Reklama

IV Regionalna konferencija:

Industrijska energetika i zaštita životne sredine u zemljama Jugoistočne Evrope – IEEP ’13

Pozivamo Vas da prijavite svoje radove za IV Regionalnu konferenciju: Industrijska energetika i zaštita životne sredine u zemljama Jugoistočne Evrope – IEEP ’13 koja će se održati od 26 – 29. juna 2013. godine u hotelu Divčibare, u organizaciji Društva Termičara Srbije.

Tematske oblasti:
1. Energetska politika, zakonodavstvo i podsticajni elementi
2. Energetska efikasnost i energetski menadžment u industriji i zgradarstvu
3. Zaštita životne sredine i održivi razvoj
4. Korišćenje obnovljivih izvora energije
5. Posebne sesije:

5a. Primeri dobre prakse i izvedenih rešenja povećanja EE i primene novih izvora energije
5b. Unapređenje obrazovanja u energetici i zaštiti životne sredine

Svoje radove prijavićete dostavljanjem apstrakta na engleskom jeziku u elektronskoj formi na bbn@bbn.co.rs do 11. februara 2013. godine. Sve druge potrebne informacije o skupu možete naći u Prvom obaveštenju datom u prilogu a uskoro i na sajtu www.bbn.co.rs.

Molimo Vas da ovu informaciju prosledite svim kolegama koje verujete da će interesovati.

Srdačan pozdrav,

Marija Marković

Poštovane kolege,

Poštovane kolege, Industrija u zemljama Jugoistočne Evrope ima slične probleme u vezi energetske efikasnosti i zaštite životne sredine. Preduzeća sa malom energetskom efikasnošću i sa zastarelim industrijskim postrojenjima, našla su se na otvorenom tržištu. Učešće potrošnje energije u ukupnim troškovima preduzeća je toliko veliko da se svaka ušteda u ovoj oblasti direktno odražava na ukupnu produktivnost, a time i konkurentnost privrednog subjekta. Investicije u oblast racionalne potrošnje energije i zaštite životne sredine spadaju u veoma efikasna ulaganja. Investiciona sredstva za ovu oblast su, zahvaljujući brojnim fondovima međunarodnih institucija, dostupnija i znatno povoljnija od kredita poslovnih banaka. Zbog svega navedenog, potvrđeno je naše očekivanje da de teme konferencije pobuditi značajno interesovanje stručnjaka iz Istočne i Jugoistočne Evrope i šire. Na konferenciji de biti predstavljeno 80 radova autora iz preko 10 zemalja, koji će doći na konferenciju da razmene iskustva i informacije, prošire svoja naučna i tehnička saznanja, kako bi na najracionalniji način povećali u svojim zemljama energetsku efikasnost i zaštitili životnu sredinu. Konferencija de biti povod za poslovne susrete sponzora i izlagača konferencije koji de industrijskim preduzećima predstaviti najnoviju tehnologiju koja doprinosi energetskoj efikasnosti i zaštiti životne sredine. Pozivamo vas da svojim aktivnim učešćem na IEEP konferenciji doprinesete ostvarenju njenih ciljeva.

Prof. Milan RADOVANOVIC, PhD
President of the Society of Thermal Engineers of Serbia /
predsednik Društva termičara Srbije

PROGRAM COMMITTEE / PROGRAMSKI ODBOR
President / Predsednik:

