ili na e-mail: inostranstvo@pkv.rs.

Kontakt osoba u Privrednoj komori Srbije je Danica Milovanović, telefon 011/3300 929, el.pošta: danica.milovanovic@pks.rs

Prilog: Prijava