Reklama

Sedma međunarodna naučno-stručna konferencija o sistemu upravljanja zaštitom životne sredine u elektroprivredi i međusobno zavisnim kompanijama
Kopaonik, 13 – 16. novembra 2012.

FORUM KVALITETA, u saradnji sa svojim članicama i partnerima, organizuje Sedmu međunarodnu konferenciju o sistemu upravljanja zaštitom životne sredine u elektroprivredi i međusobno zavisnim kompanijama, koji će biti održana od 13 – 16. novembra 2012, na Kopaoniku.

POKROVITELJI

– Ministarstvo prosvete i nauke

– Ministarstvo infrastrukture i energetike

– Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja

ORGANIZATORI

– JP Elektroprivreda Srbije, Beograd

– MH Elektroprivreda Republike Srpske, Trebinje

– PD Elektrovojvodina d.o.o, Novi Sad

– Privredna komora Srbije, Beograd

– Tehnološki fakultet, Banja Luka

– Fakultet za menadžment u Sremskim Karlovcima, S. Karlovci

– Forum kvaliteta sa članicama, Beograd

POZIV

Pozivamo zainteresovane predstavnike zakonodavstva, naučno-obrazovnih organizacija i institucija, ekologe, odgovorna lica za zaštitu životne sredine i održivi razvoj u svojim kompanijama i organizacijama, kao i eksperte iz elektroprivrede, javno-komunalnih preduzeća, civilnog (NVO) sektora, koji se bave sistemom zaštite, a povezani su svojim poslovnim aktivnostima sa elektroprivredom, da svojim saopštenjima o dosadašnjem radu i istraživanjima, kao i aktivnim učešćem u radu Konferencije, doprinesu daljoj uspešnoj razmeni saznanja i iskustva iz ove oblasti.

Imajući u vidu aktuelne društvene promene i globalizaciju, sa jedne strane, a sa druge tehničko-tehnološki razvoj, uloga i unapređivanje sistema zaštite životne sredine u elektroprivredi, kao i u privredi i praksi uopšte, svakim danom postaju sve dominantniji i praktično neizbežni, bilo da se radi oo potrebi ili nametnutoj obavezi.

OSNOVNE TEME

Na Konferenciji će se obrađivati teme od interesa za elektroprivredu i međusobno zavisne kompanije i preduzeća, i to:

1. Sistem upravljanja zaštitom životne sredine u svetlu potpune harmonizacije nacionalne regulative sa međunarodnom regulativom i regulativom EU.

2. Multilateralni odnosi i mogućnosti finansiranja projekata zaštite životne sredine.

3. Pravno-ekonomski aspekti u sistemu upravljanja zaštitom životne sredine.

4. Ekološki aspekti sistema upravljanja zaštitom životne sredine:

– Ekologija atmosfere i klimatske promene.

– Ekologija vode.

– Ekologija zemljišta.

– Ekosistemi i njihova zaštita.

5. Aspekti pouzdanosti zaštite u okruženju elektrodistributivnih mreža.

6. Upravljan je otpadom i reciklaža.

7. Rekultivacija i ozelenjavanje.

8. Mesto i uloga obnovljivih izvora energije i čistih tehnologija u sistemu upravljanja zaštitom životne sredine.

9. Edukacija i akreditacija.

10. Informatika.

OSTALE INFORMACIJE

I. Mesto i vreme

Konferencija će biti održana na Kopaoniku, u vremenu od 13 do 16. novembra 2012.
II. Smeštaj

Učesnici Konferencije će biti smešteni u hotelu ANGELLA****.

Za rezervaciju, prijavu smeštaja i sva ostala pitanja u vezi smeštaja potrebno je obratiti se:

MK Travel Agency d.o.o.
11000 Beograd, Knez Mihajlova 9/I

tel: +381 (0)11 655 75 88 fax: +381 (0)11 328 47 75
mail: info@mktravel.rs

III. Troškovi smeštaja

Smeštaj, na bazi polupansiona (švedski sto), po osobi za jednu noć, iznosi:

Angella**** 1/2 superior polupansion 38€
Angella**** 1/1 superior polupansion 53€

Plaćanje po ispostavljenom predračunu, u dinarskoj protivvrednosti, po prodajnom kursu Societe Generale banke, na dan uplate.

IV. Kotizacija

Kotizacija je obavezna za sve učesnike Kongresa i iznosi 140€ (u dinarskoj protivvrednosti, na dan uplate).

1. Plaćanje u RSD se vrši na račun Forum kvaliteta, broj 340-13724-80, na osnovu predračuna, koji ispostavlja
Sekretarijat.

2. Plaćanje u EUR (za strane učesnike) se vrši na osnovu predračuna koji ispostavlja Sekretarijat.

3. Kotizaciju je moguće platiti na licu mesta.

4. Uplaćena kotizacija učesnicima obezbeđuje:

– učešće u radu na Kongresu,
– identifikacioni bedž,
– Zbornik referata (CD, dostava nakon Kongresa),
– učešće na koktelu dobrodošlice,
– učešće na svečanoj večeri,
– osveženje u pauzama.

PRIJAVA RADOVA

Prijava radova i dostavljanje rezimea do 15. septembra 2012.
Dostavljanje finalnih radova do 15. oktobra 2012.

Rezimee i radove dostaviti isključivo elektronskom poštom na mail adresu Sekretarijata: forumkvaliteta@eunet.rs.

OSTALE INFORMACIJE

Molimo vas da prijave učešća dostavite:

– elektronskim putem na adresu Sekretarijata: forumkvaliteta@eunet.rs ili

– faxom na broj: +381 11 3559 106, ili

– telefonom na broj: +381 11 8025 845, mob: + 381 63 8757 934, ili

– Online prijavom.

Napomena: Za sve ostale informacije, molimo Vas da se obratite na gore pomenutu e-adresu i navedene brojeve telefona.