Potpredsednik Vlade AP Vojvodine i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Goran Ješić otvoriće „Info dan“ o IPARD-u u okviru aktivnosti „Pripreme projekata za finansiranje iz EU fondova u oblasti poljoprivrede u AP Vojvodini“. Gosti predavači dolaze iz Republike Hrvatske, koji će biti u prilici da iznesu iskustva iz svoje zemlje.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u saradnji sa Fondom za promociju izvoza – APF i SEEDEV doo organizuju ovaj skup s ciljem upoznavanja sa mehanizmima funkcionisanja predpristupnih fondova i politike ruralnog razvoja u EU. Kao jedna od tema naznačena je i definicija IPARD-a te korišćenje pogodnosti od strane poljoprivrednika. Govoriće se i o pozitivnim, ali i negativnim iskustvima novih članica EU u vezi sa korišćenjem predpristupnih sredstava namenjenih ruralnom razvoju i poljoprivredi uopšte. Gosti predavači su Ivana Dulić Marković i Goran Živkov, SEEDEV; Miroslav Božić i Dalibor Georgijevski Republika Hrvatska;

Ovaj Info dan je prvi u nizu predavanja koje će Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raditi ove i naredne godine, kako bi se što bolje obezbedilo da AP Vojvodina bude spremna za predstojeće izazove koji nas čekaju u narednom periodu. Značaj pristupa tematici projekata namenjenih za finansiranje iz predpristupnih fondova EU ogleda se pre svega u razmeni informacija i iskustava u širenju mreže obaveštavanja lokalnih samouprava, pojedinaca i stručne javnosti o pogodnostima, mehanizmima i prevazilaženju poteškoća prilikom konkurisanja za EU sredstva u oblasti poljoprivrede kao najznačajnije grane privrede. Takođe, to je i prilika da se skrene pažnja na neophodna prilagođavanja zakonskih i drugih akata koja regulišu oblast poljoprivrede, a neophodna su za uključivanje u tokove procesa predpristupnih fondova EU.

PROGRAM „INFO DAN“

petak 26.10.2012.g 9-17 časova

9.00 – 9.30
Okupljanje i registracija učesnika

9.30 – 10.00
Pozdravni govor Goran Ješić, potpredsednik Vlade Vojvodine
Predstavnik Ministarstva poljoprivrede

10.00 – 10.30
Uvod u radionicu :
Ivana Dulić Marković, SEEDEV
Predstavljanje predavača i prezentacija ciljeva Info dana,
Upoznavanje sa tehničko-organizacionim detaljima i radnim materijalima
Očekivanja učesnika od Info dana

10.30 – 11.15
Zajednička agrarna politika i IPA fondovi
Goran Živkov, SEEDEV
Zajednička agrarna politika i promene posle 2014.
EU Buxet
IPA fondovi

11.15-11.30
Pitanja i odgovori

11.30-12.00
Kafe pauza

12.00-13.00
Ruralna politika EU
Miroslav Božić
EU model ruralnog razvoja
Finansiranje ruralnog razvoja u EU
Iskustva drugih zemalja

13.00-14.00
Opšte o IPARD programu
Dalibor Georgievski
Upoznavanje sa procesom sprovođenja IPARD-a
Upoznavanje sa prihvatljivim merama
Upoznavanje sa problemima IPARD-a

14.00-15.00
Ručak

15.00 – 15.30
Dokle je Srbija stigla sa ispunjenjem uslova za IPARD?
Predstavnik Ministarstva poljoprivrede

15.30-16.15
Iskustva Hrvatske u sprovođenju IPARD fondova
Miroslav Božić

16.15-16.40
Uvod u pripremu projekata
Dalibor Georgievski

16.40-16.55
Pitanja i odgovori

16.55-17.00
Zatvaranje Info dana
Ivana Dulić Marković