ReklamaFORUM KVALITETA
Lazara Kujundžića 88, 11030 Beograd

tel/fax +381 11 3559 106, 8025 845
mob. +381 63 814 05 96, 63 87 57 934

www.forumkvaliteta.rs
forumkvaliteta@eunet.rs

Pozivamo sve zainteresovane kompanije, preduzeća, javne i državne institucije i druge organizacije, čije su delatnosti povezane sa sistemom upravljanja zaštitom životne sredine, da postanu sponzori

CHYMICUS IV

o pravno-ekonomskim i ekološkim aspektima sistema upravljanja zaštitom životne sredine u hemijskoj, petrohemiskoj i naftnoj industriji

Na Kongresu će učestvovati predstavnici vladinih institucija, javnih i državnih preduzeća, privatnih preduzeća i organizacija, koje su povezane sa hemijskom, petrohemijskom i naftnom industrijom.

Ovo je odlična prilika da predstavite vaše preduzeće ili organizaciju i svoje poslovne aktivnosti i dosadašnje rezultate.
Postanite SPONZOR Kongresa. Odaberite tip sponzorstva koji vam najviše odgovara i koji će vas na najbolji način predstaviti učesnicima Kongresa.

Četvrti međunarodni kongres o pravno-ekonomskim i ekološkim
aspektima sistema upravljanja zaštitom životne sredine
u hemijskoj, petrohemijskoj i naftnoj industriji
Tara, 11 – 14. jun 2012.

FORUM KVALITETA, u saradnji sa svojim članicama i partnerima, organizuje Četvrti međunarodni kongres o pravno-ekonomskim i ekološkim aspektima sistema upravljanja zaštitom životne sredine u hemijskoj, petrohemijskoj i naftnoj industriji ,
od 11 – 14. juna 2012, na Tari.

Pokrovitelji

– Ministarstvo prosvete i nauke
– Ministarstvo infrastrukture i energetike
– Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja

Organizatori

– Privredna komora Srbije, Beograd
– Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd
– Tehnološki fakultet, Banja Luka
– Forum kvaliteta sa članicama, Beograd

Poziv

Imajući u vidu aktuelne društvene i globalne promene, s jedne strane, a sa druge opšti tehničko-tehnološki razvoj koji prati svetske trendove, nema sumnje da pravno-ekonomski i ekološki aspekti sistema upravljanja zaštitom životne sredine postaju sve aktuelniji i neizbežniji, bez obzira da li se javljaju kao potreba ili kao nametnuta obaveza.

Zato pozivamo sve zainteresovane predstavnike nacionalnih zakonodavstava, pravno-ekonomskih i naučno-obrazovnih institucija, ekologe, pravna i odgovorna lica za zaštitu životne sredine i održivi razvoj u kompanijama i preduzećima iz hemijske, petrohemijske i naftne industrije, kao i iz javnih preduzeća i nevladinog sektora, da se aktivno uključe u rad Kongresa (CHYMICUS IV) i predstave svoja dosadašnja iskustva i rezultate rada istraživanja i na taj način doprinesu daljoj uspešnoj razmeni saznanja i iskustava u ovoj oblasti.

Osnovne teme

Na Kongresu će se obradjivati teme od interesa za međusobno zavisne kompanije i preduzeća hemijske, petrohemijske i naftne industrije, i to:

– Sistem upravljanja zaštitom životne sredine – harmonizacija nacionalne regulative sa međunarodnom regulativom i regulativom EU.
– Pravno-ekonomski aspekti u sistemu upravljanja zaštitom životne sredine.
– Ekološki aspekti sistema upravljanja zaštitom životne sredine.
– Sistemi upravljanja zaštitom životne sredine u sferi održivog razvoja.
– Edukacija i certifikacija.
– Klimatske promene – uticaj upravljanja zaštitom životne sredine na stepen i obim promena.
– Ostali aspekti sistema upravljanja zaštitom životne sredine.

Smeštaj i kotizacija

I. Mesto i vreme održavanja
Kongres će biti održan na Tari, od 11 do 14. juna 2012.

II. Smeštaj
Učesnici Kongresa će biti smešteni u hotelu „Omorika“, sa depadansom „Javor“.

Za rezervaciju, prijavu smeštaja i sva ostala pitanja u vezi smeštaja potrebno je obratiti se kolegama iz VU TARA, na telefon (031) 593 530, a prijavu smeštaja možete poslati na fax (031) 593 546, ili na mail: planinatara@ptt.rs

III. Ukupni troškovi smeštaja
Četvorodnevni paket/tri noćenja, na bazi polupansiona, po osobi iznose:

Hoteli sobe RSD
Omorika i Javor 1/1 9,075
Omorika i Javor 1/2 6,975
Omorika i Javor 1/3 6,975
Omorika i Javor apartman 10,905

Napomena: Boravišna taksa i osiguranje iznose 80 RSD/dan.

Uplatu smeštaja treba izvršiti na osnovu predračuna, koji ispostavlja VU TARA.

IV. Kotizacija
Kotizacija je obavezna za sve učesnike Kongresa i iznosi 140€ (u dinarskoj protivvrednosti, na dan uplate).

1. Plaćanje u RSD se vrši na račun Forum kvaliteta, broj 340-13724-80, na osnovu predračuna, koji ispostavlja
Sekretarijat.

2. Plaćanje u EUR (za strane učesnike) se vrši na osnovu predračuna koji ispostavlja Sekretarijat.

3. Kotizaciju je moguće platiti na licu mesta.

4. Uplaćena kotizacija učesnicima obezbeđuje:

– učešće u radu na Kongresu,
– identifikacioni bedž,
– Zbornik referata (CD, dostava nakon Kongresa),
– učešće na koktelu dobrodošlice,
– učešće na svečanoj večeri,
– osveženje u pauzama
– izlet.

Prijava radova

Prijava radova i dostavljanje rezimea: 31. mart 2012.
Dostavljanje finalnih radova: 30. april 2012.

Rezimee i radove dostaviti isključivo elektronskom poštom na adresu Sekretarijata: forumkvaliteta@eunet.rs.

Ostale informacije

Molimo vas da prijave radova i učešća dostavite:

– elektronskim putem na adresu Sekretarijata: forumkvaliteta@eunet.rs ili

– faxom na broj: +381 11 3559 106, ili

– telefonom na broj: +381 11 8025 845, mob: + 381 63 8757 934, ili

Online prijavom.