TQM Konferenciji 2011. godine

Re: ICQ 2011 i 6th International Working Conference – “TOTAL QUALITY MANAGEMENT – ADVANCED AND INTELLIGENT APPROACHES’’, 7th – 11th June, 2011 Belgrade, SERBIA – Izveštaj o stanju priprema sa POZIVOM ZA UČEŠĆE

Poštovana gospođo(ice) / Poštovani gospodine,

Pripreme za ICQ 2011 i 6th IWC TQM 2011 su privedene kraju – ovu, već tradicionalnu Koferenciju su podržale najznačajnije svetske naučno-stručne organizacije za kvalitet (CIRP, EOQ, EFQM, IFIP, IMEKO, IFIP, JUSE, AAQ, PAQ i ASQ), čime je ova Konferencija ušla u SVETSKI KALENDAR Koferencija o kvalitetu / menadžmentu. Posle dvostruke recenzije za TQM Konferenciju je prihvaćeno 107 + 20 radova (70% više u odnosu na 5th IWC TQM 2009), iz 35 zemalja Azije, Afrike, Severne i Južne Amerike i Evrope. Iz inostranstva je prihvaćeno 81 + 19 radova, a iz Srbije ima 26 + 1 radova. Za ICQ 2011 i Konferencije NTK-a JUSK-a, prihvaćeno je 80 radova, tako da će ove godine saopšteno ukupno 206. radova.

Ovogodišnju Konferencije (ICQ / TQM), sa naučno-stručnog aspekta, posebno obeležavaju šest događaja:

  1. Uvodno Plenarno predavanje, prof. dr F. Jovane, Politecnico di Milano, Manufuture Vice-president, Italy – Turning EU 2020 Strategy into action for Sustainable Growth. Profesor Jovane je najugledniji profesor /istraživač proizvodnog inženjerstva u svetu danas.
  2. Uvodna Plenarna Sednica – Advanced Quality Approaches. Šest svetskih uglednih istraživača će izložiti najnovije trendove iz novih prilaza menadžmenta kvalitetom.
  3. Special Conference ’’Manufuture in Serbia 2011’’ / Manufuture Village Workshop – The European Commission Danube Strategy as a West-East co-operation High Added Manufacturing Value. Evropski, a od prošle godine i svetski program, Manufuture, biće razmatran kroz “Dunavsku strategiju“, uz učešće preko 30 stručnjaka/eksperata za Manufuture Program iz EU i regiona. Uvodna predavanja će imati prof. Jovane, “otac“ Manufuture Programa, dr Augusta Paci i Dr. Liviu Jalba.
  4. 4th Balkan Conference on Quality / 5th Balkan Quality Forum – THE BALKAN AS A REGION OF QUALITY. Ova već tradicionalna Konferencija, daće presek stanja, pre svega QM prakse na Balkanu.
  5. Završna Plenarna Sednica – TQM & IMS New Dimensions, razmotriće nove pravce u oblasti TQM-a i Integrisanih menadžment sistema (IMS). Predavači će biti svetski poznati eksperti iz ovih oblasti.
  6. Workshop 1 / Round Table Disscussion 1: ISO 9001:2015 ? – What are happen ! Ovaj Okrugli sto, razmotriće najnovije svetske prilaze, pre svega od strane ISO TC 176, u kom pravcu se kreće razvoj novog modela ISO 9001, koji će zvanično biti objavljen 2015.
  7. 25-ta Godišnja Konferencija Naučno-tehničlog Komiteta JUSK-a za Farmaciju, pod nazivom ’’Kvalitet u farmaciji – budući izazovi‘‘. Najugledniji NTK JUSK-a je nacionalni lider u oblasti prakse QM-a u našoj zemlji.
  8. 38-ma Godišnja Nacionalna Konferencija JUSK-a ‚‘‘Ka Integrisanim sistemima‘‘, koja predstavlja najznačajniju Nacionalnu Konferenciju o kvalitetu, sa najdužom tradicijom u našoj zemlji.
  9. Akreditovane Konferencije NTK za zdravstvo i stomatologiju – QM modeli u zdravstvenoj zaštiti, koje se akreditovane od strane Nacionalnog Saveta za ydravstvo.
  10. Još 12 drugih Konferencija, NTK-a JUSK-a, za različite oblasti razvoja i primene QM modela.

Sve navedene činjenice, nam pokazuju da nam u Beogradu, od 6. do 10. juna, o.g., predstoje ’’svetski dani kvaliteta’’.

 

DOBRODOŠLI !

Za bilo koju dodatnu informaciju javite se JUSK-u (jusk@eunet.org).

Svečano otvaranje je 7. juna u 10. sati – sala CeNT-a (prvi sprat).