Reklama

Organizovana u saradnji sa Privrednom komorom Srbije
AGR 41896

Terazije 23, velika sala, II sprat

Beograd, 27 Septembar 2010

Prijava učesnika

08:30 Privredna komora Srbije, Beograd, Terazije, 23, II sprat,
Registracija učesnika
09:00 Pozdravna reč i otvaranje radionice Predstavnik PKS i M.zdravlja
09:30 Upotreba savremenih materijala u prehrambenoj industriji (monomaterijali i višeslojni materijali)
Tanja Petrovic, Dr. Institut za prehrambenu tehnologiju i biohemiju, Poljoprivredni fakultet, Zemun
09:45 Mogući negativni uticaji ambalažnih materijala na hranu-iskustva u EU
TAIEX EXPERT
10:30 Pauza za kafu
10:45 Mogućnost reciklaže kombinovanih materijala upotrebljenih u prehrambenoj industriji
TAIEX EXPERT
11:15 Mogućnost dalje upotrebe za istu ili drugu vrstu prehrambenih proizvoda
TAIEX EXPERT
12:00 Simboli u pogledu izabranog materijala i ekostatus- iskustvo Srbije
Prof. Dr. Vera Lazic, Dr. Katedra za inženjerstvo konzervisane hrane, Tehnološki fakultet, NoviSad
12:15 Pitanja i odgovori
12:45 Pauza za ručak
13:45 Pakovanje i održivost prehrambenih proizvoda-iskustvo Srbije
Prof. Dr. Jasna Gvozdenovic, Katedra za inženjerstvo konzervisane hrane Tehnološki fakultet, Novi Sad
14:15 Simboli u pogledu izabranog materijala i ekostatus- iskustvo
EUTAIEX EXPERT
14:45 Pakovanje i održivost prehrambenih proizvoda-iskustvo
EUTAIEX EXPERT
15:15 Pauza za kafu
15:30 Zdravstvena ispravnost ambalažnog materijala -parametri i metode određivanja-iskustvo
EUTAIEX EXPERT
16:00 Zdravstvena ispravnost ambalažnog materijala -parametri i metode određivanja-iskustvo Srbije
Dragana Radic, specijalista fizičke hemije, Centar za higijenu i humanu ekologiju IZJS “ Dr Milan Jovanović Batut
16:15 Iskustvo Rumunije u primeni Direktive EU 94/62/EC na pakovanje i upravljanje otpadom
G-dja Simona Ghită, Ministarstvo zaštite životne sredine, Direkcija za upravljanje otpadom i opasnim supstancama, Rumunija
16:45 Završna diskusija
17:00 Kraj radionice