Reklama


Drage kolegice i kolege,

Farmaceutski i Tehnološki fakultet u Tuzli, u suradnji sa Međukantonalnom farmaceutskom komorom FBiH, a u okviru LJETNOG UNIVERZITETA TUZLA i Četvrtog tradicionalnog međunarodnog skupa „HRANOM DO ZDRAVLJA“, dana 01. 07. 2011. godine organizira seminar na temu:

„DIJETETSKI PROIZVODI U ZDRAVLJU I BOLESTI“

Pri definiranju programa vodimo računa da znanstveno i stručno aktualiziramo navedenu problematiku, pa se i predavači na seminarima biraju po istom kriteriju. To su priznati stručnjaci iz Bosne i Hercegovine te inozemstva. Predavanja su najavili i gosti predavači iz inozemstva:

1. Prof. Dr. Ibrahim Elmadfa , Institute of Nutritional Sciences, University of Vienna.
2. Prof. Dr. Murkovic Michael, Institute of Biochemistry Graz University
3. Prof. Dr. Šubarić Drago, Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
4. Prof. Dr. Ines Drenjančević, Medicinski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Pristup seminaru otvoren je za sve zainteresirane, a stručnjaci iz ovog područja su pozvani da dostave svoje radove i prezentiraju rezultate na skupu.

Urednik stranice
Prof Dr Midhat Jašić

INSTITUCIJE SEMINARA I ZBORNIKA

Glavni i odgovorni urednik:
Prof. dr. Midhat Jašić, Univerzitet u Tuzli

Naučni savjet

Prof. dr.Lejla Begić Univerzitet u Tuzli, BiH
Prof. dr. Ibrahim Elmadfa, University of Vienna, Austria
Prof. dr.Irena Vedrina, Sveučilšte u Zagrebu, Hrvatska
Prof. dr.Lisabet Mehli, Sør-Trøndelag University College, Norveška
Prof. dr.Mirsada Hukić, Univerzitet u Sarajevu BiH
Prof. dr.Drago Šubarić, Sveučilište u Osijeku, Hrvatska
Prof. dr. Ivanka Milteić, Univerzitet u Beogradu, Srbija
Prof. dr. Murkovic Michael, University of Graz, Austria
Prof. dr. Radoslav Grujić, Univerzitet Istočno Sarajevo
Prof. dr. Milena Maidnić, Sveučilište u Osijeku, Hrvatska

Uređivački odbor

Prof. dr. Zlata Mujagić, Univerzitet u Tuzli, BiH
Prof. dr. Midhat Jašić, Univerzitet u Tuzli,BiH
Prof. dr. Tamara Bosnić, Univerzitet u Tuzli, BiH
Prof. dr. Ines Drenjančević, Sveučilšte u Osijeku, Hrvatska
Prof. dr. Verica Dragović-Uzelac, Sveučilšte u Zagrebu, Hrvatska
Prof. dr. Nurka Pranjić, Univerzitet u Tuzli, BiH
Prof. dr. Nermina Hadžigrahić,Univerzitet u Tuzli, BiH
Doc. dr. Sejad Mačkić, Agenciaj za sigurnost hrane Mostar,BiH
Doc. dr. Dubravka Vitali, Sveučilšte u Zagrebu, Hrvatska

Organizacijski odbor

Prof. dr.Midhat Jašić, Univerzitet u Tuzli, BiH
Prof. dr.Zlata Mujagić, Univerzitet u Tuzli, BiH
Prof. dr.Mensura Ašćerić, Univerzitet u Tuzli, BiH
Prof. dr.Amra Odobašić, Univerzitet u Tuzli, BiH
Prof. dr.Nihada Ahmetović, Agenciaj za sigurnost hrane Mostar,BiH
Prim. Mr. ph. Zahida Binakaj, Međukantonalna farmaceutska komora Sarajevo, BiH
Prim. Mr. dr. med. Senada Selmanović, Univerzitet u Tuzli, BiH

Tehnički odbor

Damir Alihodžić, dipl. ing.,
Marizela Šabanović, dipl. ing
Ivana Pavleković, dipl. ing.,
Kenan Biberkić,
Zdravko Šumić dipl. ing.,
Olivera Jurkić

Prispjele teme i sažeci radova

1. Murkovic Michael: „How antioxidants could contribute to healthier foods“, Institute of Biochemistry Graz University, Austria
2. M. Kopjar, D. Šubarić i V. Piližota: Glukozinolati, dostupnost i utjecaj na zdravljevljudi, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek; Franje Kuhača 20, 31000 Osijek, Hrvatska
3. Ines Drenjančević: Pretilost i hipertenzija kod predškolske djece, Medicinski fakultet, 31000 Osijek, Hrvatska
4. N. Hot, A. Dizradević, K. Dizradević: Aspekti utjecaja Omega-3 masnih kiselina na inflamantorne procese, FARMAVITA Sarajevo BiH i Belupo Koprivnica, Hrvatska
5. Emilija Spaseska-Aleksovska: Folna kiselina iz hrane ili iz dodataka prherani?, ZADA Pharmaceutical doo Bistarac, BIH
6. Nermina Hasanbašić i Sadija Smajlović: Rizici nedovoljnog i prekomjernog unosa mangana, Zavod za javno zdravstvo Tuzla
7. Senahid Mujkanović i Enes Hećimović: Sadržaj polifenola u pekmezu od jabuke, Srednjoškolski centar Gradačac
8. Nađa Hot i Amira Jaihć: Ocjena rizika konzumiranja dodataka prehrani kod studentske populacije univerziteta u Tuzli, FARMAVITA Sarajevo, Igmanska 5A, Vogošća, BIH
9. Grujić R.: Funkcionalni proizvodi od mesa, Tehnošloki fakultet Zvornik Univerzitet Istočno Sarajvo, BIH
10. Marizela Šabanović, Edisa Trumić, Dario Lazić : Alge kao hrana i dodatak prehrani Farcamutski fakultet Tuzla, BiH
11. Zagorka Blazevska, Mr. Pharm. „Castus fruit (Opuntia ficus indica) sastoje inkorporirani u dijetetske proizvode koje se koriste kao suplementi hrane i OTC“, Vita Nova – ZA doo , Skopje, Makedonija

Uputstvo za autore radova

Ukoliko želite sudjelovati sa svojim radom na ovome skupu, molimo pošaljite abstrakte na bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku, uz engleski prijevod, do 30. 04. 2011. godine, a cijele radove najkasnije do 01. 06. 2011. godine. Skup traje jedan dan u vremenu od 10 do 15 sati. Radovi će biti prezentirani oralno i u okviru postera.

Radovi se objavljuju, kao i prošle godine, u Zborniku abstrakata i radova, koji je katalogiziran u u Nacionalnoj i univerziteskoj biblioteci Sarajevo. Zbornik izdaju: Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli, Međukantonalna farmaceutska komora, Sarajevo i PrintCom d.o.o. Tuzla.

I radovi i sažeci će biti recenzirani, što će omogućiti ove godine njihovu prijavu u bibliografske baze koje će pratiti navedenu publikaciju. Prihvaćaju se i revijalni radovi kao i sažeci koji predstavljaju revijalne radove.

Sažeci će po prijemu biti postavljeni na web stranicu www.hranomdozdravlja.com.

Po završetku skupa, Zbornik će biti i u elektronskoj verziji na web stranici www.hranomdozdravlja.com

Upute za pisanje sažetaka možete preuzeti klikom na UPUTE ZA PISANJE SAŽETAKA

Sažetke i radove dostavljati na e-mail:

jasic_midhat@yahoo.com ili midhat.jasic@untz.ba