Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu

Preduzetništvo, inženjerstvo i menadžment

Inovacijom u budućnost

IV Naučno – stručni skup sa međunarodnim učešćem

PIM 4

Zrenjanin, 26. april 2014.

Želimo ovim putem da Vas obavestimo da će prijave apstrakta za učešće na naučno – stručnom skupu trajati do 12. marta 2014. godine.

Prijava za učešće u radu naučno – stručnog skupa PIM4 obavlja se putem on-line portala.

Rok za dostavljanje kompletnog rada za recenziju je 01. april 2014. godine.

Hereby we would like to inform you that deadline for abstracts submission for Scientific Conference has been delayed to March 12, 2014.

Submissions for Conference should be provided by the on-line portal.

Deadline for full paper submission is April 1st, 2014

All relevant information could be found on the link below: http://www.vts-zr.edu.rs/naucni.skup (please see english section).

TEMATSKE OBLASTI/THEMATIC FIELDS:

 1. Uloga inženjerskih inovacija u razvoju modernih društava
 2. Analiza najnovijih dostignuća u oblasti inženjerskog obrazovanja
 3. Izvori inženjerskih inovacija
 4. I&R institucije i transfer tehnologija
 5. Industrijski dizajn kao inženjerska inovacija
 6. Inovacije u prehrambenom inženjerstvu
 7. Inovacije u mašinskom inženjerstvu
 8. Inovacije u hemijskom inženjerstvu
 9. Inovacije u zaštiti životne sredine
 10. Inovacije u IT industriji
 11. Inovacije u savremenom menadžmentu

INFORMACIJE/INFORMATION

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu
Adresa: Đorđa Stratimirovića 23 23000 Zrenjanin
Telefon: 023/565-896; 060/8 565 039
E – mail: naucni.skup@vts-zr.edu.rs
Web sajt: www.vts-zr.edu.rs/naucni.skup
Osoba za kontakt: MSc Marija Matotek

ORGANIZATOR/ORGANIZER

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu

PROGRAMSKI ODBOR/PROGRAMME BOARD

 1. Dr Iris Borjanović VTŠSS Zrenjanin, predsednik
 2. Dr Duško Letić TF „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin, potpredsednik
 3. PhD 0. B. Molwane, član University of Botswana
 4. Dr Smiljana Mirkov, VTŠSS Zrenjanin, član
 5. Proff. Mehmet Zeyrek, član Middle East Technical University Ankara, Turkey
 6. Dr Dušan Regodić, član Univerzitet Sinergija, Bijeljina, Republika Srpska
 7. Dr Jelena Žugić, član Univerzitet Mediteran, Podgorica, Crna Gora
 8. Dr Milorad Rančić, VTŠSS Zrenjanin, član
 9. Dr Vesna Nađalin, VTŠSS Zrenjanin, član
 10. Dr Lazo Manojlović, VTŠSS Zrenjanin, član
 11. Dr Željko Eremić, VTŠSS Zrenjanin, član
 12. Dr Drago Soldat, VTŠSS Zrenjanin, član
 13. Dr Mirjana Radišić, VTŠSS Zrenjanin, član
 14. Dr Robert Molnar, VTŠSS Zrenjanin, član
 15. Mr Zoran Marković University of Botswana, član
 16. Mr Dušan Jovanić, VTŠSS Zrenjanin, član

VREME I MESTO ODRŽAVANJA SKUPA/DATE AND PLACE

Vreme: 26. april 2014. godine

Mesto: Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu, Đorđa Stratimirovića 23 23 000 Zrenjanin

ORGANIZACIONI ODBOR/ORGANIZATIONAL BOARD

 1. Dr Matilda Lazić, predsednik
 2. MSc Marija Matotek, sekretar
 3. Dr Iris Borjanović
 4. Dr Milorad Rančić
 5. Dr Robert Molnar
 6. Dr Danijela Jašin
 7. Dr Željko Eremić
 8. Mr Tanja Sekulić
 9. MSc Jelena Tucakov
 10. Imre Makai
 11. Radomir Panić

CILJ NAUČNO – STRUČNOG SKUPA/CONFERENCE OBJECTIVES

Osnovni cilj održavanja Skupa je da pruži naučno stručni doprinos u razvijanju inženjerske kulture u srpskom društvu, sa akcentom na podsticanje njenog najznačajnijeg dela – inženjerske inovacije. Polazeći od činjenice da se u osnovi progresa modernih društava nalazi inženjersko znanje, praćeno preduzetničkim i menadžerskim znanjima i veštinama, organizatori su se opredelili da tema ovog naučnog skupa bude INOVACIJOM U BUDUĆNOST. Organizatori Skupa su stoga namerni da okupe naučnu i stručnu javnost, kao i privredne subjekte koji ovoj temi mogu da daju značajan doprinos.

POSEBAN PROGRAM/EXTRA PROGRAM

PANEL SEKCIJA za studente i učenike srednjih škola.

UPUTSTVO ZA PISANJE RADOVA/INSTRUCTIONS TO AUTHORS

Maksimalni broj strana za radove je 8 strana.
Radovi po pozivu nemaju ograničenja.
Svi radovi podležu recenziji.
Prihvaćeni radovi biće štampani u Zborniku radova. Radove pisati na srpskom ili engleskom jeziku.
Sve detalje za prijave i pisanje radova pogledati na: www.vts-zr.edu.rs/naucni.skup

VAŽNI DATUM/DEADLINES

Rok za dostavljanje prijave sa rezimeom: 12.03.2014. Rok za dostavljanje radova u celosti: 01.04.2014.
Rok za informaciju o prihvatanju rada: 08.04.2014. Rok za uplatu kotizacije: 14.04.2014.

JEZICI SKUPA/LANGUAGES

Zvanični jezici skupa su srpski i engleski. KOTIZACIJA
Organizatori su predvideli plaćanje kotizacije u visini od 5.000 RSD za domaće i 50 EUR za učesnike iz inostranstva.

SMEŠTAJ/CONFERENCES FEES

ACCOMMODATION

Sve informacije u vezi smeštaja mogu se naći na: http: //www. visitzrenjanin.com /

Invitation and Call for papers english version