Druga međunarodna konferencija
Održive posleubirajuće i prehrambene tehnologije
INOPTEP 2011
17-22. april 2011.
i
XXIII NACIONALNA KONFERENCIJA
Procesna tehnika i energetika u poljoprivredi
PTEP 2011
17-22. april 2011.

Preliminarna informacija i prvi poziv za prijavljivanje radova i planiranje učešća

Nakon uspeha prve međunarodne konferencije, Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi (PTEP) i Poljoprivredni fakultet, Univerziteta u Novom Sadu, pozivaju vas da učestvujete u radu 2. konferencije
Održive posleubirajuće i prehrambene tehnologije
Konferencija će se održati 17 – 22. aprila 2011, u hotelu “Plana” (***), u Velikoj Plani. Lokacija ovog hotela je veoma povoljna za dolazak. Velika Plana je 90 km od Beograda prema Nišu. Hotel je udaljen 5 km od autoputa.
Konferencija će biti podržana od ISEKI – Food Association (European Association for Integrating Food Science and Engineering Knowledge into the Food Chain) – dat je preliminarni pristanak.
Domaće institucije, suorganizatori konferencije:
Tehnološki fakultet, Novi Sad,
Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad,
Institut za kukuruz “Zemun Polje”, Beograd – Zemun i
Institut za prehrambene tehnologije, Novi Sad.

Tematika konferencije:

1. Napredne posleubirajuće tehnologije poljoprivrednih materijala,
2. Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije,
3. Napredne tehnologije dorade semena,
4. Nove prehrambene tehnologije,
5. Održivost prehrambenih tehnologija (ekonomika, kvalitet, energija, socijalni aspekti, organska proizvodnja i dr),
6. Tehnički i tehnološki aspekti bezbednosti stočne hrane,
7. Inovacije u prehrambenim tehnologijama i aspekti prehrambenog lanca kvaliteta,
8. Fizičke osobine biomaterijala i hrane,
9. Trendovi u razvoju poljoprivrede,
10. Upravljanje i kontrola procesa i
11. Zagrevanje i kondicioniranje vazduha.

Naučni odbor

Dr Costas Akritidis, Grčka,
dr Mirko Babić, Srbija,
dr Ljiljana Babić, Srbija,
dr Haris Lazarides, Grčka,
dr Cristina Silva, Portugal,
dr Gerhard Schleining, Austrija,
dr Milica Radosavljević, Srbija,
dr Dragan Škorić, Srbija,
dr Stavros Vougioukas, Grčka,
dr Tajana Krička, Hrvatska,
dr Zuzana Hlavačova, Slovačka,
dr Zsuzsanna Fustos, Mađarska,
dr Elisabeth Demoulin, Francuska,
dr Marco Dalla Rosa, Italija,
dr Vlasta Vozarova, Slovačka,
dr Anđelko Bajkin, Srbija,
dr Costas Biliaderis, Grčka,
dr Vangelče Mitrevski, Makedonija,
dr Dušan Milić, Srbija,
dr Selim Škaljić, BiH,
dr Milka Vujaković, Srbija,
dr Mirjana Đurić, Srbija,
dr Filip Kulić, Srbija,
dr Dragan Marković, Srbija,
dr Miloš Tešić, Srbija
mr Ivan Pavkov, Srbija.

Organizacioni odbor:

Danka Dujović,
dr Mirko Babić,
dr Ljiljana Babić,
Slavko Ivanišević,
dr Milovan Pavlov,
dr Milka Vujaković,
Milivoj Radin,
dr Vera Lazić,
mr Velimir Lončarević,
mr Slavica Sredanović,
mr Ivan Pavkov
Milivoj Radojčin.

Prijave i Izvodi radova primaju se do 10. decembra 2010. na e-mail: mbab@polj.uns.ac.rs. Izvodi treba da su napisani na engleskom do 3000 karaktera (uključujući razdelnice). Domaći autori imaju obavezu da daju prevod i na srpskom jeziku. Izvode će ocenjivati naučni odbor nešto strožije nego u slučaju Prve konferencije. Izvodi treba da su celovita informacija i da sadrže sve važnije podatke koji će se naći u radu. Prihvatanje izvoda, uvrštavanje u program konferencije i obaveštenje autora o tome je do 31. decembra 2010. Izvodi se štampaju u Zborniku izvoda sa konferencije.

Puni tekstovi radova biće štampani u časopisu Journal on Processing and Energy in Agriculture. Krajnji rok za predaju radova je 1. februar 2011. Autorima, koji do ovog roka predaju radove, garantuje se štampanje u brojevima časopisa koji će biti distribuirani učesnicima skupa, uz uslov da dobiju pozitivnu recenziju.

Radovi se štampaju na engleskom u skladu sa uputstvom za pisanja radova. (www.ptep.org.rs). Službeni jezici konferencije su engleski i srpski.

Preliminarne informacije o organizaciji skupa

Kategorija učesnika pre 1. marta 2011. posle 1. marta 2011.
Učesnici 50 € (5000 RSD) 60 € (6000 RSD)
Članovi ISEKI-FA i PTEP-a 45 € (4500 RSD) 50 € (5000 RSD)
Mladi naučnici (mlađi od 35 godina) 30 € (3000 RSD) 35 € (3500 RSD)
Studenti master i doktorskih studija 20 € (2000 RSD) 25 € (2500 RSD)

Kontakt i plaćanje kotizacija – mr Ivan Pavkov; ivan@polj.uns.ac.rs ; Phone: +381 21 4853318
*domaći i strani (po sopstvenom izboru) učesnici konferencije kotizaciju plaćaju u dinarima – RSD

Smeštaj: hotel “Plana” – tri zvezdice (www.hotelplana.co.rs). Informativne cene smeštaja (ostaće iste ako se ne dogodi veća promena kursa dinara) su: u dvokrevetnoj sobi – oko 2500 din (cca 25 €) i jednokrevetnoj sobi – oko 3000 RSD (cca 30 €) za puni pansion.

Izlet i izletnička zabava: doplata oko 2500 RSD (25 eura) (crkva Pokajnica – manastir Koporin – Radovanjski lug (mesto ubistva Karađorđa) – izletnički ručak i zabava uz muziku u Radovanjskom lugu u restoranu „Voždova koliba”. U drugoj informaciji o konferenciji biće konačna i detaljna informacija o smeštaju, izletu, svečanoj večeri i transportu.

Za sve informacije o konferenciji, bez ustručavanja, treba da pozovete:
Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, Departman za poljoprivrednu tehniku
21000 Novi Sad, Srbija, Trg Dositeja Obradovića 8

Prof. dr Mirko Babić, e-mail: mbab@polj.uns.ac.rs , (+381) 21 459958; 21/4853441; 63/531686
Mr Ivan Pavkov, e-mail: ivan@polj.uns.ac.rs, (+381) 21 4853318; 64/2463870
Fax: + 381 21 459989; www.ptep.org.rs

Prof. dr Mirko Babić,
Generalni sekretar Konferencije