Poštovani

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na jednodnevni seminar pod nazivom„Čuvanje voća i povrća u hladnjačama s kontroliranom atmosferom“,. Seminar organiziraju u okviru 37. Sajma šljive u Gradačcu, Tehnološki fakaultet Univerziteta u Tuzli, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu,Federalno ministarstvo poljoprivrede, prehrambene industrije Sarajevo i Gradačački sajam. Seminar će se održati u Konferencijskoj sali-Gradačačkiog sajma dana:

Petak 17.09.2010.god od 10,00 do 13,00 sati

Tema seminra je:

Čuvanje voća i povrća u hladnjačama s kontroliranom atmosferom

Voditelji seminara je Prof. dr. Midhat Jašić. Predavanja će se održati prema programu koji je u prilogu dopisa. Slušaoci seminra dobit će besplatan primjerak KNJIGE „Čuvanje voća i povrća u hladnjačama sa kontroliranom atmosferom“

Nakon odslušanog seminara učesnici dobivaju Certifikat izdan od strane Tehnološkog fakaulteta Univerziteta u Tuzli i Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Broj mjesta je ograničen pa molimo da svoje prisustvo potvrdite na fax Farmaceutskog fakulteta br 035 320 741 ili telefonom 035 320 745, na mobitel 061 721 060 ili e mailom: jasic_midhat@yahoo.com

Program seminara

9.30 Okupljanje i registracija učesnika
(Konferencijska sala-Gradačački sajam)
10.00 Otvaranje seminara uz obraćanje domaćina i gostiju
Direktor Sajma Predstavnik Federalnog ministarstva za poljoprivredu
10.10 Midhat Jašić
Predstavljanje projekta
10.20 Mirsad Kurtović, Dževad Jarebica,Jasminka Sadadinović Obraćanje recenzenata knjige
„ČUVANJE VOĆA I POVRĆA U HLADNJAČAMA SA KONTROLIRANOM ATMOSFEROM“
10.30 Vedad Hadžimusić, Sead Bećirović
STANJE PROIZVODNJE I POTROŠNJE SVJEŽEG VOĆA
10.40 Drago Šubarić, Amra Odobašić, Damir Alihodžić
PROCESI PROMJENA NA SVJEŽEM VOĆU
10.50 Midhat Jašić
TEHNOLOGIJA ČUVANJA U UVJETIMA CA
11.00 Almir Toroman
MODELI HLADNJAČA I VISINA ULAGANJA
11.10 Diskusija i snack
11.25 Janez Štrekelj, Alma Čekić
PREDSTAVLJANJE MOGUĆNOSTI FIRME LTH INŽENJERING SARAJEVO U INŽENJERINGU HLADNJAČA SA CA
11.40 Admir Ibrahimović
PREDSTAVLJANJE MOGUĆNOSTI FIRME MESSER SARAJEVO U ISPORUCI BIOLOŠKIH GASOVA
11.55 Besim Salkić
PREDSTAVLJANJE MOGUĆNOSTI FIRME VOĆNI RASADNIK SREBRENIK U ISPORUCI SADNOG MATERIJALA
12.10 Kadrija Hožić
EKONOMSKI ZNAČAJ PROIZVODNJE VOĆA I POVRĆA U BIH Diskusija Dodjela certifikata