Reklama

Izvor: Privredna komora Vojvodine

Privredna komora Vojvodine – Udruženje za poljoprivredu prehrambenu industriju i vodoprivredu u saradnji sa Asocijacijom potrošača Srbije i Fondom „Evropski poslovi“ AP Vojvodine organizuje seminar sa temom:

„EVROPSKI STANDARDI NEZAVISNOG UPOREDNOG TESTIRANJA KVALITETA JESTIVOG ULJA“

Seminar će se održati u UTORAK – 02. novembra 2010. godine sa početkom u 9,00 časova u velikoj sali Privredne komore Vojvodine Novi Sad, Hajduk Veljkova 11 (Master centar- službeni ulaz broj 5 – III sprat).

Pristup seminaru je slobodan.

Napomena :
Učesnici seminara koji žele da neposredno učestvuju u praktičnoj izradi Programa (II deo seminara) po kojoj će se izvršiti uporedno testiranje kvaliteta jestivog ulja u Srbiji, treba da prijavite svoje učešće najkasnije do petka 29.oktobra 2010.godine na e-mail apos@apos.org.rs. Asocijacije potrošača Srbije  ili na telefon 021 447-488 (Lela Tasić), jer je broj mesta ograničen.

Poziv za seminar

Program seminara

09:00-09:30 Pozdravna reč Ratko Filipović, Potpredsednik privredne komore Vojvodine, Predrag Novikov,
direktor Fonda “Evropski poslovi” APV, Mr Ljiljana Stanković,
pomoćnik ministra za trgovinu i usluge, Edina Popov,
predsednik UO Asocijacije potrošača Srbije
I deo Seminara: Specifične metodologije uporednog testiranja roba
09:30-09:45 Predstavljanje evropskog TESTS projekta Lela Tasić, koordinator projekta TESTS
09:45-10:45 Specifične metodologije uporednog testiranja roba Birgith Rehlender, stručnjak za testiranje hrane iz Stiftung Warentest-a (I deo)
10:45-11:15 Diskusija
11:15-11:30 Pauza
II deo Seminara: Izrada Programa po kome će se izvršiti uporedno testiranje kvaliteta jestivog ulja u Srbiji
11:30-12:30 Specifične metodologije uporednog testiranja roba Birgit Rehlender, stručnjak za testiranje hrane iz Stiftung Warentest-a (II deo)
12:30-13:30 Izrada Programa po kome će se izvršiti uporedno testiranje kvaliteta jestivog ulja u Srbiji
Okrugli sto na kome će predstavnici industrije, nauke i potrošača
zajedno doneti program testiranja kvaliteta jestivog ulja po evropskim standardima
13:30-14:00 Pauza
14:00-15:00 Izrada Programa po kome će se izvršiti uporedno testiranje kvaliteta jestivog ulja u Srbiji