Prof. Simeon OKA, PhD, president of the Scientific board for energy efficicency within Ministry of Education and Science
of the Republic of Serbia / predsednik Matičnog naučnog odbora za energetsku efikasnost Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije, Serbia
Memebers / Članovi:
Prof. Miroljub ADŽID, PhD, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade / Univerzitet u Beogradu – Mašinski fakultet, Serbia
Prof. Milun BABID, PhD, Faculty of Mechanical Engineering, Kragujevac / Mašinski fakultet, Kragujevac, Serbia
Prof. Miloš BANJAC, PhD, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade / Univerzitet u Beogradu – Mašinski fakultet,Serbia
Dragoljub DAKID, PhD, Innovation center of the Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade / Inovacioni centar Mašinskog fakulteta, Beograd, Serbia
Prof. Nenad DEBRECIN, PhD, Faculty for Electrical Engineering and Information Technology, University of Zagreb / Fakultet za elektrotehniku i računarstvo, Sveučilište u Zagrebu, Croatia
Branko DUNJID, PhD, Director of the Centre for Cleaner Production of the Republic of Serbia / Centar za čistiju proizvodnju Republike Srbije, Beograd, Serbia
Nenad ĐAJID, PhD, Faculty for Mining and Geology, Belgrade / Univerzitet u Beogradu – Rudarsko-geološki fakultet, Serbia
Maja ĐUROVID-PETROVID, Ministry of Education and Science of the Republic of Serbia / Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije, Serbia
Prof. Vlastimir GLAMOČANIN, PhD, Faculty for Electrical Engineering and Information Technology, University „Sv. Kiril i Metodij“, Skopje / Fakultet za elektrotehniku i informacione tehnologije, Univerzitet „Sv. Kiril i Metodij“, Skoplje, Macedonia
Prof. Vojin GRKOVID, PhD, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad / Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Serbia
Borislav GRUBOR, PhD, Nuclear Sciences Institute Vinca, Belgrade / Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, Serbia
Thor Henning GULBRANDSEN, PhD, Institute for Energy Technologies, Kjeller, Norway
Prof. Petar GVERO, PhD, Faculty of Mechanical Engineering, Banja Luka / Mašinski fakultet Univerziteta u Banja Luci, Bosnia and Herzegovina
Prof. Dušan GVOZDENAC, PhD, Center for Energy Efficiency, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad / Pokrajinski centar za energetsku efikasnost, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Serbia
Prof. Gradimir ILID, PhD, Faculty of Mechanical Engineering, Nis / Mašinski fakultet, Niš, Serbia
Mladen ILID, PhD, Energy Saving Group, Belgrade / Beograd, Serbia
Prof. Branislav JADIMOVID, PhD, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade / Univerzitet u Beogradu – Mašinski fakultet, Beograd, Serbia
Prof. Borislav JEFTENID, PhD, Electrical Engineering Faculty, Belgrade / Univerzitet u Beogradu – Elektrotehnički fakultet, Beograd, Serbia
Prof. Aleksandar JOVANOVID, PhD, Steinbeis Universitaet, Stuttgard, Germany
Prof. Aleksandar JOVOVID, PhD, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade / Univerzitet u Beogradu – Mašinski fakultet, Beograd, Serbia
Prof. Aleksandar KNEŽEVID, PhD, Faculty of Mechanical Engineering / Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Bosnia and Herzegovina
Slobodan KNEŽEVID, MINEL Koncern, Belgrade, Serbia
Prof. Franc KOSI, PhD, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade / Univerzitet u Beogradu – Mašinski fakultet, Serbia
Prof. Slavko KRAJCAR, PhD, Faculty for Electrical Engineering and Information Technology, University of Zagreb / Fakultet za elektrotehniku i računarstvo, Sveučilište u Zagrebu, Croatia
Prof. Milorad KRGOVID, PhD, Technology-Metallurgy Faculty in Belgrade / Univerzitet u Beogradu – Tehnološkometalurški fakultet, Beograd, Serbia
Prof. Dr. Dorin LELEA, PhD, Faculty of Mechanical Engineering , Ploitechnics, Timisoara / Masinski fakultet Politehnike u Temisvaru, Romania
Ljubo MADID, Energy Agency of the Republic of Serbia, Belgrade / Agencija za energetiku Republike Srbije, Beograd, Serbia
Aleksandar NIKOLID, PhD, Institute ”Nikola Tesla”, Belgrade, Serbia
Prof. Vojislav NOVAKOVID, PhD, Norwegian University of Science and Technology, Norway
Dimitris PAPASTEFANAKIS, Centre for Renewable Energy Sources and Savings, Greece
Prof. Dušan PETROVAČKI, PhD, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad / Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Serbia
Prof. Jovan PETROVID, PhD, Center for Energy Efficiency, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad / Pokrajinski centar za energetsku efikasnost, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Serbia
Prof. Ivanka POPOVID, PhD, Technology-Metallurgy Faculty in Belgrade / Univerzitet u Beogradu – Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, Serbia
mr Slobodan PETROVID, Serbian Chambers of Commerce, Belgrade / Privredna komora Srbije, Beograd, Serbia
Prof. Milan RADOVANOVID, PhD, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade / Univerzitet u Beogradu – Mašinski fakultet, Beograd, Serbia
Prof. Niko Samec, PhD, Faculty of Mechanical Engineering in Maribor / Mašinski fakultet Univerziteta u Mariboru, Slovenia
Roland V. Siemons, PhD, Clean Fuels b. v., University of Twente, Langezijds, The Netherlands
Prof. Miroslav STANOJEVID, PhD, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade / Univerzitet u Beogradu – Mašinski fakultet, Beograd, Serbia
Dragan STEVANOVID, PhD, free consultant / slobodni kolsuntant, Germany
Prof. Dragoslava STOJILJKOVID, PhD, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade / Univerzitet u Beogradu – Mašinski fakultet, Beograd, Serbia
Prof. Mladen STOJILJKOVID, PhD, Faculty of Mechanical Engineering in Nis / Mašinski fakultet, Niš, Serbia
Prof. WIM Van SWAAIJ, PhD, Faculty of Science and Technology, University of Twente, Holandija
Prof. Dragan ŠEŠLIJA, PhD, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad / Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Serbia
Prof. Dragoslav ŠUMARAC, PhD, Faculty of Civil Engineering in Belgrade / Gradjevinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Serbia
mr Biserka ŠVARC, Engineering Chambers of Serbia in Belgrade / Inženjerska komora Srbije, Beograd, Serbia
Prof. Miloš TEŠID, PhD, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad / Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Serbia
Vojislav VULETID, PhD, Gas Association in Belgrade / Udruženje za gas Srbije, Beograd, Serbia
Prof. Titoslav ŽIVANOVID, PhD, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade / Univerzitet u Beogradu – Mašinski fakultet, Beograd
Prof. Branislav ŽIVKOVID, PhD, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade / Univerzitet u Beogradu – Mašinski fakultet, Beograd

ORGANISATIONAL COMMITTEE / ORGANIZACIONI ODBOR

President / Predsednik:
Prof. Goran JANKES, PhD, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade / Univerzitet u Beogradu – Mašinski fakultet, Beograd, Serbia

Members / Članovi:
Mirjana STAMENIC, MSc, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade / Univerzitet u Beogradu – Mašinski fakultet, Beograd, Serbia
Vesna RODIC, Belgrade, Serbia
Goran VUCKOVIC, MSc, Regional Center for Energy Efficiency, Nis / Regionalni centar za energetsku efikasnost, Niš, Serbia
Dejan DJUKANOVIC, Regional Center for Energy Efficiency, Belgrade / Regionalni centar za energetsku efikasnost, Beograd, Serbia
Dubravka JELIC, Regional Center for Energy Efficiency, Kragujevac / Regionalni centar za energetsku efikasnost, Kragujevac, Serbia
Miroslav KLJAJIC, Technical Sciences Faculty, Novi Sad / Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, Serbia
Rade KARAMARKOVIC, Regional Center for Energy Efficiency, Kraljevo / Regionalni centar za energetsku efikasnost, Kraljevo, Serbia
Aleksandar NIKOLIC, PhD, “Nikola Tesla” Institute, Belgrade, Serbia
Aleksandar ERIC, MSc, Nuclear Sciences Institute Vinca / Institut nuklearnih nauka Vinča, Serbia
Marko POPOVIC, BBN Congress Management, Beograd / Belgrade, Serbia

