Reklama

Centar za organsku proizvodnju Selenča 25.09.2015. organizuje 9. Forum o organskoj proizvodnji sa temom „Plasman organskih proizvoda na domaćem i međunarodnom tržištu“.
Koncepcija ovogodišnjeg Foruma sadrži tri segmenta:

-Plenarni deo namenjen malim proizvođačima pod nazivom “Izazovi plasmana za male organske proizvođače” gde će članovi Centra predstaviti prednosti i probleme različitih kanala prodaje organski proizvoda u vidu sopstvenih iskustava.
-Okrugli sto na temu “Kako povećati izvozni učinak organski proizvođača – podrška države – NAJBOLJI MODEL” gde će predstavnici velikih organski proizvođača u diskusiji sa predstavnicima institucija, uz učešće gostiju iz Slovačke, razmatrati najbolji model za podršku izvoznim aktivnostima od strane države.
-Međunarodni poslovni susreti preduzeća AgroOrganic B2B gde nam je cilj da dodatno pomognemo proizvođačima da lakše i brže dođu do domaćih i ino-partnera u okviru Foruma.

Kroz navedeni koncept cilj nam je da pomognemo članovima da unaprede svoj prisustvo na tržištu u vidu prilagođavanja zahtevima tržišta, povećanja plasmana, diverzifikaciji kanala prodaje, pronalaženje poslovnih partnera u zemlji i inostranstvu, kao i intenziviranje komunikacije sa institucijama s ciljem bolje podrške izvoznim aktivnostima.

Pozivamo vas da učestvujete na Forumu, posebno u delu koji se odnosi na međunarodne poslovne susrete za koje se mogu prijaviti putem linka http://agroorganicb2b.talkb2b.net/.