Poziva Vas na radionicu: Deklarisanje prehrambenih proizvoda i suplemenata ZA EU i SRB tržište

Beograd, 19.02.2014 (Hotel M, Beograd)

koja je posvećena svim izmenama koje proizvođači, uvoznici i izvoznici prehrambenih proizvoda i suplemenata treba da primene na svojim deklaracijama. Eminentni predavači će objasniti regulative koje su stupile na snagu u Evropskoj Uniji (1169/2011 i 1924/2006;) i nove srpske pravilnike (Pravilnik o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane kao i novi Pravilnik o prehrambenim i zdravstvenim izjavama, koji će biti objavljen početkom 2014.)

Cilj radionice:

Polaznici dobiju sve bitne informacije o izmenama koje moraju da urade na deklaracijama svojih proizvoda i o rokovima u kojima te izmene treba da apliciraju na ambalažu.

Pored usvojenog Pravilnika o deklarisanju, označavanju i reklamiranju, obradiće se Pravilnik o prehrambenim i zdravstvenim izjavama koji tek treba da se usvoji početkom 2014. godine. Radionica će omogućiti da proizvođači prehrambenih proizvoda i suplemenata istovremeno apliciraju sve promene na ambalaži svojih proizvoda.

Kome je radionica namenjena?

Radionica je namenjena svim proizvođačima, izvoznicima i uvoznicima prehrambenih proizvoda i suplemenata, državnim organima, istraživačima, referentnim laboratorijama i dr.
Interesantna je za tehnologe koji su odgovorni za deklaracije proizvoda iz sektora proizvodnje, razvoja, razvoja ambalaže, kontrole kvaliteta, marketinga, komunikacije sa potrošačima kao i saradnicima u pripremi promotivnih materijala.

Program predavanja:

8:30-9:00 Registracija učesnika seminara
9:00-9:05 Dobrodošlica i pozdrav organizatora: IHIS Nutricionizam
9:05-10:05 dr Lea Pollak – Zavoda za javno zdravstvo – Zagreb

EU Regulative 1169/2011 i 1924/2006, detaljan prikaz regulativa kroz primere dobre i loše prakse

10:05-10:50 Branislav Raketić Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije,

Pravilnik o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane, autor pravilnika će detaljno objasniti pravilnik uz informacije o prelaznom periodu za primenu, načinu usklađivanja sa EU

10:50-11:00 Pitanja za dr Leu Pollak i Branislava Raketića
11:00- 11:30 Pauza za odmor i posluženje
11:30-12:15 Prof. dr Ivan Stanković – Farmaceutski fakulteta u Beogradu,

Pravilnik o prehrambenim i zdravstvenim izjavama, predsednik radne grupe za izradu Pravilnik o prehrambenim i zdravstvenim izjavama, objasniće detaljno pravilnik, koji će biti usvojen početkom godine. Na sva pitanja: kada će se usvojiti, koliki će biti prelazni period, kakve formulare će ispunjavati proizvođači proizvoda sa zdravstvenom izjavom, kakve su formulacije zdravstvene izjave, kada mogu da se primenjuju i dr. dobićete jasne odgovore.

12:15-12:35 dr Lea Pollak – Zavoda za javno zdravstvo – Zagreb

Primeri nutritivnih i zdravstvenih izjava u EU, koji proizvodi i zašto su morali pretrpeti izmene u deklarisanju, primeri dobre i loše prakse na suplementima i prehrambenim proizvodima

12:35 -12:50 Pitanja za prof. dr Ivana Stankovića i dr Leu Pollak
12:50- 13:50 dr Danica Zarić, direktorka IHIS Nutricionizma,

DEKLARISANJE KROZ VEŽBE, kroz vežbe uz aktivnu komunikaciju sa učesnicima biće prikazano nastajanje deklaracije na konkretnim proizvodima, biće razjašnjene sve nedoumice: kako odrediti kategoriju proizvoda, šta naglasiti na deklaraciji, kako izabrati pravu nutritivnu i zdravstvenu izjavu, kako uraditi formular za Ministarstvo zdravlja RS, kako izabrati nutritivnu tablicu, da li moram imati uvek tablicu, kako napisati alergensku izjavu, kako napisati upozorenja i obaveštenja za potrošače i dr.

Lokacija savetovanja: Radionica će biti održana u Konferencijskoj sali Hotelu M (Bulevar oslobođenja 56a, Beograd). Lokacija je jednostavno dostupna i besplatno parkiranje će biti obezbeđeno. Učesnicima savetovanja hotel nudi povoljnije cene smeštaja.

Prijave:

• Kotizacija za učestvovanje na radionici je 11.000,00 din sa uključenim PDV
• Prijave se primaju do 14.02.2014.
• Kotizacija obuhvata štampani materijal i sertifikat
• Pogodnosti za grupe: svaki četvrti učesnik iz iste grupe/kompanije može da učestvuje besplatno

Prijava