Reklama

– Poziv za prijavu kandidata –

Poštovane kolege,

Ovim bismo želeli da Vas obavestimo da će pod pokroviteljstvom Sekcije za hranu pri Evropskoj federaciji za hemijsko inženjerstvo (European Federation of Chemical Engineering, EFCE, Section on Food) i Evropske federacije za nauku o hrani i prehrambenu tehnologiju (European Federation of Food Science and Technology, EFFoST) u periodu od 07. do 08. maja 2013. u Parmi u Italiji biti održana 7. Evropska konferencija najboljih studenata doktorskih studija u oblasti prehrambenog inženjerstva i prehrambene tehnologije, takmičarskog karaktera. Domaćin konferencije će biti kompanija Barilla. Prva konferencija ove vrste je održana 2007. godine u Berlinu, zatim 2008. u Masiju pored Pariza, 2009. u Napulju, a 2010. je Beogradu pripala ova čast (u organizaciji Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, Udruženja prehrambenih tehnologa Srbije i Saveza hemijskih inženjera Srbije). Valensija je bila domaćin 2011. godine, a 2012. Singen u Nemačkoj. Srbija je na svakoj od prethodnih konferencija imala svoje predstavnike koji su beležili zapažene rezultate, a 2011. godine predstavnik Srbije je pobedio na ovoj prestižnoj evropskoj smotri najboljih (dr Ivana Sedej, Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu). Udruženje prehrambenih tehnologa Srbije će u sradnji sa Savezom hemijskih inženjera Srbije i ovog puta organizovati odabir najboljeg kandidata iz Srbije za evropsku konferenciju. Zainteresovani kandidati, uz saglasnost svojih mentora, treba da podnesu prijave Udruženju prehrambenih tehnologa Srbije do 15. decembra 2012. godine.

Kriterijumi koje treba ispuniti su sledeći:

– da je kandidat pri kraju izrade svog doktorskog rada ili da je rad već odbranio/la, ali da od tog momenta nije prošlo više od godinu dana;
– da je kandidat mlađi od 35 godina;
– da kandidat tečno govori engleski jezik;
– da tema rada pripada oblasti prehrambenog inženjerstva i prehrambene tehnologije, a poželjno je da bude od značaja za industriju. Uže tematske celine koje su posebno apostrofirane od strane Sekcije za hranu su (u originalu na engleskom):
– engineering properties of foods, food physics and physical chemistry;
– heat, mass transfer in food processing (coupled with chemical or biochemical reactions);
– process-structure-function relationships of foods and food constituents;
– food particle engineering;
– product design and engineering;
– interfacial aspects of food engineering;
– modelling and simulation;
– pasteurization, sterilization, hygienic design;
– cleaning, disinfection and rinsing;
– processing, measurement, control, packaging, storage and distribution;
– engineering aspects of the design and production of traditional as well as novel foods and of food service and catering;
– design and operation of food processes, plant and equipment;
– economics of food engineering, including the economics of alternative processes.

Kandidat treba da dostavi stručnu biografiju, naslov i kratak sadržaj rada na engleskom jeziku (na do dve strane), kao i podatke o mentoru. Sve ove podatke treba poslati elektronski na sledeću adresu: uptsrb@gmail.com

Nakon prispeća prijava kandidata, pri Udruženju prehrambenih tehnologa Srbije i Savezu hemijskih inženjera Srbije će biti formirana stručna komisija koja će na bazi navedenih kriterijuma izvršti selekciju radova i odabrati onaj koji će predsatvljati našu zemlju naredne godine.

Potencijalne kandidate bismo želeli da obavestimo i o tome da će izabranom učesniku za evropsku smotru radova, organizator ove konferencije, kompanija Barilla, delom snositi troškove učešća, dok će najbolji rad po tradiciji biti nagrađen „JULIUS MAGGI RESEARCH AWARD“ nagradom koju dodeljuje kompanija Nestlé i čiji novčani deo iznosi 2500 eura.

U nadi da ćemo uspešno sarađivati, srdačno Vas pozdravljamo.

U ime Udruženja prehrambenih tehnologa Srbije i Saveza hemijskih inženjera Srbije,

Prof. dr Viktor Nedović
Predsednik Udruženja prehrambenih tehnologa Srbije
Član Sekcije za hranu pri Evropskoj federaciji za hemijsko inženjerstvo