Reklama

Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi

Poljoprivredni Fakultet, Novi Sad
Departman za poljoprivrednu tehniku

II međunarodna konferencija

INOPTET 2011

Održive posleubirajuće i prehrambene tehnologije i

XXIII nacionalna konferencija
PROCESNA TEHNIKA

PTET 2011

Energetika u poljoprivredi
17-22. april 2011.
VELIKA PLANA, HOTEL „PLANA“

KONTAKT

GENERALNI SEKRETAR SKUPA: Prof. dr Mirko BABIĆ,
Tel: 021/4853-441; 063/531-686
E-mail: mbab@polj.uns.ac.rs

TEHNIČKI SEKRETAR SKUPA: Mr Ivan Pavkov
Tel:021/4853-318; 064/246-3870
E-mail: ivan@polj.uns.ac.rs

Poljoprivredni fakultet,
21000 Novi Sad
Trg. D. Obradovića 8
Fax: 021/459-989
www.ptep.org.rs

PRELIMIRANI PROGRAM SKUPA
(Organizacioni odbor zadržava pravo mogućnosti manjih izmena)

Nedelja, 17.04.2011 – Dolazak i registracija učesnika skupa. Preuzimanje materijala.

19.00 – Skupština Nacionalnog društva za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi (Društvo PTEP).

Ponedeljak, 18.04.2011.

09.00 – 10.00 Otvaranje skupa i koktel
10.00 – 13.00 – Blok A – Radovi po pozivu (srpski ↔ engleski, prevođenje):

Ljiljana Babić, Milivoj Radojčin, Ivan Pavkov, Mirko Babić, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, Srbija:
UTICAJ VLAŽNOSTI SEMENA KUKURUZA (Zea mays L.) NA PRITISNO OPTEREĆENJE

Mirko Babić1, Ljiljana Babić , Ivan Pavkov, Milivoj Radojčin1, Milomir Bogićević , Poljoprivredni fakultet Novi Sad, Srbija, „Agros KB proizvodnja“, Veternik – Novi Sad, Srbija:
PROJEKTOVANJE OPREME ZA KOMBINOVANU TEHNOLOGIJU SUŠENJA VOĆA I POVRĆA

Anđelko Bajkin, Ondrej Ponjičan, Mirko Babić, Dradi Radomirović, Nebojša Dedović, Milivoj Radojčin, Poljoprivredni fakltet, Novi Sad, Srbija:
UTICAJ OBLIKA ZADEBLJALOG KORENA MRKVE NA SILU PRODIRANJA

Zsuzsanna Füstös1, Zsófia Jakab2, Mária Gilingerné Pankota, Centralna poljoprivredna kancelarija, Budimpešta, Mađarska, Corvinus Univerzitet, Budimpešta, Mađarska, Semmelweis Univerzitet u Budimpešti, Fakultet zdravstvenih nauka, Mađarska:
BELI KUPUS (BRASSICA OLERACEA L., CAPITATA GRUPA) KAO IZVOR VITAMINA C TOKOM CELE GODINE

Zuzana Hlaváčová, Ákos Kertész, Lenka Priatková, Poljoprivredni Univezitet,Tehnički fakultet, Nitra, Slovačka:
ELEKTRIČNA SVOJSTVA SUVE DUNJE

Ján Mareček, Helena Frančáková, Mocko Karolina, Miriam Líšková,Poljoprivredni Univezitet, Tehnički fakultet, Nitra, Slovačka:
OCENA KVALITATIVNIH PARAMETARA SLOVAČKIH I SRPSKIH SORTI OBIČNE PŠENICE I DURUM PŠENICE

Dušan Milić, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, Srbija:
MOGUĆNOSTI UNAPREĐENJA VOĆARSKE PROIZVODNJE U SRBIJI

Milica Radosavljević, Zorica Pajić, Marija Milašinović Šeremešić, Dušanka Terzić, Čedomir Radenović, Mile Sečanski, Institut za kukuruz „Zemun Polje“, Zemun, Srbija:
FIZIČKA SVOJSTVA, HEMIJSKI SASTAV I SVARLJIVOST ZRNA LINIJA I HIBRIDA KUKURUZA

Milka Vujaković1, Svetlana Balešević-Tubić, Dušica Jovičić, Ksenija Taški-Ajduković, Dragana Petrović, Zorica Nikolić, Miladin Kostić, PSS „Poljoprivredna stanica” d.o.o., Novi Sad, Srbija, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija:
KLIJAVOST I VIGOR SEMENA SOJE PROIZVEDENOG U RAZLIČTIM AGROMETEOROLOŠKIM USLOVIMA

15.00 – 17.30 – Blok B Sekcija – Hrana: Oralno izlaganje radova na engleskom
15.00 – 17.30 – Blok B Sekcija – Energija i tehnika: Oralno izlaganje radova na engleskom
17.30 – 19.00 Okrugli sto (srpski): „Specifičnosti sušenja i dorade soje“,
20.00 Vinsko veče: moderator Ljubica Radan (Departman za voćarstvo i vinogradarstvo poljoprivrednog fakulteta, Novi Sad)
Posle večere: Internacionalno veče muzike i plesa

Utorak, 19.04.2011.

