Reklama

4. SRPSKI KONGRES O MIKROSKOPIJI – 4SCM-2010

Organizator
SRPSKO DRUŠTVO ZA MIKROSKOPIJU

Suorganizatori
INSTITUT ZA NUKLEARNE NAUKE ’’VINCA’’
BIOLOŠKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU
INSTITUT ZA BIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA ’’SINIŠA STANKOVIC’
UNIVERZITETA U BEOGRADU
FAKULTET TEHNICKIH NAUKA UNIVERZITETA U NOVOM SADU
SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI
REKTORAT BEOGRADSKOG UNIVERZITETA

Opšte informacije
Datum 11-12.10.2010

KOTIZACIJA
Članovi: SDM I EMS 100 EUR
Ostali: 120 EUR
Studenti: 50 EUR

Participants from abroad
Payment in EUR has to be done by
bank transfer to:
SRPSKO DRUSTVO ZA MIKROSKOPIJU
Account No. 00-508-0002148.8
IBAN: CS73160005080002148857
BANKA INTESA AD, BEOGRAD
MILENTIJA POPOVICA 7B
BEOGRAD, REPUBLIKA SRBIJA

Mesto održavanja:
11.10.2010, zgrada SANU,
Knez Mihailova 35/I, Beograd,
12.10.2010, Rektorat Univerziteta u Beogradu,
Studentski trg 1, Beograd

Jezik: SRPSKI I ENGLESKI

VAŽNI DATUMI
30.07.2010 Prijava apstrakata
Prošireni abstrakti ce biti štampani u knjizi apstrakata
15.08.2010 Obaveštenje o prijemu rada
01.09.2010 Finalni program 4SCM-2010
01.12.2010 Rok za slanje radova iz oblasti materijala koji ce biti štampani u
Journal of nanomaterials (M23)

PROGRAM SKUPA

Sekcija nauka o materijalima
M1. Keramicki materijali, kompoziti i minerali
M2. Nanostrukturni i novi materijali
M3. Metali i legure
M4. Polimeri

Sekcija prirodne nauke i biomedicina
L1. Struktura celija i tkiva životinja
L2. Struktura celija i tkiva biljaka
L3. Mikroskopija u biomedicini
Detaljnije informacije videti na sajtu
http://www.vinca.rs/SDM
Šablon za formatiranje apstrakata možete preuzeti na sajtu konferencije