Izvor: PKS

2. jun 2010. u 11 sati, PKS, Resavska 15, sala 1

Udruženje za poljoprivredu, prehrambenu i duvansku industriju i vodoprivredu – Grupacija proizvođača dijetetskih namirnica i dečje hrane organizuje stručni skup sa sledećim programom:

11.00-11.10 Otvaranje stručnog skupa: Predstavnik Privredne komore Srbije, Milan Prostran,
sekretar Udruženja za poljoprivredu, prehrambenu i duvansku industriju i vodoprivredu
11.10-11.30 „Nutrigenetika – zašto je važna orijentacija na hranu iz domaćeg podneblja“
Prof. dr Snežana Pajović, državni sekretar, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj
11.30-11.50 „Strategija u dizajniranju hrane za bebe i malu decu-od principa do realizacije“
Prof. dr Miroslav Vrvić, Hemijski fakultet, Beograd, Katedra za biohemiju
11.50-12.10 „Sanitarni principi dizajna objekata namenjenih za prehrambenu industriju“
Prof.dr Dragojlo Obradović, Poljoprivredni fakultet, Zemun, Katedra za tehnološku mikrobiologiju
12.10-12.30 “Hrana za odojčad i malu decu – nutritivni zahtevi, kvalitet, regulativa i međunarodni standardi”
Prof. dr Ivan Stanković,Farmaceutski fakultet, Beograd, Katedra za bromatologiju

Kontakt: 011 3300 924