9. SIMPOZIJUM „RECIKLAŽNE TEHNOLOGIJE I ODRŽIVI RAZVOJ“ sa međunarodnim učešćem

3. STUDENSKI SIMPOZIJUM „RECIKLAŽNE TEHNOLOGIJE I ODRŽIVI RAZVOJ“

Zaječar, Srbija, Hotel „Srbija-TIS“ 10 – 12. septembar 2014. godine

Organizacioni odbor poziva sve naučnike, istraživače, menadžere, inženjere, eksperte i studente koji rade na polju reciklaže i održivog razvoja, da učestvuju na 9. Simpozijumu „Reciklažne tehnologije i održivi razvoj“ koji će se održati u Zaječaru u hotelu „Srbija-TIS“ u periodu od 10. do 12. septembra 2014. godine.

9. Simpozijum „Reciklažne tehnologije i održivi razvoj“ (9. SRTOR), koji se organizuje jednom godišnje, ima za cilj da omogući razmenu najnovijih informacija i rezultata istraživanja između naučnika, istraživača, eksperata, privrednika i predstavnika ove i srodnih disciplina.

Simpozijum organizuje Tehnički fakultet u Boru, Univerziteta u Beogradu.

Svim učesnicima želimo dobrodošlicu i uspešan rad.

Predsednik Organizacionog odbora,
doc. dr Jovica Sokolović

Organizator simpozijuma

Univerzitet u Beogradu
Tehnički fakultet u Boru

tel. 030 424 555
lokal 185
faks 030 421 078