SCHEDULE / RASPORED
Wednesday, June 26, 2013 / Sreda, 26. jun 2013.
08:00-11:00 Registration / Registracija
11:00-11:30 Opening Ceremony / Otvaranje – Greeting Speeches / Pozdravni govori
– REGIONAL COOPERATION COUNCIL, Miroslav Kukobat
– SERBIAN CHAMBER OF COMMERCE, Slobodan Petrovic
11:30-12:15 Exhibition Opening / Otvaranje izložbe
Welcome Cocktail / Koktel dobrodošlice
12:15-14:00 SESSION I (part 1) / SESIJA I (deo 1): Energy policy, legislature and incentives / Energetska politika,
zakonodavstvo i podsticajni elementi
14:00-14:15 Presentation of special V session / Prezentacija posebne V Sesije: GOOD PRACTICE EXAMPLES –
REALIZED SOLUTIONS
14:15-15:30 Lunch Break / Ručak
15:30-16:40 SESSION I (part 2) / SESIJA I (deo 2): Energy policy, legislature and incentives / Energetska politika,
zakonodavstvo i podsticajni elementi
16:40-17:10 Coffee Break / Kafe pauza
17:10-18:30 SESSION II (part 1) / SESIJA II (deo 1): Energy efficiency and energy management within industry and
building / Energetska efikasnost i energetski menadžment u industriji i rudarstvu
18:30-18:45 Coffee Break / Kafe pauza
18:45-19:45 SESSION II (part2) / SESIJA II (deo 2): Energy efficiency and energy management within industry and
building / Energetska efikasnost i energetski menadžment u industriji i rudarstvu
Thursday, June 27, 2013 / Četvrtak, 27. jun 2013.
09:00-10:45 SESSION II (part 3) / SESIJA II (deo 3): Energy efficiency and energy management within industry and
building / Energetska efikasnost i energetski menadžment u industriji i rudarstvu
10:45-11:15 Coffee Break / Kafe pauza
11:15-11:45 Presentation of a study / Prezentacija studije: URBAN CHALLENGES OF BELGRADE – SIEMENS doo
11:45-13:10 SESSION III (part1) / SESIJA III (deo 1): Environmental protection and sustainable development /
Zaštita životne sredine i održivi razvoj
13:15-14:00 Golden sponsor presentation / Prezentacija zlatnog sponzora – ABB
14:00-15:30 Lunch Break / Ručak
15:30-17:05 SESSION III (part 2) / SESIJA III (deo 2): Environmental protection and sustainable development /
Zaštita životne sredine i održivi razvoj
16:45-17:15 Coffee Break / Kafe pauza
17:15-19:15 BUSINESS PRESENTATIONS / POSLOVNE PREZENTACIJE
Friday, June 28, 2013 / Petak, 27. jun 2013.
09:00-10:15 SESSION V-b / SESIJA V-b: Improving education in energy and environmental protection /
Unapređenje obrazovanja u energetici i zaštiti životne sredine
10:15-10:45 Coffee Break / Kafe pauza
10:45-12:00 SESSION IV (part 1) / SESIJA IV (deo 1): The use of RES / Korišdenje obnovljivih izvora energije

SCHEDULE / RASPORED

Wednesday, June 26, 2013 / Sreda, 26. jun 2013.

08:00-11:00 Registration / Registracija
11:00-11:30 Opening Ceremony / Otvaranje – Greeting Speeches / Pozdravni govori
– REGIONAL COOPERATION COUNCIL, Miroslav Kukobat
– SERBIAN CHAMBER OF COMMERCE, Slobodan Petrovic
11:30-12:15 Exhibition Opening / Otvaranje izložbe
Welcome Cocktail / Koktel dobrodošlice
12:15-14:00 SESSION I (part 1) / SESIJA I (deo 1): Energy policy, legislature and incentives / Energetska politika, zakonodavstvo i podsticajni elementi
14:00-14:15 Presentation of special V session / Prezentacija posebne

V Sesije: GOOD PRACTICE EXAMPLES – REALIZED SOLUTIONS

14:15-15:30 Lunch Break / Ručak
15:30-16:40 SESSION I (part 2) / SESIJA I (deo 2): Energy policy, legislature and incentives / Energetska politika, zakonodavstvo i podsticajni elementi
16:40-17:10 Coffee Break / Kafe pauza
17:10-18:30 SESSION II (part 1) / SESIJA II (deo 1): Energy efficiency and energy management within industry and building / Energetska efikasnost i energetski menadžment u industriji i rudarstvu
18:30-18:45 Coffee Break / Kafe pauza
18:45-19:45 SESSION II (part2) / SESIJA II (deo 2): Energy efficiency and energy management within industry and building / Energetska efikasnost i energetski menadžment u industriji i rudarstvu

Thursday, June 27, 2013 / Četvrtak, 27. jun 2013.

09:00-10:45 SESSION II (part 3) / SESIJA II (deo 3): Energy efficiency and energy management within industry and building / Energetska efikasnost i energetski menadžment u industriji i rudarstvu
10:45-11:15 Coffee Break / Kafe pauza
11:15-11:45 Presentation of a study / Prezentacija studije: URBAN CHALLENGES OF BELGRADE – SIEMENS doo
11:45-13:10 SESSION III (part1) / SESIJA III (deo 1): Environmental protection and sustainable development / Zaštita životne sredine i održivi razvoj
13:15-14:00 Golden sponsor presentation / Prezentacija zlatnog sponzora – ABB
14:00-15:30 Lunch Break / Ručak
15:30-17:05 SESSION III (part 2) / SESIJA III (deo 2): Environmental protection and sustainable development / Zaštita životne sredine i održivi razvoj
16:45-17:15 Coffee Break / Kafe pauza
17:15-19:15 BUSINESS PRESENTATIONS / POSLOVNE PREZENTACIJE

Friday, June 28, 2013 / Petak, 27. jun 2013.

09:00-10:15 SESSION V-b / SESIJA V-b: Improving education in energy and environmental protection / Unapređenje obrazovanja u energetici i zaštiti životne sredine
10:15-10:45 Coffee Break / Kafe pauza
10:45-12:00 SESSION IV (part 1) / SESIJA IV (deo 1): The use of RES / Korišdenje obnovljivih izvora energije
12:00-12:15 Coffee Break / Kafe pauza
12:15-13:15 SESSION IV (part 2) / SESIJA IV (deo 2): The use of RES / Korišdenje obnovljivih izvora energije
13:15-14:15 Lunch Break / Ručak
14:15-18:00 Excursion IZLET GRAD VALJEVO / Izlet EXCURSION CITY OF VALJEVO
20:00 DINNER CEREMONY / SVEČANA VEČERA – sponsor / sponzor REGIONAL COOPERATION COUNCIL

Saturday, June 29, 2013 / Subota, 27. jun 2013.

