III MEĐUNARODNI KONGRES

„INŽENJERSTVO, EKOLOGIJA I MATERIJALI U PROCESNOJ INDUSTRIJI“

Jahorina, 04-06. mart 2013

Važni datumi:

Prijava učešća i izvod radova: 30.11.2012.
Slanje radova: 31.12.2012.
Konačan program: 15.02.2013.
Početak kongresa: 04.03.2013.

Poštovane koleginice i kolege,

u organizaciji Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Tehnološkog fakulteta Zvornik u periodu od 04. do 06. marta 2013 godine održaće se III Međunarodni kongres „Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji“.

Čast mi je da pozovem autore sa univerziteta, instituta, istraživačkih centara i industrije da uzmu učešće u radu ovog Kongresa. Naučno-stručni program će se odvijati kroz plenarna predavanja, usmena saopštenja i poster prezentacije.

Plenarni predavači će biti eminentni stručnjaci koji će nas upoznati sa najnovijim kretanjima u području inženjerstva, ekologije i materijala.
Vašim učešćem ćete doprineti da i ovaj Kongres, kao i prethodni, bude uspješan.

Prof. dr Miladin Gligorić
Predsjednik Organizacionog odbora

NAUČNOSTRUČNI PROGRAM

 1. Plenarna predavanja
 2. Usmena saopštenja
 3. Posterska izlaganja

PROGRAMSKE OBLASTI

 • Hemijsko i elektrohemijsko inženjerstvo
 • Ekološko inženjerstvo
 • Materijali i karakterizacija materijala
 • Nanotehnologije
 • Neorganska hemija i tehnologija
 • Organska hemija i tehnologija, polimeri
 • Prehrambeno inženjerstvo i biotehnologija
 • Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije
 • Tekstilno inženjerstvo
 • Korozija i zaštita materijala i termoenergetskih postrojenja
 • Metalurgija
 • Menadžment u procesnoj industriji
 • Opšte

PRIPREMA I PREZENTACIJA RADOVA

JEZICI

Zvanični jezici Kongresa će biti srpski, engleski i službeni jezici naroda prethodne Jugoslavije.

Svi učesnici imaju priliku da svoje radove na ovom Kongresu prikažu u formi postera. Prihvaćeni i prezentovani radovi će biti publikovani u integralnom obliku u Zborniku radova. Neki od radova će biti izabrani od strane Naučnog odbora za publikovanje u časopisu Journal of Engineering & Processing Management. Za izlaganje radova putem postera na raspolaganju je površina panoa 1,0 x 0,9 m.

Registracija učešća se vrši na sajtu Kongresa: kongres.tfzv.org. Kako bi se obezbjedila priprema publikacije, molimo učesnike da izvode radova pripremljene na obrascu ABSTRACT TEMPLATE i isključivo prema uputstvu za autore, pošalju najkasnije do: 30. novembra 2012 godine, a radove do 31. decembra 2012 godine na elektronsku poštu organizatora:

kongres.tfzv@gmail.com

Radovi koji ne budu u skladu sa uputstvom i koji stignu posle naznačenog roka, neće biti štampani.

LOKACIJA

Jahorina, hotel „Bistrica“.

KOTIZACIJA

Kotizacija za učešće na Kongresu iznosi 200,00 KM (100,00 €) po osobi. Kotizacija obuhvata:

 1. Mogućnost prezentacije rada: putem usmenog saopštenja ili poster-prezentacije, po rasporedu organizatora Kongresa,
 2. Koktel,
 3. Zbornik radova, ostali materijal Kongresa,
 4. Svečanu večeru.

Način uplate kotizacije će biti objavljen u sljedećem obavještenju.
Detalji vezani za smještaj učesnika Kongresa će biti objavljeni u sljedećem saopštenju.

KONTAKT

Za sve dodatne informacije možete se obratiti tehničkom sekretaru Organizacionog odbora:

Aleksandar Došić
Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Tehnološki fakultet Zvornik
Karakaj bb, 75400 Zvornik
Bosna i Hercegovina

Tel./fax: + 387 56 260 190
E-mail: kongres.tfzv@gmail.com
Web: www.kongres.tfzv.org