TVRTKA EURHO CONSULTING
organizira
u Novom Sadu 28. i 29.04 2014. dvodnevni seminar:
EU FONDOVI: PRILIKE ZA SRBIJU

KOJI JE CILJ SEMINARA?
Cilj ovog praktičnog treninga je naučiti polaznike kako pripremiti i prijaviti projekt za sudjelovanje na nadolazećim natječajima, a sve to na temelju konkretnog primjera.

KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN?
Građanima, tvrtkama i institucijama koje se žele osposobiti za pripremu i provođenje projekata financiranih iz EU fondova.

KOJE ĆE VJEŠTINE POLAZNICI STEĆI NA SEMINARU?
Nakon seminara polaznici/ce će steći osnovne vještine za pripremu i provedbu projekata financiranih iz EU fondova.

KOJA JE CIJENA SEMINARA i ŠTO JE UKLJUČENO U CIJENU?
Cijena seminara iznosi 190,00 EUR po osobi. Na cijenu se ne obračunava PDV. Cijena uključuje seminar, sve materijale, individualno savjetovanje na seminaru, te 20% popusta na sve usluge tvrtke Eurho Consulting u periodu od 12 mjeseci. Za polaznike seminara osigurani su materijali sa seminara. Po završetku seminara polaznicima će biti uručeno Uvjerenje o pohađanju seminara.

KAKO SE PRIJAVITI?
Kako biste osigurali svoje mjesto na seminaru, ispunite prijavnicu i nakon primljenog predračuna potrebno je uplatiti navedeni iznos na račun IBAN HR4723600001102368052, uz opis plaćanja „Za seminar uz poziv na broj predračuna“. Dokaz o uplaćenoj kotizaciji i prijavnicu pošaljite e-mail-om na info info@eurhoconsulting.hr
Radujemo se Vašem dolasku!

1. Dan: četvrtak 03.04.2014.

9:00-10:00 EU projekti : Od ideje do provedbe
10:00- 12:00 Analiza uputa za prijavitelje ( nositelji, partneri, lokacija provedbe, vrijeme provedbe, aktivnosti)
12:00-12:15 Pauza za kavu
12:15- 14:00 Pristup logičke matrice projekta
14:00- 15:30 Izrada projektnih aktivnosti i rezultata projekta
15:30-16:00 Metodologija i održivost projekta

2. Dan: petak 04.04.2014.

9:00 -11:00 Ispunjavanje obrasca proračuna projekta
11:00-12:00 Obrazloženje proračuna
12:00-12:15 Pauza za kavu
12:15-14:00 Prilike za Srbiju u narednom razdoblju – I. dio
14:00 – 16:00 Prilike za Srbiju u narednom razdoblju – II. dio

Prijavnica