09:00-10:05 SESSION IV (part 3) / SESIJA IV (deo 3): The use of RES / Korišdenje obnovljivih izvora energije
10:05-10:20 Coffee Break / Kafe pauza
10:20-11:10 SESSION IV (part 4) / SESIJA IV (deo 4): The use of RES / Korišdenje obnovljivih izvora energije
11:10-11:25 Coffee Break / Kafe pauza
11:25 -12:25 SESSION V / SESIJA V Good Practice Examples – Realized Solutions: Presentation of successfully realized projects – New dairy EKOMLEK- Kaonik, Straw boiler Martonoš, Biogas plant, Mini hydropower plant Trgovište, New gas boiler Neoplanta, Solar PV plant Kladovo, Small aircraft for thermovision imaging (demonstration)
12:25-13:30 Discussion – Where are we today? / Disksija – Gde smo danas?
Conference Conclusions / Zaključci
Conference Closing / Zatvaranje

PRELIMINARY PROGRAM / PRELIMINARNI PROGRAM

Wednesday, June 26, 2013 / Sreda, 26. jun 2013.

08:00-11:00 Registration / Registracija
11:00-11:30 Opening Ceremony / Otvaranje – Greeting Speeches / Pozdravni govori
– REGIONAL COOPERATION COUNCIL, Miroslav Kukobat
– SERBIAN CHAMBER OF COMMERCE, Slobodan Petrovic
11:30-12:15 Exhibition Opening / Otvaranje izložbe
Welcome Cocktail / Koktel dobrodošlice
12:15-14:00 SESSION I (part 1) / SESIJA I (deo 1) Energy policy, legislature and incentives / Energetska politika, zakonodavstvo i podsticajni elementi
Current energy issues in Serbia (The Law on the Rational Use of Energy, The Act on the Incentives Measures for the Eligible Electricity Producers, New energy strategy, NEEAP), Ministry of Energy,
Development and Environmental Protection of Republic of Serbia Current issues of the electricity market, Energy Agency of the Republic of Serbia Miroslav KUKOBAT, Regional Cooperation Council, Secretariat, Sarajevo, Bosnia & Herzegovina

RCC ACTIVITIES ON PROMOTING SUSTAINABLE ENERGY
Miodrag MESAROVID, Energoprojekt-Entel, World Energy Council, Belgrade, Serbia
BALANCING THE ENERGY TRILEMMA TO MAKE SUSTAINABLE ENERGY SYSTEMS A REALITY
Possibilities of financing EE and RES projects in Serbia and the region
Kosta MAGLID, Belgrade, Serbia
SOCIETY OF THERMAL ENGINEERS OF SERBIA – HOW SUCCESSFUL WERE WE?

14:00-14:15 Presentation of special V session / Prezentacija posebne V Sesije: GOOD PRACTICE EXAMPLES – REALIZED SOLUTIONS
14:15-15:30 Lunch Break / Ručak
15:30-16:40 SESSION I (part 2) / SESIJA I (deo 2) Energy policy, legislature and incentives / Energetska politika, zakonodavstvo i podsticajni elementi Milan RADOVANOVID, Faculty of Mechanical Engineering in Belgrade, Serbia
RACIONAL USE OF FULES IN HOUSINGS IN SERBIA – 1943 / RACIONALNA UPOTREBA GORIVA U DOMAĆINSTVIMA U SRBIJI – 1943
Maja ĐUROVID-PETROVID, European University, Faculty for International Engineering Management, Belgrade, Borislav GRUBOR, Žarko STEVANOVID, Unversity of Belgrade, Nuclear Sciences Institute –
Vinča, Serbia
THE NEW NATIONAL REGULATIONS RELATED TO EFFICIENT POWER PLANTS CONSTRUCTION OF RENEWABLE ENERGY SOURCES IN SERBIA / NOVA NACIONALNA REGULATIVA U FUNKCIJI EFIKASNOG GRAĐENJA ENERGETSKIH OBJEKATA U SRBIJI IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE
Dejan VELIČKOVID, Niš, Serbia
THE ESSENCE AND THE IMPORTANCE OF THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE ENERGY SECTOR OF THE EUROPEAN UNION / SUŠTINA I ZNAČAJ KONCEPTA ODRŽIVOG RAZVOJA ENERGETSKOG SEKTOR Mirjana JEREMID, Nataša LUKID, Belgrade, Serbia
FUTURE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES / BUDUDNOST OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE Dejan VELIČKOVID, Niš, Serbia
ENVIRONMENTAL POLICY OF THE EUROPEAN UNION / EKOLOŠKA POLITIKA EVROPSKE UNIJE Maja ADAMOVID, JP “EMS”, Novi Sad, Nenad KATID, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, Serbia
MODELS OF TRANSMISSION SYSTEM OPERATORS SEPARATION ACCORDING TO THE THIRD LEGISLATIVE PACKAGE OF EU ON ELECTRICITY MARKET / MODELI RAZDVAJANJA OPERATORA
PRENOSNOG SISTEMA PREMA III PAKETU PROPISA EU O TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE, Jelena POPOVID, Intellectual Property Office, Belgrade, Serbia
NEWS IN PATENT LAW, THE ADVANTAGES AND DISADVANTAGES

16:40-17:10 Coffee Break / Kafe pauza

17:10-18:30 SESSION II (part 1) / SESIJA II (deo 1) Energy efficiency and energy management within industry and building / Energetska efikasnost i energetski menadžment u industriji i rudarstvu
Filip KULID, Zoran JELIČID, Dušan PETROVAČKI, Milan RAPAID, Dragan MATID, Faculty of Technical Sciences, Serbia
USE MODERN METHODS OF DETECTION OF FAILURES IN ORDER TO INCREASE ENERGY EFFICIENCY IN INDUSTRY / PRIMENA SAVREMENIH METODA DETEKCIJE KVAROVA U CILJU POVEDANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI U INDUSTRIJI
Goran JANKES, Mirjana STAMENID, University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, Serbia
ENERGY MANAGEMENT SYSTEM FOR ENERGY EFFICIENCY IMPROVEMENT IN FINAL ENERGY CONSUMPTION SECTOR IN SERBIA
Zihnija HASOVID, EBRD Business Advisory Services (BAS), Samra PRASOVID, CETEOR d.o.o., Bosnia & Herzegovina
ENERGY AUDITS IN BIH INDUSTRIAL ENTERPRISES – ENERGY AND ECONOMIC EFFECTS
Sanda MIDŽID-KURTAGID, Faculty of Mechanical Engineering of Sarajevo University, Irem SILAJDŽID, Hydro Engineering Institute Sarajevo, Branko VUČIJAK, Faculty of Mechanical Engineering of Sarajevo
University, Bosnia & Herzegovina

CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT OF A METHOD FOR BAT FOR SMEs SELECTION Milovan MEDOJEVID, Milana PERID, Faculty of Technical Sciences Novi Sad, Serbia
THE CURRENT STATE IN SERBIAN ENERGY SECTOR WITH FOCUS ON BARRIERS TO ENERGY EFFICIENCY Aleksandar NIKOLID, Institute for Electrical Engineering Nikola Tesla, Belgrade, Mirjana STAMENID,
Goran JANKES, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, Srđan MILOSAVLJEVID, Institute for Electrical Engineering Nikola Tesla, Belgrade, Nikola TANASID, Faculty of Mechanical Engineering,
Belgrade, Saša MINID, Institute for Electrical Engineering Nikola Tesla, Belgrade, Tomislav SIMONOVID, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, Serbia
INTRODUCITON OF ENERGY MANAGEMENT SYSTEM IN LARGE POWER SYSTEMS AS A POSSIBILITY FOR ENERGY EFFICIENCY IMPROVEMENTS Siniša SPREMID, Dušan OBRADOVID, Elektrovojvodina, Novi Sad, Serbia
ENERGY EFFICIENCY IMPROVEMENT BY DECREASING UNBALANCED LOAD IN ELECTRICAL NETWORKS Milan ŽIVANOVID, Aleksandra VUKMIROVID, Jovanka VUKMIROVID, Belgrade, Serbia
OPTIMIZING AND IMPROVEMENT OF INDUSTRIAL ENERGY SECTOR

18:30-18:45 Coffee Break / Kafe pauza
18:45-19:45 SESSION II (part2) / SESIJA II (deo 2) Energy efficiency and energy management within industry and building / Energetska efikasnost i energetski menadžment u industriji i rudarstvu
Vojin GRKOVID, Milana GUTEŠA, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, Serbia
THE AIR COOLED GAS TURBINE STAGE, EFFICIENCY VERSUS REACTION GRADE Dusan GOLUBOVID, Davor MILIC, Sanja STANIC, Djordje DRAKULIC, Faculty of Mechanical Engineering, University of East Sarajevo, Bosnia & Herzegovina
ANALYSIS OF ENERGY EFFICIENCY BY CHANGE OF CHARACTERISTICS OF FILLINGS IN COOLING TOWERS Mirjana STAMENID, Goran JANKES, Branislav JADIMOVID, Srbislav GENID, Tomislav SIMONOVID, Nikola
TANASID, Marta TRNINID, University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Serbia
EFFICIENT COMBUSTION OF LOW CALORIFIC FUEL/AIR MIXTURES IN POROUS INERT MEDIA – PRESENT STATE AND PROSPECTS
Nikola TANASID, Goran JANKES, Mirjana STAMENID, Marta TRNINID, Tomislav SIMONOVID, Miroslav STANOJEVID, University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Serbia
TECHNOECONOMICAL ANALYSIS OF THE SYSTEM FOR WASTE HEAT RECUPERATION OF DRYING SECTION OF THE PAPER MACHINE Midhat OSMID, Sead DELALID, Mechanical Faculty University of Tuzla, Bosnia & Herzegovina
THE INFLUENCE OF THE GEOMETRIC CHARACTERISTICS OF THE FIREBOX LOW TEMPERATURE BOILERS ON THE DEGREE OF EFFICIENCY Mario KATALINID, Eko-Lux d.o.o, Zagreb, Mladen PERKOV, Pro Integris d.o.o, Zagreb (Split), Croatia ENERGY CONSUMPTION OPTIMIZATION IN DRYING PROCESSES

Thursday, June 27, 2013 / Četvrtak, 27. jun 2013.

09:00-10:45 SESSION II (part 3) / SESIJA II (deo 3) Energy efficiency and energy management within industry and building / Energetska efikasnost i energetski menadžment u industriji i rudarstvu
Branislav ŽIVKOVID, University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Serbia NATIONALLY APPROPRIATE MITIGATION ACTIONS IN ENERGY AND BUILDING SECTORS IN REPUBLIC OF SERBIA
Igor MUJAN, Milana PERID, Jovan PETROVID, Aleksandar ANĐELKOVID, Miroslav KLJAJID, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, Serbia
ENERGY INDICATORS IN PUBLIC SECTOR IN AUTONOMOUS PROVINCE OF VOJVODINA Miroljub ADŽID, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, Radmilo SAVID, PUC „Beogradske elektrane“, Đorđe LAZID, „Belit“ d.o.o. Belgrade, Aleksandar MILIVOJEVID, Faculty of Mechanical
Engineering, Belgrade, Bojan BOGDANOVID, PUC „Beogradske elektrane“, Serbia POSSIBILITIES FOR ENERGY SAVINGS USING ICT SERVICES AND EDUCATION IN EXISTING BUILDINGS –
RESULTS OF THE “BECA” PILOT PROJECT Nihad HARBAŠ, Samra PRAŠOVID, Elvis HADŽIKADID, CETEOR d.o.o. Sarajevo, Bosnia & Herzegovina
THE RESULTS AND BENEFITS OF PRACTICAL IMPLEMENTATION ENERGY EFFICIENCY MEASURES IN PUBLIC AND RESIDENTIAL SECTOR IN BOSNIA AND HERZEGOVINA Nikola DŽOLEV, Igor DŽOLEV, University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, Serbia
DIFFERENT MEASURES OF IMPROVING ENERGY PERFORMANCE OF A TYPICAL MULTIFAMILY RESIDENTIAL BUILDING Amer KARABEGOVID, Adnan KARAHMETOVID, PUC “Centralno grijanje”, Tuzla, Bosnia & Herzegovina
DETAILED KNOWLEDGE OF THE SYSTEM IS CRUCIAL FOR OPTIMAL SYSTEM MANAGEMENT AND IMPLEMENTATION ENERGY EFFICIENCY MEASUREMENTS IN DISTRICT HEATING SYSTEM Amer KARABEGOVID, PUC “Centralno grijanje” Tuzla, Bosnia & Herzegovina
INFORMATION TECHNOLOGY (IT) AS ONE OF THE DISTRICT HEATING SYSTEMS REENGINEERING TOOLS Radmilo SAVID, PUC “Beogradske elektrane”, Belgrade, Miroljub ADŽID, Faculty of Mechanical
Engineering, Belgrade, Petar VASILJEVID, PUC “Beogradske elektrane”, Belgrade, Serbia
COAL REPLACEMENT WITH WOOD BIOMASS IN FORM OF BRIQUETTES AND PELLETS IN DISTRICT HEATING SYSTEM OF BELGRADE Dragoljub ŽIVKOVID, Marko MANČID, Milena TODOROVID, Faculty of Mechanical Engineering University of Niš, Serbia
APPLICATION OF ENERGY BALANCE METHOD FOR ENERGY EFFICIENCY IMPROVEMENT OF THE PUBLIC HEALTH CENTER Jelena DINID, Lenka PETROVID, PUC ”Javno osvetljenje” Beograd, Serbia
ENERGY EFFICIENCY IN PUBLIC LIGHTIN

