JUGOINSPEKT BEOGRAD AD

O r g a n i z u j e

Od 23. do 24 juna 2010.god. na PALIĆU
EDUKATIVNI SEMINAR NA TEMU

» Bezbednost hrane kroz primenu HACCP koncepta «

Cilj seminara:

  • Kao pomoć u redovnom obavljanju poslova kontrole i primene HACCP sistema
  • Da učesnici razmotre i sagledaju HACCP koncept u procesu kontrole, proizvodnje, prerade, skladištenja i manipulacije HRANOM

Ciljna grupa:

  • veterinarski i poljorivredni inspektori operativci, sadašnji i budući rukovodioci HACCP tima
  • Svi inspekcijski subjekti koji žele biti uspešniji na poslovima primene zakonske regulative iz oblasti bezbednosti hrane

Prvi dan:

  • Prijavljivanje učesnika, do 10 h;

Od 10.00 do 11.00 časova:

  • Predstavljanje AD JUGOINSPEKTA BEOGRAD – u pojedinostima;

Od 11.00 do 12.30 h:

  • Praktičan pristup implementaciji HACCP koncepta: Konsalting, Ispitivanje bezbednosti namirnica, Provera higijene, DDD mere, Obuke;

Od 12.30 – 14.00 časova – RUČAK

Od 14.00 do 15.00 časova

  • OKRUGLI STO: Kontrola sprovođenja analize rizika i HACCP koncepta – na šta treba obratiti pažnju – Svetska iskustva;

U 19.30 – SVEČANA VEČERA

Drugi dan:

Od 10.00 do 12.00 časova:

  • Praktična iskustva učesnika u kontroli HACCP principa – Diskusija;

Mesto realizacije: PALIĆ, Hotel „PREZIDENT«, telefon 024 622 662, fax 024 622 607
Molimo vas da se na vreme prijavite kako biste mogli da rezervišete smeštaj.
Svi učesnici seminara plaćaju Kotizaciju u iznosu od neto 3.000,00 dinara. (bruto 3.540,00), na račun broj 160-79846-31 Banka Inteza.

U ovaj iznos uračunato je: PRENOĆIŠTE, SVEČANA VEČERA i RUČAK

Za sve informacije o seminaru kontakt osobe su Zorka Veljić na telefon 065-542-4314, Jakovljević Gordan 065-542-4333

U očekivanju Vašeg učešća i saradnje u vidu zajedničkog učenja i druženja, srdačan pozdrav