Održaće se u četvrtak 27.marta 2014. godine, u RPK Novi Sad,
Narodnog fronta br. 10/II, sa početkom u 10.00 časova

Regionalna privredna komora Novi Sad u saradnji sa Evropskim institutom za mleko Minhen – INEDA organizuje seminar na temu :“Organizacijski i tehnološki preduslovi povećanja profitabilnosti proizvodnje mleka na farmama u Srbiji“.

Svrha seminara je ukazivanje na iskustva u razvijenim evropskim zemljama na povećanje zarade proizvodnje mleka putem udruživanja proizvođača, kao i značaj zajedničkog nastupa na tržištu. Na seminaru će predstavnik INEDA- Evropski institut za profitabilnu mlekarsku proizvodnju, Minhen predstaviti rad instituta koji je fokusiran na optimizaciju zdravlja muznih krava, kako bi se obezbedila profitabilnost farmi i dugoročna egzistencija proizvođača mleka Takođe će izneti ideje o tome kako INEDA stručnjaci mogu da pomognu našim farmerima, veterinarima, stučnim službama i udruženjima u proizvodnji mlečnih proizvoda, a kada je u pitanju lokalna situacija, možemo diskutovati o mogućim održivim rešenjima i ustanoviti određene korake za postizanje istih.

9.45 – 10.00 Registracija učesnika
10.00 – 11.15 Udruživanje proizvođača mleka radi zajedničkog plasmana vlastitih proizvoda na tržištuA. Christian Jäger Konsultant marketinga i prodaje INEDA
11.15 – 12.15 Tehnološka unapređenja kao preduslov povećanja profitabilnosti proizvodnje na farmama mlečnih kravaDr.sc. Branimir Kampl direktor „SANO“ grupacije za jugoistočnu Evropu
12.15 – 12.45 Diskusija, pitanja i odgovori

Kontakt osoba za sve dodatne informacije i potvrdu Vašeg učešća :

Milena Jerosimović: telefon 021/48 020 81,
email: mjerosimovic@rpkns.com