10:45-11:15 Coffee Break / Kafe pauza
11:15-11:45 Presentation of a study / Prezentacija studije: URBAN CHALLENGES OF BELGRADE – SIEMENS doo
11:45-13: 10 SESSION III (part1) / SESIJA III (deo 1) Environmental protection and sustainable development / Zaštita životne sredine i održivi razvoj Aleksandar JOVOVID, Dusan TODOROVIC, University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, Serbia
PRINCIPLES OF EFFECTIVE INTEGRATED ENVIRONMENTAL PERMITTING SYSTEMS FOR SMEs Zoran S. MARKOVID, Krušik Valjevo, Serbia
THE ANALYSIS OF POSSIBLE ECOLOGICAL RISKS IN ARMAMENT AND MILITARY EQUIPEMENT PRODUCTION / NEKA RAZMATRANJA O MOGUDIM EKOLOŠKIM RIZICIMA U PROIZVODNJI NAORUŽANJA I VOJNE OPREME
Dragan MARINKOVID, Petroprocess, Novi Sad, Vladimir VOJNOVIC, RT-RK, Serbia
EMISSION PROCESSING, EVALUATION AND MONITORING SYSTEM (EPEMS) Jurij ČRETNIK, RACI d.o.o. Ljubljana, Slovenia, Zvezdan KARAD, Milan PETKOVID, CE „Termoelektrane Nikola Tesla“ d.o.o. Obrenovac, Nenad JERINID, Vattenfall Europe Power Consult East d.o.o., Nenad VELJOVID, Siemens d.o.o. Beograd, Serbia
CONTINUOUS EMISSION MONITORING SYSTEMS IN THERMAL POWER PLANTS NIKOLA TESLA Jurij ČRETNIK, Matjaž ŠLIBAR, RACI d.o.o. Ljubljana, Slovenia
AUTOMATED MEASURING SYSTEMS FOR PARTICULATE MATTER Radoje CVEJID, Faculty for strategic and operational management, Belgrade, Rosica CVEJID, PD TE-KO Kostolac „TE Kostolac“, Kostolac, Serbia
EFFECTS OF ELECTROMAGNETIC RADIATION ON PEOPLE AND THE ENVIRONMENT / UTICAJ ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA NA LJUDE I ŽIVOTNU SREDINU
Slavko DJURID, Mirjana DERANID, Tijana KOSANID, Saša BRANKOV, University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, Serbia, Ranko BOŽIČKOVID, Snežana NEDID, University of Eastern
Sarajevo, Faculty of Traffic and Transport Engineering, Doboj, Bosnia & Herzegovina
RECYCLING OPPORTUNITIES FOR USED AUTOMOBILES Vladimir LUKID, Eptisa SEE, Belgrade, Serbia
IMPLICATIONS OF THE INTERNATIONALLY ACCEPTED OBLIGATIONS TO THE MANAGEMENT OF HAZARDOUS WASTE

13:15-14:00 Golden sponsor presentation / Prezentacija zlatnog sponzora – ABB
14:00-15:30 Lunch Break / Ručak

15:30-17:05 SESSION III (part 2) / SESIJA III (deo 2)

Environmental protection and sustainable development / Zaštita životne sredine i održivi razvoj Miroslav STANOJEVID, Dejan RADID, Dušan TODOROVID, Nikola KARLIČID, University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, Serbia
ENERGY EFFICENCY PARAMETERS OF AERATION AND OZONATION SYSTEMS IN WATER TREATMENT Daliborka BULATOVID, Engineer, Environmental Protection, Berane, Montenegro
STUDY OF THE IMPACT ON THE ENVIRONMENT, RECOMMENDATIONS IPPC, BAT AND BREF (BEST AVAILABLE TECHNOLOGY) Ana VELJAŠEVID, Marina MIHAJLOVID, Dimitrije STEVANOVID, Jovan JOVANOVID, Mida JOVANOVID,
University of Belgrade, Faculty for Technology and Metallurgy, Serbia
EMISSION REDUCTION ESTIMATION AS RESULT OF GASOLINE LOADING SYSTEM RECONSTRUCTION Dimitrije STEVANOVID, Marina MIHAJLOVID, Ana VELJAŠEVID, Jovan JOVANOVID, Mida JOVANOVID,
University of Belgrade, Faculty for Technology and Metallurgy, Serbia
PETROCHEMICAL COMPLEX WASTEWATER TREATMENT PLANT AIR EMISSIONS ESTIMATION Zvezdan KALMAR, CEKOR Subotica, Serbia
ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC IMPACTS OF EPS KOLUBARA ENVIRONMENTAL IMPROVEMENT PROJECT Damir ĐAKOVID, Igor MUJAN, Aleksandar ANĐELKOVID, Faculty of Technical Sciences Novi Sad, Serbia
A WAY OF EFFECTIVE DIFFUSIVITY DETERMINATION Branka GVOZDENAC-UROŠEVID, University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Mirjana
STAMENID, Goran JANKES, Marta TRNINID, Faculty of Mechanical Engineering, University of Belgrade, Serbia
RISK AND ENVIRONMENTAL ANALISYS OF SMALL SCALE COGENERATION PLANT WITH BIOMASS GASIFICATION Jerko LABUS, Tomislav SIMONOVID, Marta TRNINID, Nikola TANASID, Goran JANKES, Faculty of
Mechanical Engineering, University of Belgrade, Serbia
THE BENEFITS OF BIOMASS FUELLED TRIGENERATION SYSTEM Marta TRNINID, Goran JANKES, Mirjana STAMENIC, Aleksandar JOVOVID, Tomislav SIMONOVID, Nikola
TANASIC, Jerko LABUS, Faculty of Mechanical Engineering, University of Belgrade, Serbia
MATHEMATICAL MODEL FOR DOWNDRAFT CORN COB GASIFICATION: A STUDY OF THE INFLUENCE OF OPERATING CONDITIONS

