Održaće se u četvrtak 22.novembra 2012. godine, u RPK Novi Sad,

Narodnog fronta br. 10/I, sa početkom u 09.30 časova

Regionalna privredna komora Novi Sad organizuje besplatni seminar na temu : ISHRANA, ZDRAVLjE I PLODNOST NA FARMAMA KRAVA

Cilj seminara je da prikaže neraskidivu vezu između ishrane, zdravlja i plodnosti na farmam krava. Plodnost goveda je biološka i privredno veoma značajna odlika koja podrazumeva obnavljanje stada, proizvodnju mleka, proizvodnju podmladka i goveđeg mesa. Nova istraživanja na nekim farmama ukazuju da za oko polovinu smetnji u plodnosti uzrok može biti neadekvatna ishrana Samo sinhronizovanim praćenjem ishrane, protokola zdravlja i reprodukcije mogu se u značajnoj meri postići bolji proizvodni rezultati na farmama krava i ostvariti profit.

Kontakt osobe za sve dodatne informacije i potvrdu Vašeg učešća su :

Mr Biljana Stojanov: telefon 021/48 020 65

Milena Jerosimović: telefon 021/48 020 81