8.30- 11.30 – Blok A – Radovi po pozivu (srpski ↔ engleski, prevođenje):

Marco Dalla Rosa, Alma Mater Univerzitet, Bolonja, Italija:
RAZVOJNE TEME U EU/SVETSKA BUDUĆNOST STRATEGIJE ISTRAŽIVANJA HRANE

Marco Dalla Rosa, Urzula Tylewicz, Valentina Panarese, Luca Laghi, Anna Maria Pisi, Patricio Santagapita, Pietro Rocculi, Alma Mater Univerzitet, Boljonja,Italija:
UTICAJ OSMOTSKOG SUŠENJA NA KIVI: REZULTATI MULTIANALITIČKOG PRISTUPA STRUKTURNIH STUDIJA

Vlasta Vozárová, Michal Valach, Jaroslav Bojda, Poljoprivredni Univezitet, Tehnički fakultet, Nitra, Slovačka:
ISTRAŽIVANJE TOPLOTNIH KARAKTERISTIKA BIOGORIVA NA NISKIM TEMPERATURAMA

Jasna Mastilović, Aleksandra Torbica, Dragan Živančev, Elizabet Janić Hajnal, Žarko Kevrešan, Institut za prehrambene tehnologije, Novi Sad, Srbija:
EFEKTI POSLEŽETVENOG TRETMANA PŠENICE U ZAVISNOSTI OD USLOVA PROIZVODNE GODINE

Antal Véha, Balázs P. Szabó, Ernő Gyimes, Univerzitet u Segedinu, Tehnički fakultet, Mađarska:
NOVI METOD SMANJENJA FUSARIUM TOKSINA U MLINARSKOJ TEHNOLOGIJI

Vangelče Mitrevski, Filip Popovski, Dušan Popovski, Univerzitet “Sveti Klement Ohridski” – Bitola, Fakultet tehničkih nauka, Bitola, Makedonija, Međunarodni Balkanski Univezitet – Skoplje, Makedonija:
GUSTINA NEKOG POVRĆA TOKOM KONVEKTIVNOG SUŠENJA

Ljiljana Mojović1, Maja Vukašinović-Sekulić, Aleksandra Đukić1, Dušanka Pejin, Marica Rakin1, Jelena Pejin , Svetlana Nikolić, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, Srbija, Tehnološki fakultet, Novi Sad, Srbija:
PROIZVODNJA MLEČNE KISELINE NA TEČNOJ DESTILERIJSKOJ DŽIBRI

Marijana Sakač, Ivana Sedej, Anamarija Mandić, Aleksandra Mišan, Institut za prehrambene tehnologije, Novi Sad, Srbija:
FRAKCIJE MLEVENJA PŠENICE I HELJDE – UVID U NJIHOVE FUNKCIONALNE KARAKTERISTIKE

Petar Kljajić, Goran Andrić, Milan Adamović, Marijana Pražić Golić, Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd, Srbija, Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina, Beograd, Srbija:
MOGUĆNOSTI PRIMENE PRIRODNOG ZEOLITA U ZAŠTITI USKLADIŠTENE PŠENICE OD ŠTETNIH INSEKATA

Filip Kulić, Velimir Čongradac, Đura Oros, Veran Vasić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija:
PAMETNE MREŽE – KONCEPTI I REALIZACIJA PAMTNIH ENERGETSKIH MREŽA

11.30 – 14.00 – Blok B Sekcija – Hrana: Oralno izlaganje radova na engleskom.

15.00 – 16.00 – Fudbalski meč „Nauka“ – „Praksa“ (učestvuju i internacionalci).

16.15 – 17.30 – Blok B Sekcija – Hrana: Oralno izlaganje radova na engleskom,

17.30 – 19.00 Okrugli sto (srpski): AKCIONI PLAN ZA BIOMASU 2010-2012 KAO MERA UNAPREĐENJA KORISCENJA BIOMASE KAO ENERGENTA,
moderator: Slobodan Cvetković, Ministarstvo zaštite životne sredine i prostor. planiranja RS.

