Reklama

Solarna energija – modeli investiranja u Srbiji

5. april 2013, Kruševac

Centralno evropski forum za razvoj, CEDEF, u saradnji sa gradom Kruševcem organizuje Investiciono poslovni skup: Solarna energija – modeli investiranja u Srbiji, 5. april 2013, Kruševac.

Registracija je bez kotizacije. Prijavite se ovde.

Investicioni skup je usmeren na projekte iz oblasti solarne energije i ima za cilj da omogući gradovima, opštinama, lokalnim i regionalnim samoupravama i mnogim drugim nosiocima projekata i potencijalnim investitorima da se neposredno susretnu i konkretno razgovaraju o modelima saradnje. Prvi deo Skupa biće posvećen predstavljanju različitih modela investiranja, kao što su ESCO ugovori ili ugovori o javno-privatnom partnerstvu, dok će se drugi deo Skupa odnositi na interaktivni rad, međusobne susrete, B2B sastanke i predstavljanje investicionih projekata u Srbiji iz solarne energije. Posebno ističemo učešće članova MEMS, Mreže energetskih menadžera Srbije koji će predstaviti investicione projekte svojih gradova i opština.

Godišnji prosek dnevne energije globalnog zračenja na horizontalnu površinu

Prve feed-in-tarife za solarnu energiju u Srbiji su donete još 2009. godine, a 2012. su promenjene i sada iznose 16,25 evrocenta po 1 kWh. Ugovorna obaveza o otkupu električne energije po povlašćenoj ceni traje 12 godina. Predloženo je da se energija iz solarnih kolektora na objektima otkupljuje po ceni od 20,66 evrocenti za objekte instalisane snage do 0,03 MW, a za objekte od 0,03 do 0,5 MW po ceni od 9,38 do 20,94 evrocenta.

CEDEF organizuje skup s ciljem da pruži veći podstrek solarnim projektima, da se unapredi investiciona klima, istaknu potencijali gradova i opština u Srbiji i stavi u fokus sve značajnija oblast investiranja u „zelenu energiju“. Zelene investicije su gradovima neophodne jer, osim što povećavaju stopu privrednog rasta i zaposlenosti, one pospešuju konkurentnost tih gradova i ukupni know how, uvećavaju poreski prihod i omogućavaju transfer moderne tehnologije.

S obzirom da je u Srbiji emisija solarne energije za 40% veća od evropskog proseka, zainteresovanost investitora je velika, ali još uvek je mali broj potpuno sprovedenih projekata. Potencijal solarne energije je 16,7% od ukupnog korisnog potencijala obnovljivih izvora energije u Srbiji. Energija koju Sunce emituje tokom godine na 1 m² površine krova kuće u Srbiji jednaka je energiji koja se dobija sagorevanjem 130 litra nafte. Kada bi svako peto domaćinstvo u Srbiji postavilo solarni panel površine 4 m², bilo bi omogućeno generisanje 1750 GWh energije uz istovremeno smanjenje emisije CO2 za 2,3 miliona tona na godišnjem nivou, što je veoma značajno.

Investicionom skupu će prisustvovati predstavnici međunarodnih investicionih fondova, međunarodnih finansijskih institucija, inostranih i domaćih poslovnih asocijacija, ekonomski atašei diplomatskih predstavništava u Srbiji, lokalne samouprave, biznis lideri i mediji.

Investicioni skup predstavlja savremeni instrument za unapređenje investicione klime u Republici Srbiji, i upoznavanje sa sve značajnijom oblašću investiranja u „zeleno“, koja pruža velike šanse za nova radna mesta i nove tehnologije, osim toga što je nezaobilazna u borbi protiv klimatskih promena i u skladu sa EU standardima.

Energija koju Sunce tokom godine emituje na 1 m² krova kuće u Srbiji je jednaka energiji koja se dobije sagorevanjem 130 litara nafte – a pri tome je kao resurs potpuno besplatna. Prosečna dnevna energija globalnog zračenja na ravnu površinu tokom zimskih dana se kreće između 1,1 kWh/m² na severu i 1,7 kWh/m² na jugu, a tokom letnjeg perioda između 5,4 kWh/m² na severu i 6,9 kWh/m² na jugu. Radi poređenja, prosečna vrednost globalnog zračenja za teritoriju Nemačke je oko 1000 kWh/m², dok vrednost za Srbiju je 1400 kWh/m². U zemljama u okruženju Srbije najviše Austrija i Grčka koriste solarnu energiju. U Austriji i Grčkoj se godišnje instalira preko 520.000 m² toplotnih solarnih kolektora, što daje preko 400 MW godišnje instalirane snage.