Poštovani,

želimo da Vas obavestimo da će se u Sremskim Karlovcima, u vremenu
od 17 do 20. septembra 2012. godine, održati

ECOMEN – Regionalna konferencija o zahtevima zaštite životne sredine
i njihovom uticaju na savremenu menadžment teoriju i praksu

koju organizuju:

 • Fakultet za menadžment, Novi sad
 • Privredna komora Srbije, Beograd
 • Forum kvaliteta sa članicama, Beograd

pod pokroviteljstvom resornih Ministarstava.

Zato pozivamo sve zainteresovane predstavnike institucija, naučno-obrazovnih organizacija, NVO i menadžere na svim nivoima koji se bave pitanjima zaštite životne sredine u funkciji savremene menadžment teorije i prakse, da se aktivno uključe u rad Konferencije i predstave svoja dosadašnja iskustva i rezultate istraživanja kako bi na taj način doprineli daljem razvoju ove oblasti u Republici Srbiji.

U prilogu Vam dostavljamo detaljnije informacije o mestu i vremenu održavanja Konferencije, o osnovnim temama koje će se razmatrati, kao i o samom smeštaju učesnika Konferencije.

Ukoliko budete imali bilo kakva pitanja ili sugestija, stojimo Vam na raspolaganju.

U ime Organizacionog komiteta želim Vam srdačan pozdrav,

Andrej Čoha, inž. elektr.

CILJEVI KONFERENCIJE

Životna sredina je skup prirodnih i stvorenih vrednosti čiji kompleksni međusobni odnosi čine okruženje. odnosno prostor i uslove za život. Životna sredina je sa druge strane i okruženje u kojem neka organizacija radi. uključujući vazduh, vodu, zemljište, prirodne resurse, floru, faunu, ljude i njihove uzajamne odnose.

Kao segment menadžmenta. Eko-menadžment utiče na poslovnu praksu i prerasta u globalnu svest postajući sastavni deo svih sfera privrednog i društvenog života. Ekološki menadžment je usmeravanje različitih nivoa organizacionih sistema na one aktivnosti koje imaju ili bi mogle da imaju uticaj na životnu sredinu.

Osnovni ciljevi Konferencije su razmena iskustava, znanja i rezultata u praksi, predstavnika Instituclja, naučno-obrazovnih organizacija. NVO i menadžera na svim nivoima koji se bave pitanjima zaštite životne sredine što će doprineti promociji ovog menadžment pristupa, boljoj komunikaciji i saradnji u Republici Srbiji i regionu.

OSNOVNE TEME

Na Konferenciji će se obrađivati sledeće teme:

A. Sistem upravljanja zaštitom životne sredine i harmonizacija nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU
B. Pravni. ekonomski i tehnički aspekti zaštite životne sredine i implikacije na menadžment
C. Zaštita životne sredine i savremena menadžment praksa u različitim (privrednim) sektorima
D. Dobrovoljni upravljački standardi u oblasti životne sredine (ISO 140001 dr.) i vrednovanje učinka ZŽS organizacije
E. „Eko* orijentisani procesi, proizvodi i usluge
F. „Eko“ obrazovanje za menadžment
G. Ostali aspekti životne sredine i menadžment prakse

VAŽNI DATUMI

Prijava radova i dostavljanje rezimea do: 15. avgusta 2012.
Dostavljanje finalnih radova do: 31. avgusta 2012.
Rezimee i radove dostaviti isključivo elektronskom poštom na mail adresu djordje.jovanovic@famns.edu.rs ili na adresu Sekretarijata: forumkvaliteta@eunet.rs.

PRIJAVA UČEŠĆA

Prijave učešća mogu se dostavlti Sekretarijatu:

– elektronskom poštom (forumkvaliteta@eunet.rs),
– faxom na broj +381 11 3559 106, ili
– On line prijavom na sajtu www.forumkvaliteta.rs.

Prijava učešća mora da sadrži sledeće podatke:

 1. naziv preduzeća (instituclje).
 2. adresu.
 3. PIB,
 4. broj telefona/faxa.
 5. mail adresu i
 6. imena i prezimena učesnika i njihove kontakt telefone i mail adrese.

1. Smeštaj

Učesnici Konferencije će biti smešteni u hotelu DUNAV.
Informacije i recepcija +381 (0)21 884 008
rezervacije fax +381 (0)21 883 735
mail: hotel@hoteldunav.co.rs

2. Troškovi smeštaja cena sobe

po danu

 • jednokrevetna soba 3.000 rsd
 • dvokrevetna soba 4.000 rsd
 • trokrevetna soba 5,000 rsd
 • pansionski obrok 700 rsd

U cenu sobe je uračunat doručak. boravišna taksa i osiguranje. Uplatu smeštaja treba izvršiti na osnovu predračuna. koji ispostavlja PJ Hotel DUNAV.

3. Kotizacija

Kotizacija je obavezna za sve učesnike Konferencije i iznosi 140€ (u dinarskoj protivvrednost, na dan uplate).

1. Plaćanje u RSD se vrši na račun Forum kvaliteta broj 340-13724-80. na osnovu predračuna koji ispostavlja Sekretarijat.
2. Plaćanje u EUR (za strane učesnike) se vrši na osnovu predračuna koji ispostavlja Sekretarijat
3. Kotizaciju je moguće platiti na licu mesta.
4. Uplaćena kotizacija učesnicima obezbeđuje:

– učešće u radu na Konferenciji.
– identifikacioni bedž.
– Zbornik referata (CD, dostava nakon Konferencije),
– učešće na koktelu dobrodošlice.
– učešće na svečanoj večeri,
– osveženje u pauzama i
– izlet (manastiri Fruške gore).