Neven Voća, Tajana Krička, Vanja Jurišić, Ana Matin, Tea Brlek, Nikola Bilandžija, Agronomski fakultet, Zagreb, Hrvatska:
PREGLED NACIONALNOG AKCIJSKOG PLANA POTICANJA PROIZVODNJE I KORIŠTENJA BIOGORIVA U PRIJEVOZU ZA RAZDOBLJE OD 2011-2020 U REPUBLICI HRVATSKOJ

Željko Dželetović, Nevena Mihailović, INEP – Institut za primenu nuklearne energije, Zemun, Srbija:
STATUS, RAZVOJ I PERSPEKTIVE KORIŠĆENJA BIOENERGETSKIH USEVA U SVETU I U SRBIJI

Posle večere: Internacionalno veče muzike i plesa

Sreda, 20.04.2011
KULTURNO-ISTORIJSKI I REKREATIVNI IZLET

9.00-17.00 IZLET – Poseta crkvi „Pokajnici“, poseta manastiru Koporin (15. vek), poseta crkvi „Zahvalnici“, ručak i zabava u restoranu „Voždova koliba“ u Radovanjskom Lugu.

Četvrtak, 21.04.2011

8.30-9.00 Gerhard Schleinig, Cristina L.M. Silva, Maria Papageorgiou,
ISEKI – Food asocijacija, Beč, Austria, Katolički Univerzitet u Portugalu, Portugal,

Aleksandar Tehnološki Institut, Solun, Grčka: ISEKI-FOOD ASSOCIATION:
VODEĆA MREŽA ZA ZAINTERESOVANE U LANCU SNABDEVANJA HRANOM

9.00-13.00 NACIONALNI NAUČNI I STRUČNI PROGRAM

Milan Adamović, Aleksandra Bočarov-Stančić, Mihailo Radivojević, Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina, Beograd, Srbija, Bio-ekološki centar” D.O.O., Zrenjanin, Srbija, Institut PKB Agroekonomik, Pad. Skela, Srbija:
UTICAJ „BENTOPEL“-A NA KVALITET I EFIKASNOST KORIŠĆENJA PELETIRANIH KRMNIH SMEŠA

Dragoslav Đokić, Rade Stanisavljević, Dragan Terzić, Jordan Marković, Ratibor Štrbanović, Zoran Mileusnić, Aleksandra Dimitrijević, Institut za krmno bilje, Kruševac, Srbija, Poljoprivredni fakultet, Zemun, Srbija:
DORADA SEMENA LUCERKE NA RAZLIČITIM SISTEMIMA MAŠINA

Suzana Đedović, Marina Vukša, Petar Vukša, Bojan Stojnić, Goran Jokić, Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Zemun, Srbija, Poljoprivredni fakultet, Institut za fitomedicinu, Beograd, Srbija:
BEZBEDNOST POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA KROZ ASPEKTE IZB

Karlo Đilvesi, Daliborka Butaš, Jelena Mrđa, Siniša Prole, Goran Jokić, Velimir Lončarević, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija:
ZAVRŠNA OCENA REZULTATA TEME: MOGUĆNOSTI OČUVANJA KVALITETA SEMENA ULJANE REPICE POSLE DORADE

Velimir Lonačarević, Mirko Babić, Karlo Đilvesi, Miladin Kostić1, Slaviša Štatkić, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, Srbija:
PROMENA MODULA ELASTIČNOSTI U ZAVISNOSTI OD VLAŽNOSTI SEMENA SOJE

Milovan Pavlov, Nebojša Radosavljević, Radovan Sabovljević, Institut za kukuruz “Zemun Polje”, Zemun, Srbija, Poljoprivredni fakultet, Beograd, Srbija:
UTICAJ MESTA PROIZVODNjE NA OSOBINE FRAKCIJA HIBRIDNOG SEMENA KUKURUZA ZP SK 684

Siniša Prole, Jelena Mrđa, Goran Jokić, Daliborka Butaš, Velimir Radić, Karlo Đilvesi, Vladimir Miklič, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija:
REKONSTRUKCIJA CENTRA ZA DORADU I ANALIZA KVALITETA DORAĐENOG SEMENA U INSTITUTU ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO

Radovan Sabovljević1, Danka Dujović, Divna Simić, Đorđe Goranović, Milan Živković, Poljoprivredni fakultet, Beograd, Srbija, PKB, “Agroseme”, Beograd, Srbija, Institut PKB Agroekonomik, Beograd, Srbija, Zavod Jugoinspekt, Topčider, Beograd, Srbija:
UNAPREĐENJE DORADE HIBRINOG SEMENA KUKURUZA PRIMENOM KALIBRIRANJA

Rade Stanisavljević, Dragoslav Đokić, Jasmina Milenković, Dragan Terzić, Dragi Lazarević, Lana Đukanović, Vesna Vuga-Janjatović, Institut za krmno bilje, Kruševac, Srbija, Poljoprivredna stručna služba, Sremska Mitrovica, Srbija:
UTICAJ ČUVANJA SEMENA VISOKOG VIJUKA NA KLIJAVOST TOKOM POSŽETVENOG DOZREVANJA