12:00-12:15 Coffee Break / Kafe pauza
12:15-13:15 SESSION IV (part 2) / SESIJA IV (deo 2)
The use of RES / Korišdenje obnovljivih izvora energije Marko MANČID, Dragoljub ŽIVKOVID, Velimir STEFANOVID, Milena TODOROVID, Faculty of Mechanical Engineering, University of Niš, Serbia
DYNAMICAL SIMULATION OF A SMALL SCALE TRIGENERATION PLANT BASED RENEWABLE ENERGY SOURCES Nebojša MANID, Dragoslava STOJILJKOVID, Vladimir JOVANOVID, Faculty of Mechanical Engineering University of Belgrade, Serbia
IMPROVEMENT OF ENERGY AND ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS OF SMALL SCALE PELLET STOVES FOR HOUSEHOLD HEATING Petar VASILJEVID, Radmilo SAVID, Milan JANID, Nemanja VASILJEVID, PUC „Beogradske elektrane“, Belgrade, Serbia
EFFECTS OF FOSSIL FUEL REPLACING WITH RENEWABLE ENERGY SOURCE FOR HEATING OF HOTEL JUNIOR – BRZEDE Milorad JOVANOVID, Kirka Suri d.o.o., Belgrade, Boris KOMATINA, Dragi ANTONIJEVID, Mirko
KOMATINA, Srđan UZELAC, Faculty of Mechanical Engineering, University of Belgrade, Serbia
A NEW TYPE OF BRIQUETTE GRINDER FOR THE IMPROVED EFFICIENCY OF BIOMASS COMBUSTION Borislav SIMENDID, Verica MILANKO, Radoslav MIDID, Higher School of Technical Sciences, Serbia
EFFECTS OF BINDERS AT THERMAL CHARACTERISTIC OF BIOBRIQUETTES Gordana DRAŽID, Mirjana ARANĐELOVID, Ana ĐORĐEVID, Faculty of Applied Ecology Futura, Singidunum University, Belgrade, Serbia
PRODUCTION OF MISCANTHUS BIOMASS FOR ENERGY PURPOSES IN SERBIA CURRENT EXAMPLES

13:15-14:15 Lunch Break / Ručak
14:15-18:00 Excursion IZLET GRAD VALJEVO / Izlet EXCURSION CITY OF VALJEVO
20:00 DINNER CEREMONY / SVEČANA VEČERA – sponsor / sponzor REGIONAL COOPERATION COUNCIL Saturday, June 29, 2013 / Subota, 27. jun 2013.
09:00-10:05 SESSION IV (part 3) / SESIJA IV (deo 3) The use of RES / Korišdenje obnovljivih izvora energije Rastislav KRAGID, Ministry of Energy, Development and Environmental protection, Department for Energy Efficiency and RES, Belgrade, Serbia EXPERIENCE OF USE OF THE FIRST SOLAR POWER PLANTS IN SERBIA CONECTED TO THE POWER GREED
Milovan MEDOJEVID, Jovan PETROVID, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, Serbia
SOLAR COOLING TECHNOLGIES AND THEIR APPLICATION REGARDING THE SOLAR POTENTIAL OF AP VOJVODINA Sakib JUSID, Šemso FEHRID, PE Electric Power Indistry of B&H d.d. Sarajevo – Power Distribution Zenica, Bosnia & Herzegovina
INFLUENCE OF SOLAR PANELS TO THE ELECTRICITY DISTRIBUTION NETWORK Saša R. PAVLOVID, Velimir P. STEFANOVID, Suad SULJKOVID, Faculty of Mechanical Engineering, University in Niš, Serbia
A REVIEW OF PARABOLIC SOLAR COLLECTORS IN THE WORLD AND THEIR POTENTIAL USE IN SERBIA Ivana STOJKOVID, Faculty of Electronic Engineering, Niš, Miodrag. STOJKOVID, ETI B, Belgrade, Serbia,
Viktor MARTINČID, ETI, Izlake, Slovenia
PRACTICAL SOLUTIONS FOR PHOTOVOLTAIC POWER Milko ZORBOSKI, “BONUM plus” doo, Skopje, Macedonia
ENERGY OF THE SUN IN POWER PLANTS AS RENEWABLE SOURCE OF ELECTRICITY POWER, AND LED LIGHTINGS FOR ENERGY EFFICIENCY IN WINERIES AND VINEYARDS FOR PRODUCING OF THE WINE IN WORLD, EUROPE AND WEST BALKAN COUNTRIES

10:05-10:20 Coffee Break / Kafe pauza
10:20-11:10 SESSION IV (part 4) / SESIJA IV (deo 4) The use of RES / Korišdenje obnovljivih izvora energije Aca JOVANOVID, GREEN ENERGY SYSTEM d.o.o, Belgrade, Serbia
GROUND SOURCE HEAT PUMPS – GOOD PRACTICE FROM SWEDEN Mirsad HASANID, Concessions Commission B&H, Sarajevo, Zedina LAVID, PE Electric Power Indistry of B&H d.d. – Sarajevo, Mirsad MAHMUTAGID, P.E. “Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo, Podružnica “Elektrodistribucija Zenica”, Bosnia & Herzegovina
IMPLEMENTATION SMALL HYDROELECTRIC POWER PROJECTS IN ORDER TO INCREASE ENERGY EFFICIENCY AND ENVIRONMENTAL PRESERVATION / IMPLEMENTACIJA PROJEKATA MALIH HIDROELEKTRANA S CILJEM POVEDANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI I OČUVANJA OKOLIŠA Zedina LAVID, PE Electric Power Indistry of B&H d.d. – Sarajevo, Mirsad HASANID, Concessions Commission B&H, Sarajevo, Bosnia & Herzegovina
APPLICATION OF ANALYTICAL HIERARCHICAL PROCESS FOR SELECTING THE INSTRALLED HIDROPOWER FLOW / PRIMJENA ANALITIČKOG HIJERARHIJSKOG PROCESA PRI IZBORU INSTALIRANOG PROTOKA HIDROELEKTRANE
Djordje NOVKOVID, Nikola MARIČID, Miroljub JEVTID, Ljiljana ANDJELKOVID, Faculty of Technical Sciences in Kosovska Mitrovica, Serbia
RECONSTRUCTION OF SMALL HYDROTURBINE ON THE JABLANICA POND Jelena BAKRAČ, Engineer Environmental Protection, Plužine, Montenegro HYDROGEN ECONOMY

