Reklama

CEDEF Investiciona konferencija

Biomasa – mogućnosti i izazovi
20. maj 2013

Novi Sad

Centralno evropski forum za razvoj, CEDEF, pod institucionalnim pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine, a u saradnji sa Privrednom komorom Vojvodine i JP “Srbijašume”, u okviru 80. jubilarnog Međunarodnog Sajma poljoprivrede u Novom Sadu, organizuje Investicionu konferenciju: „Biomasa – mogućnosti i izazovi“, 20. maja 2013. u Novom Sadu.

CEDEF Investiciona konferencija: ”Biomasa – mogućnosti i izazovi” ima za cilj da podstakne investiranje u projekte iz oblasti biomase putem sveobuhvatne analize regulative, izvora finansiranja, naprednih tehnologija i mogućnosti sigurnog snabdevanja sirovinama, kao i da se pruže predlozi za veću primenu i stimulisanje upotrebe kogenertivnih sistema i stimuliše proizvodnja biogoriva.

Registracija je bez kotizacije. Molimo Vas da se prijavite ovde.

Uredbe Vlade RS o podsticajnim merama za povlašćene proizvođače električne energije, koje su stupile na snagu u februaru 2013. godine, propisuju da se energija iz biomase otkupljuje po feed-in-tarifama:

Vrsta elektrane povlašćenog proizvođača Instalisana snaga P (MW) Podsticajna otkupna cena (c€/kwh)
do 1 13,26
Elektrane na biomasu od 1-10 13,82-0,56* P
preko 10 8,22
do0,2 15,66
Elektrane na biogas 0,2-1 16,498-4,188* P
preko 1 12,31
Elektrane na biogas životinjskog porekla 12,31

Energetski potencijal obnovljivih izvora u Republici Srbiji iznosi više od 3 Mtoe godišnje, što iznosi oko 25% godišnje potrošnje primarne energije.

Kao zemlja sa velikim površinama obradivog zemljišta i pod šumom, Srbija ima veliki potencijal za proizvodnju biomase, koji iznosi oko 2,4-2,6 Mtoe godišnje što predstavlja oko 63-80% ukupnog potencijala OIE. Potencijal drvne biomase čini oko 1,0 Mtoe čini dok više od 1,4 Mtoe čini poljoprivredna biomasa. Procenjeno je da se svake godine u Srbiji proizvede ukupna količina od 12,5 miliona tona biomase, od toga u Vojvodini oko 9 miliona tona što čini oko 72%.

Obradivo zemljiste i povrsina pod sumom

Vlada Republike Srbije je u Strategiji razvoja energetike RS do 2015. godine istakla da biomasa predstavlja najznačajniji OIE, jer količina biomase kojom raspolaže Srbija u srazmeri je sa dvadesetpetogodišnjom proizvodnjom struje u HE “Đerdap“. Stoga, veća primena sistema kogeneracije koji obezbeđuju proizvodnju električne energije iz biomase sa istovremenim korišćenjem otpadne toplote, omogućili bi znatno smanjenje emisije zračenja štetnih materija u atmosferu, koji će u Srbiji morati da budu prilagođeni standardima Evropske unije, značajne i uštede u potrošnji fosilnih goriva.