Jasna Kojić, Marija Milivojević, Jasmina Stojadinović, Maja Marinković, Dragica Ivanović, Institut za kukuruz „Zemun Polje”, Beograd, Srbija:
ANALIZA REZULTATA ČISTOĆE I DETERMINACIJE DRUGOG SEMENA U PROFICIENCY TESTOVIMA ZA PERIOD OD DESET GODINA

Živorad Videnović, Milena Simić, Jelena Srdić, Zoran Dumanović, Milovan Pavlov, Institut za kukuruz „Zemun Polje”, Beograd, Srbija:
EFEKAT VREMENA SETVE NA PRINOS KUKURUZA

Veljko Vukoje, Ivan Pavkov, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, Srbija:
OCENA ISPLATIVOSTI SUŠENJA DUNJE NA PORODIČNIM GAZDINSTVIMA

Marina Vukša, Suzana Đedović, Goran Jokić, Petar Vukša, Bojan Stojnić, Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Zemun, Srbija, Poljoprivredni fakultet, Zemun, Srbija:
PRIHVATLJIVOST I EFIKASNOST RB MAKI MAMAK FORMULACIJE U KONTROLI KUĆNOG MIŠA I SIVOG PACOVA U MLINOVIMA I SKLADIŠTIMA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

Fotografisanje učesnika skupa.
U 20.00 h počeće tradicionalna SVEČANA VEČERA na kojoj se zatvara savetovanje, sa zabavnim programom i tombolom. Na svečanoj večeri biće dodeljene nagrade za najbolje izlaganje, najbolji poster i najbolje izlaganje mladih autora (ispod 35 godina).

Petak, 22.04.2011. Povratak.

PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA (SMEŠTAJ, KOTIZACIJA I PREVOZ)
Druga međunarodna konferencija INOPTEP 2011 i 23. nacinalno svaetovanje PTEP 2011 će se održati u Velikoj Plani, u hotelu “Plana” (***), od 17. do 22. aprila 2011. Dolazak učesnika savetovanja je u nedelju, 17. aprila, a aranžman počinje sa ručkom. Odlazak iz hotela je u petak, 22. aprila, posle doručka.

Kompletan aranžman obuhvata: 5 punih pansiona, vožnja autobusom na izlet, poseta crkvi „Pokajnici”, manastiru Koporin, crkvi „Zahvalnici”, izletnički ručak u Radovanjskom Lugu u restoranu „Voždova koliba”. Prevoz na izlet je autobusima turističke klase. Aranžman obuhvata i svečanu večeru, 21. aprila.

CENE KOMPLETNOG ARANŽMANA

Cena kompl. aranžmana po osobi u dvokrevetnoj sobi 12.620,00 din
Cena kompl. aranžmana po osobi u jednokrevetnoj sobi 14.120,00 din

U cenu je uključeno osiguranje i boravišna taksa. Za decu važe uslovi hotela. Mogući su i kraći boravci, uz odgovarajauću redukciju cene. Za detaljne informacijenu vezi smeštaja i uplate obratiti se recepciji hotela „Plana” na tel: 026-521-426 i 026-521-416 ili putem faxa 026-521-853 ili e-mail-a: hotelplana2007@yahoo.com, najkasnije do 10.04.2011. god. Posle ovog roka ne garantuje se smeštaj u hotelu.

KOTIZACIJA

Učesnici savetovanja obavezno uplaćuju kotizaciju u iznosu 4.500 din. Autori radova (jedan autor po radu), koji su proistekli iz istraživanja finansiranih od strane Ministarstva nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije ili Sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine, plaćaju kotizaciju u iznosu od 3.000 din. Studenti doktorskih studija plaćaju kotizaciju u iznosu od 2.000 din. Članovi porodice – prateće osobe plaćaju kotizaciju u iznosu od 1.000 din. Svi učesnici savetovanja obavezno moraju platiti kotizaciju iz koje se pokrivaju i dodatni troškovi (izlet, svečana večera i dr). Kotizacija i autobuski prevoz se uplaćuje na žiro račun Nacionalnog društva za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi: 340-4253-72. Društvo nije u sistemu PDV. (Plaćanje kotizacije i prevoza: mr Ivan Pavkov, tehnički sekretar, tel: 021/4853-318; 064/246-3870; fax: 021/459-989)

PREVOZ

Za učesnike skupa biće organizovan prevoz posebnim autobusom iz Novog Sada. Polazak autobusa je u nedelju, 17. aprila u 9.00 h ispred garaže Poljoprivrednog fakulteta. Cena prevoza u oba smera je 2.000 din. Rezerevacija i uplata prevoza treba da se obavi do 10. aprila. Preporučujemo učesnicima skupa korišćenje autobuskog prevoz.