11:10-11:25 Coffee Break / Kafe pauza

11:25 -12:25 SESSION V / SESIJA V
Good Practice Examples – Realized Solutions: Presentation of successfully realized projects – New dairy EKOMLEK- Kaonik, Straw boiler Martonoš, Biogas plant, Mini hydropower plant Trgovište, New
gas boiler Neoplanta, Solar PV plant Kladovo, Small aircraft for thermovision imaging (demonstration)
12:25-13:30 Discussion – Where are we today? / Disksija – Gde smo danas?
Conference Conclusions / Zaključci
Conference Closing / Zatvaranje

CONFERENCE OFFICIAL LANGUAGE

The official language of the conference is English.

BUSINESS PRESENTATIONS / POSLOVNE PREZENTACIJE

ABB, 13:15-14:00, Thursday, June 27, 2013 / Četvrtak, 27. jun 2013.

SOCIAL PROGRAM / DRUŠTVENI PROGRAM

– Opening ceremony, Wednesday, June 26 from 11:00 in Hotel Divcibare / Otvaranje de se održati u sredu, 26. juna u 11:00 u Hotelu Divčibare
– Exhibition opening, Wednesday, June 26 from 11:30 in Hotel Divcibare / Otvaranje izložbe de se održati u sredu, 26. juna u 11:30 u Hotelu Divčibare
– Welcome cocktail, Wednesday, June 26 from 11:30 in Hotel Divcibare / Koktel dobrodošlice de se održati u sredu, 26. juna u 11:30 u Hotelu Divčibare
– Ceremonial dinner sponsor by REGIONAL COOPERATION COUNCIL for all participants will be held on Friday, June 28 at 20:00 in Hotel Divcibare Restaurant / Svečana večera za sve učesnike čiji je sponsor

REGIONAL COOPERATION

COUNCIL de se održati u petak, 28. juna u 20:00 u restoranu Hotela Divčibare
Acknowledgement will be given to golden sponsor / Zahvalnica de se dodeliti zlatnom sponzoru: ABB

Poseta Brankovini Znamenitosti Brankovine su sabrane u kulturno-istorijski kompleks koji obuhvata crkvu Sv. Arhangela Mihajla i Gavrila, zadužbinu Prote Mateje, Protinu školu, sada muzej školstva, Desankinu školu sa muzejskom postavkom posvedenoj velikoj poetesi, staru sudnicu, vajat porodice Nenadovida, grobove Nenadovida i Desanke Maksimovid, kao i stare kude „sobrašice“ u prelepoj porti brankovačke crkve. Obilazak Muzeja i Muselimovog konaka Zgrada Narodnog muzeja podignuta je 1870. godine i u njoj su bile smeštene osnovna škola i gimnazija. Danas je to moderan muzej sa stalnom postavkom za 21. vek: „Treda dimenzija prošlosti – pogled iz bududnosti“, koja Vas vodi kroz prošle vekove i otkriva bogatu prošlost valjevskog kraja. Fakultativni obilazak Valjeva – Stara čaršija Tešnjar i pešačka zona Knez Miloševe ulice Tešnjar je stari deo grada, izgrađen još u tursko vreme. Danas ovaj deo grada predstavlja jednu od retkih gradskih celina 19. veka sačuvanih u Srbiji u kojoj se i dalje nalazi vedi broj zanatskih radnji, zahvaljujudi kojima se može osetiti duh starih vremena. Knez Miloševa ulica danas glavni trgovački deo grada, predstavlja vredan deo starog gradskog jezgra. Nastao je u drugoj polovini 19. veka i početkom 20. veka sa leve strane Kolubare. Desankin venac sa spomenikom i Trg Živojina reprezentativnu pešačku zonu u centru grada. CENA PO OSOBI: 25 EUR Izlet se otkazuje ukoliko se prijavi manje od 20 učesnika.

REGISTRATION FEE / KOTIZACIJA

Type of fee / Tip kotizacije for payments until / za uplate do for payments after / za uplate nakon May 15, 2013 May 15, 2013
Members of Society of Thermal Engineers / Članovi Društva termičara 125 € 170 €
Other participants / Za ostale učesnike konferencije 210 € 250 €
Paper authors and young researchers* /
Za autore radovai mlade istraživače* 100 € 145 €
Students / Za studente** 45 € 60 €

* Until the age of 35 / do 35 godina starosti
** Followed with a faculty verification of regular studies, till the age of 30 / uz potvrdu sa fakulteta o redovnom studiranju, do 30 godina starosti

VAT is not included in given prices / PDV nije uključen u prikazane cene

Registration fee includes / Učesnici uz kotizaciju dobijaju:
The right to participate in all sessions and conference presentations
Book of Abstracts
CD with conference papers and presentations of sponsors
Welcome Cocktail
Dinner Voucher
Other conference materials
Pravo učešda na svim sesijama i prezentacijama konferencije
Štampan Zbornik apstrakata
CD konferencije sa radovima autora i prezentacijama sponzora
Koktel dobrodošlice
Bon za svečanu večeru
Ostale konferencijske materijale

ACCOMMODATION RESERVATION / REZERVACIJA SMEŠTAJA

Prices are given per person and covers full board for one day insurance and board fee. / Cene su date po osobi i obuhvataju pun pansion za jedan dan osiguranje i boravišnu taksu.
Service is starting with lunch on June 26 and ending with breakfast on June 29 / Usluga počinje ručkom 26. juna i završava se doručkom 29. juna.

ROOM / SOBA Hotel Divčibare 4* Hotel Maljen 3*
Jednokrevetna 43 € 25 €
Dvokrevetna 32 € 22 €

* Prices do not include 20% VAT / U sve gore navedene cene nije uključen porez od 20%

Contact / Kontakt

BBN Congress Management doo
Conference Secretariat / Sekretarijat Konferencije
Deligradska 9/VI
11000 Beograd, Srbija
Tel/fax: +38111/ 3629405, 3629402, 2682318
Fax: +38111/ 3629406
E-mail: bbn@bbn.co.rs, www.bbn.co.rs

Prijavni list IEEP 2013